ZEISS FÖR OPTIKER

Hållbarhet
inom ZEISS Vision Care

Ett ansvarsfullt handlande har alltid varit kopplat till vår långsiktiga framgång. Som ett företag inom Carl Zeiss Foundation har vi levt efter dessa värderingar i mer än 100 år. Tillsammans med våra team världen över arbetar vi för att bevara jordens resurser och erbjuda lösningar inom ögonhälsa för att hjälpa människor att se bättre.

För att uppfylla vårt ansvar fokuserar vi på tre huvudområden:

 • Spara resurser
 • Hållbar produktutveckling
 • Socialt engagemang
Sven Hermann, chef för ZEISS Consumer Markets.
Hållbarhet är avgörande Sven Hermann Chef för ZEISS Consumer Markets

"Med vår teknik, våra produkter och våra lösningar har vi under många år förbättrat människors liv. Och vi är helt samstämmiga med vår ensamägare Carl Zeiss Foundation i att hållbarhet är avgörande för framtiden för oss människor, våra kunder, vårt företag och våra medarbetare."

Samarbeta för en bättre framtid Dr. Nicole Ziegler Hållbarhetschef, ZEISS

"Klimatkrisen och dess effekt på vår planet är i högsta grad verklig. ZEISS vill vara en del av lösningen."

 • Hållbarhet är avgörande

  Samarbeta för en bättre framtid

 • Vår plan

  Som en del av vår hållbarhetsstrategi strävar vi efter att våra egna verksamheter ska vara klimatneutrala år 2025. I kombination med målet att ställa om till grön el på våra största anläggningar världen över senast 2022 bidrar vi till att uppfylla Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till max. 2°C.

 • 2022
  2022

  Grön el på våra största tillverkningsanläggningar världen över.

 • 2025
  2025

  Alla våra egna globala aktiviteter ska vara CO2-neutrala.

Spara resurser

Vi säkerställer att vi använder mindre vatten, energi och plast vid tillverkningen av våra glasögonglas och att mindre CO2 släpps ut genom hela värdekedjan – från tillverkning av halvfabrikatsglas hela vägen till leverans.

I över 250 enskilda initiativ strävar vi varje dag för att bättra uppfylla vårt ansvar. Vi jobbar hårt för att skapa hållbara affärsrutiner inom hela processen.

Mindre vatten

Den mängd vatten vi sparar motsvarar 180 000 människors behov av dricksvatten under ett år.

Mindre energi

Vi sparar tillräckligt med energi för att förse  3100 hushåll med elektricitet i ett helt år.

Mindre avfall

Vår årliga avfallsminskning motsvarar 2,5 miljoner plastpåsar.

Mindre papper

Vår nya glasögonförpackning sparar 68 ton papper varje år.

Några av våra över 250 initiativ

Italien

100 % förnybar energi i Varese1

  

Med en mix av vattenkraft och bioenergi når anläggningen sitt energibehov med 100 procent förnybara källor. Mängden bokad förnybar elektricitet skulle kunna uppfylla elbehovet i 1 500 italienska hushåll och bidra till att förhindra över 1 500 ton koldioxidutsläpp per år.

Mexiko
Återanvändning av avloppsvatten i Tijuana

Återanvändning av avloppsvatten i Tijuana2

  

På denna fabrik, där man tillverkar glasögonglas, använder man processavloppsvatten i tillämpningar med lägre krav på vattenkvaliteten i syfte att motverka vattenbristen. Det gör att man varje år kan spara cirka 100 m3 vatten, vilket motsvarar årsbehovet av dricksvatten för 100 personer.

Australien
Vattenbesparingar genom ny tillverkningsprocess i Tonsley

Vattenbesparingar genom ny tillverkningsprocess i Tonsley8

  

Med en investering på över 1 miljon USD ställer man om tillverkningen i Tonsley från våt- till torrslipning av glas med CNC-styrda maskiner. På detta sätt uppkommer inget spillvatten under tillverkningsprocessen.

USA
Förvandla avfall till råmaterial i Hebron

Förvandla avfall till råmaterial i Hebron7

  

Fabriken i Hebron har inlett ett samarbete med ett lokalt företag inom fordonsbranschen. Samarbetet gör att man kan återanvända den alkohol som uppkommer vid glastillverkningen som råmaterial för tillverkning av nya alkoholbaserade produkter. Varje år kan man därmed återvinna runt 150 kg potentiellt skadliga flyktiga organiska föreningar.

Brasilien
Inköp av förnybar energi i Petrópolis

Inköp av förnybar energi i Petrópolis6

  

På fabriken i Petrópolis används el från förnybar vattenkraft. Detta gör att man kan undvika utsläpp på runt 550 ton CO2 per år, vilket motsvarar ungefär kolfixeringen i en skog med 400 träd.

Kina
Glastillverkning med solenergi i Guangzhou

Glastillverkning med solenergi i Guangzhou5

  

För att tillverka glasögonglas använder man på denna tillverkningsanläggning nästan 100 procent solenergi i stället för fossila bränslen.

Kina
Värmeåtervinning i tillverkningsprocesserna i Guangzhou

Värmeåtervinning i tillverkningsprocesserna i Guangzhou4

  

Att byta ut ett tryckluftssystem leder alltid till högre energieffektivitet, men i det här fallet ledde det också till att våra ingenjörer i Guangzhou började återvinna den genererade frånluften genom att återanvända den för att värma upp färgbaden, vilket gav runt 90 MWh lägre förbrukning, motsvarande energiförbrukningen i 30 kinesiska hushåll.

Indien
Återvinning av regnvatten i Bangalore

Återvinning av regnvatten i Bangalore3

  

Fabriken i Bangalore samlar upp regnvatten på en 1 200 m2 stor yta på taket och använder det vid glastillverkningen. På detta sätt kan man varje år undvika att förbruka runt 690 000 liter av kommunens dricksvatten, som nu istället är tillgängligt för invånarna i en region som ofta drabbas av vattenbrist under den torra delen av året.

Hållbar produktutveckling

För att göra vår glastillverkning så hållbar som möjligt granskar och förbättrar vi löpande våra tillverkningsprocesser. Vi utvecklar metoder som gör att vi kan tillverka glas av en allt mindre mängd material och ersätta föråldrad tillverkningsutrustning med energieffektiva maskiner.

Vi har lyckats minska vår resursanvändning vid tillverkning av glasögonglas för halvfabrikatsglas betydligt.

Jesper Wiegandt

Marknadschef, ZEISS Vision Care

Vi vill bort ifrån en tradition av automatisering för sakens skull, och istället gå mot att tillämpa optimala parametrar som kan ge lägsta möjliga energiförbrukning och minimera det avfall som uppkommer.

Inte bara mängden material som används är avgörande för en hållbar utveckling, utan även själva råmaterialen. Genom att använda ett betydande antal biobaserade material har vi utvecklat mer miljövänligt tillverkade solglasögonglas och kan därmed erbjuda kunderna ett hållbart alternativ.

Vårt mål är att använda mindre vatten och energi och minska avfallet som uppkommer vid våra tillverkningsprocesser.

Emanuele Novelli

Hållbarhetschef, ZEISS Vision Care

Socialt engagemang

Socialt engagemang är viktigt för oss som ett stiftelseägt företag. Att handla ansvarsfullt är därför en av vårt företags värderingar. Vår mission: klar syn åt alla.

I detta syfte stöttar vi en rad lokala initiativ på området. Många har inte tillgång till ögonvård, i synnerhet inte på landsbygden. Den största anledningen till det är att det i många utvecklingsländer och fattiga regioner råder brist på professionell och logistisk kapacitet för att hjälpa människor med synfel.

 • Aloka Vision Programme i Indien

  Behovet av prisvärda glasögon av god kvalitet på landsbygden i Indien är massivt. ZEISS har initierat och stödjer Aloka Vision Programme, vars syfte är att förbättra tillgången till ögonvård i sådana  områden genom entreprenörsnätverk, teknik, innovation, högkvalitativa glasögon och genom att öka medvetenheten om fördelarna med att kunna se bra.

 • Gratislunch-fond i Kina

  Gratislunch-fond i Kina

  Eftersom många familjer på kinesiska landsbygden är för fattiga för att ha råd med lunch erbjuder gratislunch-fonden skolmåltider åt barn. ZEISS gick med i projektet år 2014 och har sedan dess bidragit med runt 820 000 gratismåltider för barn. Dessutom erbjuder ZEISS, tillsammans med samarbetspartners, ögonvård och synhälsa på de medverkande skolorna genom att tillhandahålla professionella syntester och donera glasögon.

 • Optometry Giving Sight i Vietnam och Malawi

  Optometry Giving Sight i Vietnam och Malawi

  För att förhindra blindhet och synnedsättningar orsakade av okorrigerade synfel och åtgärda problemet med försvagande synnedsättning grundades Optometry Giving Sight år 2003. Med en donation på över 110 000 USD har ZEISS Vision Care Canada i samarbete med WestGroupe bidragit till att finansiera kritisk utveckling på lokal nivå, till exempel en skola för ögonläkare i Vietnam och utrustningen till ett ögonvårdsprogram i Malawi.

  Läs mer om Optometry Giving Sight


Dela denna artikel

 • 1

  Källa: för konsumtion, intern datagranskning för verksamhetsåret 2021 *2021, ISTAT, avser 2018–2019, Italien.

 • 2

  Källa: för konsumtion, intern datagranskning för verksamhetsåret 2021; *2011, WHO.

 • 3

  Källa: för konsumtion, intern datagranskning för verksamhetsåret 2020; *2011, WHO.

 • 4

  Källa: för energiutvinning, intern datautvärdering för verksamhetsåret 2021; *2021, IEA.

 • 5

  Källa: https://www.zeiss.com/vision-care/int/about-us/newsroom/topic-hub/sustainability/sustainability-and-economic-success-in-harmony.html.

 • 6

  Källa: för konsumtion, intern datagranskning för verksamhetsåret 2021; *Anpassad från EC, 2010, Riktlinjer för implementering av markens kollager.

 • 7

  Källa: intern datagranskning för verksamhetsåret 2021.

 • 8

  Källa: Going green: sustainability in the optical sector: https://www.insightnews.com.au/going-green-sustainability-in-the-optical-sector/