ZEISS i.Scription Technology
ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS i.Scription Technology

Erbjud dina kunder bättre seende, dag och natt.

i.Scription  Technology ger dig möjligheten att skapa en personlig design med ZEISS  i.Profiler plus, för att erbjuda varje kund en unik glasögonlösning med förbättrat seende, dag och natt.

 • Bättre kontrastseende
 • Bättre färgseende
 • Bättre syn på natten och vid dåligt ljus

ZEISS-glas med i.Scription Technology

Ge den enskilda kunden en optimal synkorrigering med ZEISS i.Scription Technology. Glasen minskar bländande effekter, lägger till perfektion och skärper kontrasten. Dessa glasögonglas av förstklassig kvalitet ger dig möjlighet att skilja dig från dina konkurrenter.

Visste du att?

 • 90 %

  av kunderna efterfrågar bättre naturlig syn och oroar sig för sin synhälsa?1

 • 95 %

  av användarna föredrar ZEISS Individual  enstyrkeglas  optimerade  med  i.Scription® Technology framför ZEISS Individual  enstyrkeglas utan i.Scription.2

Är det fortfarade relevant hur vi ser på refraktion?

Varför vår syn på refraktion är viktig.

Traditionellt utgör refraktion grunden till glasögonrecept. Detta är resultatet av en tvådelad process:

 • Objektiv refraktion: ögats refraktiva fel bedöms först objektivt med hjälp av retinoskopi eller autorefraktion följt av  

 • Subjektiv refraktion: ett recept förfinas subjektivt av en optometrist, vilket gör att patienten kan jämföra sin syn genom testglas, antingen med ett refraktorhuvud eller en testbåge.  

Under en subjektiv refraktion används olika glasögonstyrkor för att korrigera refraktiva fel (t.ex. myopi,  hyperopi  eller astigmatism) i ögat, vilket kallas   aberrationer av låg ordning  (LOA).  

Beroende på variationer i pupillens storklek under olika ljusvillkor kan dock andra typer av abberationer  uppstå, som påverkar synkvaliteten. Detta påverkar den slutgiltiga synkvaliteten som upplevs av användaren. Detta kallas aberrationer av hög ordning (HOA) (t.ex. coma, trefoil och sfärisk aberration).  

Hur fungerar i.Scription Technology?

i.Scription®    Technology från ZEISS baseras på ZEISS ögonmätningssystem som kallas  i.Profiler®  plus, speciellt utformat för att fastställa ögonens exakta “fingeravtryck” och ta fram mått som är unika för patientens ögon.  

Ett  ZEISS  i.Scription  -recept beaktar effekterna av aberrationer av låg och hög ordning på näthinnans bildkvalitet    genom att mäta upp till 1500 punkter i ögat.  Detta görs för att ge förbättrad synkorrigering som ger optimal synprestanda  över ett större intervall av luminansnivåer, även under utmanande synsituationer som bilkörning på natten.  

i.Scription® Technology analyserar cirkeln av minsta förvirring för att ge ett så exakt recept som möjligt.

Hur fungerar i.Scription Technology?
Hur fungerar i.Scription Technology?

Vi tittar närmare.

Vågfrontsaberrationer representerar ett bekvämt sätt att  karaktärisera  komplexa synfel producerade av ett optiskt system. När som helst över det optiska systemets öppning, såsom pupillen, är vågfrontsfelet den effektiva optiska separationen mellan den faktiska vågfrontsaberrationen och den ideala referensvågfronten.  

Den övergripande formen av vågfrontsavvikelsen kan modelleras och kvantifieras matematiskt och modelleras med hjälp av polynom. Zernike-polynomer används för att  karatktärisera  ögats optiska aberrationer.  

Vad är aberrationer av den lägre ordningen (LOA)?

Vad är aberrationer av den lägre ordningen (LOA)?

LOA är förknippade med ögats sfär och cylindriska kraft eller den optiska linsen. Det inkluderar oskärpa och sned- samt med-regeln/mot-regeln astigmatism. De har störst inverkan på synens kvalitet och korrigeras traditionellt med receptbelagda glasögonglas eller kontaktlinser.

Vad är aberrationer av den högre ordningen (HOA)?

Vad är aberrationer av den högre ordningen (HOA)?

HOA  karaktäriserar  de mer subtila avvikelserna för en aberrerad vågfront från den idealiska formen. De har normalt mindre inverkan på synkvaliteten än LOA. HOA har normalt en större inverkan på visuell prestanda vid lägre luminansnivåer när individens pupill är större än genomsnittet, till exempel vid bilkörning på natten.  

i.Scription® Technology kombinerar aberrationer av den lägre ordningen (LOA) och aberrationer av den högre ordning (HOA) för att ge det mest exakta receptet för bättre syn dag och natt genom att  analysera  bildkvaliteten i näthinnan.

Varför är i.Scription® Technology särskilt fördelaktig vid svagt ljus?

Traditionella subjektiva refraktioner utförs i  väl upplysta   rum, vilket leder till korrektioner som fungerar bra i dagsljus. Eftersom pupillen vidgas vid svagt ljus kan ögats perifera avvikelser dock leda till brytningsförskjutningar, vilket resulterar i ett konventionellt recept som inte längre är giltigt.  

Varför är i.Scription Technology särskilt fördelaktig vid svagt ljus?

Bättre syn, dag och natt

i.Scription®    Technology kan kombinera informationen om perifera aberrationer som tillhandahålls av  i.Profiler® plus med manifest refraktion. Resultatet är ett  optimerat,  personligt  recept som gör att kunden får bättre seende, dag och natt.

Optiker och användare kommer att uppleva fördelarna

Fördelar för optiker:

 • Erbjuder  en skräddarsydd synlösning för varje kund.
 • Ger  det bästa receptet för patienten, vilket förbättrar dennes syn och övergripande synupplevelse.
 • Finjusterar refraktionen till en hundradels diopter.
 • Minskar stoltiden genom optimal refraktion.
 • Ger en faktor som skiljer dig  från    dina konkurrenter.
Optiker och användare kommer att uppleva fördelarna

Fördelar för användaren

Nu kan två människor se världen på exakt samma sätt. Se till att du kan förse varje enskild patient med en personlig synlösning som passar dennes behov perfekt. 

Med ZEISS technology får användaren följande fördelar: 

 • Bättre syn, dag och natt

 • Högre upplösning, högre kontrast och mer levande färger

 • Minskar bländningen

Våra användare övertygades av prestandan hos i.Scription® Technology.

 • mätpersoner ZEISS-glas med i.Scription högre för högre för avståndsseende, mörkerseende och färguppfattning.3 

 • ZEISS-glas med i.Scription Technology presterade också bättre i genomsnitt än konventionella glasögonglas vad gäller mesopisk synskärpa och kontrastkänslighet.3 

 • Testpersoner med låga till måttliga receptstyrkor föredrog ZEISS-glas med i.Scription Technology oftare för avståndsseende, aktiv syn, skärpa, ändrad fokus och övergripande syn.4 

 • Testpersoner föredrog ZEISS-glas med i.Scription Technology oftare för mörkerseende, livfulla färger och mindre bländning.4 

 • ZEISS -glas med i.Scription Technology presterade också bättre än konventionella glasögonglas vad gäller mesopisk synskärpa med låg kontrast med ungefär en halv skärpa.4 

Kontakta oss

Schemalägg ett möte

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

Bli en ZEISS-partner

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

 • 1

  IMW-KÖLN-studie 2015, glasögonanvändare (n = 11,845).

 • 2

  Kevin Reeder, OD, Earl Sandler, OD, Joel Cook, OD, och Lynette Potgieter, B. Optom (RSA) – The Carmel Mountain Study (Orange County, Kalifornien), dubbelblindstudie om preferenser mellan ZEISS i.Scription glas och jämförbara friform-testglas från ZEISS (n=37), 2016.

 • 3

  InSight Eyecare, Missouri. Double-mask clinical study (n=40).

 • 4

  Clinical Research Center of the School of Optometry at the University of California. Berkeley. Klinisk studie (n=30).