Brunhårig pojke med runda glasögon och ZEISS MyoCare-glas står i förgrunden och ler mot kameran. I bakgrunden leker två flickor, som bär ZEISS MyoCare-glas, med rockringar och pilatesbollar.
ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS MyoCare glasögonglas

Friska ögon hela livet.

Vårt första sortiment för hantering av åldersrelaterad myopi, med glasdesigner vars mål är att bromsa utvecklingen av närsynthet. MyoCare baseras på innovation från ZEISS och på över ett decenniums erfarenhet av att tillverka glas för att bromsa utvecklingen av närsynthet.

 • Effektiv myopihantering hos barn
 • Bra seende i alla synvinklar
 • Bekvämt seende
 • Fullt UV-skydd

Myopi är ett växande problem världen över

 • 50 %

  av världens befolkning kan vara närsynta år 2050.​1

 • ~ 90 %

  av människor yngre än 20 år i urbana delar av Asien är närsynta.2

 • > 2 decenniers

  grundläggande och klinisk forskning och framgångsrik användning av glaslösningar för myopihantering i Ostasien.  ​

 • År 2014

  inledde ZEISS ett samarbete med LIFE Child-studien för att övervaka den refraktiva utvecklingen hos europeiska barn.

 • > 1,3 miljoner

  datapunkter har samlats in inom ramen för Euronets marknadsforskning under de senaste 20 åren, från över 400 optiker verksamma runt om i Tyskland.

Ung brunhårig flicka utan glasögon gnuggar sig i ögonen när hon läser en bok.

Ett problem – många lösningar.

Optiska, medicinska och beteendebaserade behandlingar.

Eftersom närsynthet beror på många olika faktorer finns det inte någon behandling som fungerar i alla situationer. Faktum är att det finns många behandlingsalternativ på marknaden, inklusive optiska, medicinska och beteendebaserade behandlingar.
Valet av metod för att behandla närsynthet hos barn måste baseras på vid vilken ålder problemet började, på ögats axiella längd eller refraktion vid en viss ålder, på hur snabb progressionen är och på individens övergripande riskprofil. Omfattande myopibehandlingar inkluderar en kombination av livsstilsrekommendationer, en metod för refraktiv korrigering för heltidsanvändning, samt metoder för att kontrollera myopin för att bromsa eller eliminera fortsatt försämring.

Ett problem – många lösningar
3D-illustration av speciella hårda kontaktlinser för användning under natten.

Ortokeratologi för progressiv myopi

Speciella hårda kontaktlinser bärs under natten för att möjliggöra tydligt seende på dagen. Omformning av hornhinnan korrigerar effektivt brytningsfel och bromsar samtidigt den axiella förlängningen. Effekterna kan variera från dag till dag.

3D-illustration av en mjuk kontaktlins.

Mjuka kontaktlinser

Mjuka kontaktlinser i dubbelfokus-design bärs under dagen. De mjuka kontaktlinserna har koncentriska optiska zoner som ger foveal korrektion och samtidigt avsedd myopisk defokus på näthinnan.

Glasögonglas för barn med bågar i svart, rött och ljusrosa med hjärtan.

Glasögonglas

Den metod för att korrigera närsynthet som innebär minst ingrepp och är enklast att få tag på. Fördelarna med glasögonglas i speciell design är att de korrigerar synen och kontrollerar progressionen av närsyntheten på samma gång. I nya generationens glasögonglas används mikrostrukturer som bidrar positivt till att hantera progressionen av närsyntheten. Glasögonglas är enkla att använda, prisvärda och oftast lätta att vänja sig vid, vilket gör dem till den mest gynnsamma lösningen.

3D-illustration av en ögondroppare.

Farmaceutiska metoder

Detta involverar användning av läkemedel. Farmaceutiska metoder har visat sig vara effektiva för att bromsa progressionen av närsyntheten.

3D-illustration av en svartvit fotboll.

Utomhusaktiviteter

För att förhindra eller fördröja utvecklingen av närsynthet rekommenderas att man vistas mycket utomhus. Det motsvarar minst 2 timmars tid utomhus varje dag totalt, inklusive extra tid utomhus efter skolan.3

ZEISS MyoCare-glas i en rosabeige båge visas på en ljusblå ballong. I bakgrunden finns ytterligare en, något mörkare blå, ballong.

En ny glasdesign.

Skapar simultant konkurrerande defokus.

Vårt senaste glas, designat för att hantera progressiv myopi hos barn, baseras på mer än ett decennium av ZEISS innovation inom och erfarenhet myopihantering, i samarbete med optiska experter inom exempelvis material- och synvetenskap, optiker och akademiker. I designen av ZEISS MyoCare-glasen införlivas vetenskapliga koncept från beprövad vetenskaplig forskning, evidensbaserade insikter och effektiva behandlingar, inklusive ortokeratologi, mjuka multifokala kontaktlinser, vetenskap och senaste generationens glasögon.

Bild av ZEISS MyoCare framifrån.

Hitta rätt balans med ZEISS C.A.R.E.-teknik.

En perfekt kombination av distinkta optimeringsparametrar och specifik design.

Ett effektivt glas för myopihantering måste klara vissa utmaningar när det gäller designen, och kunna hitta en optimal balans mellan att bromsa progressionen av närsyntheten, och möjliggöra för användaren att se bra. För detta har vi inkluderat följande i ZEISS lösningar för myopihantering:

 • En central zon liten nog att fungera som en effektiv funktionell zon som projicerar den myopiska defokusen på närliggande periferi i närheten av fovea
 • En genomsnittlig extra styrka på ytan för att inducera avsedd relativ myopisk defokus
 • En noggrant utvald fyllnadsfaktor som ger hög effektivitet och samtidigt säkerställer hög användbarhet
Två flickor och en pojke som bär ZEISS MyoCare-glas. De tittar på en växt, två av de tre barnen tittar på växten genom förstoringsglas.

ZEISS ClearFocus-design.

Tar hänsyn till ögonens konstanta rörelser.

Glasögonglas måst ta hänsyn till hur ögat rör sig bakom glaset för att kunna säkerställa att rätt korrektion och myopisk defokus upprätthålls i alla blickvinklar. Med ZEISS ClearFocus-designen upprätthålls både den optimala korrigeringen av brytningsfelet enligt patientens behov och den avsedda myopiska defokusen i alla blickriktningar. Detta är viktigt inte bara för specifika synbeteenden, t.ex. när man tittar genom den klara zonen i mitten av glaset när man utför en fokuserad uppgift, utan även vid frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser mot glasets periferi.
Förutom det minimerar ZEISS ClearFocus-designen effektivt induceringen av hyperopisk defokus i motsats till konventionella sfäriska enstyrkeglas.

ClearFocus-design.
Två linjediagram som visar en jämförande matematisk simulering av sfäriska enstyrkeglas (i rött) och MyoCare glas (i blått).

Jämförande matematisk simulering av sfäriska enstyrkeglas (i rött) och MyoCare glas (i blått)

ZEISS ClearFocus-design med målet att effektivt minimera induceringen av hyperopisk defokus.

Det sfäriska felet i sfäriska enstyrkeglas blir uppenbart vid cirka 10 mm avstånd från glasets mitt, med ökande negativ styrka mot glasets yttre omkrets, varvid hyperopisk defokus induceras.
Till skillnad från traditionellt designade sfäriska glas uppvisar ZEISS MyoCare-glas ett jämnt och nästan invariant sfäriskt fel genom glaset, vilket säkerställer att fokus ligger kvar i närheten av den avsedda fokusgränsen, d.v.s. i närheten av näthinnan. Med ökande excentricitet från glasets mitt blir det sfäriska felet något mer positivt, och inducerar relativ myopisk defokus.

Sammanfattningsvis minimerar ZEISS ClearFocus-designen i MyoCare® glas effektivt oönskad hyperopisk defokus i alla synvinklar.

Tre bilder som visar milstolpar i utvecklingen. Till vänster lägger en sköterska ett spädbarn på en våg, i mitten mäts en pojke med hjälp av en längdmätare på väggen, och till höger gör en flicka ett syntest.

Ett nytt sätt att mäta effektiviteten.

Emmetropisk progressionsgrad.

Alla innovationer på området myopihantering har sina fördelar och nackdelar. Alla strävar dock efter ett gemensamt mål:
Att bromsa progressionen av närsynthet.
Utvecklingsmilstolpar inom detta arbete ger oss viktiga kunskaper om barns utvecklingshälsa. Att barnet når specifika milstolpar vid en viss ålder visar att det utvecklas som förväntat. En jämförelse mellan den normala fysiska tillväxten och patientens aktuella tillväxt krävs för att kunna observera huruvida någon form av icke-fysiologisk avvikelse föreligger.

ZEISS  MyoCare-designerna visar en genomsnittlig emmetropisk progressionsgrad för axiell längd på upp till 86  % för barn mellan 10 och 12 år och på 63  % för barn mellan 7 och 9 år.4

Emmetropisk progressionsgrad.
Ett linjediagram som visar årlig reducering av progressionen för axiell längd – baslinje utifrån ålder.

Fysiologiska tillväxtkurvor normala för åldern.

Det är samma sak när det gäller synutvecklingen. Här ligger fokus på skillnaden mellan ögats fysiologiska förlängning och den icke-fysiologiska (myopiska) förlängningen, med andra ord hur långt barnets aktuella status är från den fysiologiska tillväxt som är normal för åldern hos emmetropiska barn. Syftet är att följa eller ligga så nära de fysiologiska tillväxtkurvorna, som är normala för emmetropiska barn i en viss ålder, som möjligt.

Den fysiologiska emmetropiska kurvan i diagrammet fungerar som referensvärde för att utvärdera hur effektiv behandlingen med MyoCare
är.

Ett linjediagram som visar årlig progression för axiell längd med emmetropisk tillväxt i svart längst ner, myopisk tillväxt i rött längst upp, och resultaten för ZEISS MyoCare-glas i blått i mitten. Utifrån detta diagram kan härledas att myopiprogressionen ligger under myopitillväxtkurvan om ZEISS MyoCare-glas används.

Emmetropisk progressionsgrad som procentuell andel av effektiviteten.

När behandlingsbaslinjen har fastställts är den emmetropiska progressionsgraden den parameter som indikerar hur nära barnen med denna behandling ligger den emmetropiska tillväxtkurvan jämfört med den myopiska tillväxtkurvan.

Syftet är att att den absoluta reduktionskurvan för lösningen för myopihantering (blå linje) ska ligga så nära den fysiologiska emmetropiseringskurvan (svart linje) som möjligt i kontrast till den myopiska kurvan (röd linje).

Den emmetropiska tillväxtkurvan beräknas med en specifik formel.

ZEISS MyoCare-glasdesign bromsar effektivt myopiprogressionen för att komma närmare den fysiologiska tillväxtkurvan.4

En bild på en ung pojke med glasögon, och bredvid den en annan bild av en äldre flicka som också bär glasögon. Under de båda bilderna visas olika glasögonbågar och glas.

Nya glaslösningar för hantering av åldersrelaterad myopi

ZEISS MyoCare och ZEISS MyoCare S

Olika behandlingar har olika effekter. Samma sak gäller för de två olika glasdesignerna i MyoCare-sortimentet. Enligt forskningsresultaten finns en signifikant gruppskillnad mellan förändringen av axiell längd och sfärisk ekvivalent refraktion mellan den obehandlade gruppen med enstyrkeglas, och behandlingsgruppen som använder ZEISS MyoCare-glas. Utifrån detta rekommenderas olika designer för olika åldersgrupper:

 • MyoCare® för barn under 10 år
 • MyoCare® S för barn över 10 år
En pojke och en flicka som båda bär glasögon, studsar bollar.

Varför du bör välja MyoCare®-glas.

Lika bra syn som med enstyrkeglas.

Med glas som effektivt kan bromsa myopiprogressionen hos barn måste man också ta hänsyn till hur bra användaren ser med glasen och hur bekväma de är. Därför är det så viktigt att lyssna på vad barnen har att säga.

98 % av barnen uppgav att de ser mycket bra på avstånd och på nära håll med ZEISS MyoCare-glas, och 100 % av barnen anpassade sig till glasen inom en dag.4

Barn måste få ha roligt! Barn som använder ZEISS MyoCare-glas kan fortfarande ägna sig åt saker de gillar, som att läsa, leka utomhus och idrotta. Med MyoCare kan du erbjuda bästa möjliga vård åt dina unga patienter.

MyoCare®-sortimentet

Friska ögon hela livet.

ZEISS MyoCare-innovationer.

Nya glasdesigner som ger simultant konkurrerande defokus.

En glasdesign för myopihantering, vars mål är att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn och som är byggd på två hörnstenar.

 • Ikon som visar tre cirklar.

  ZEISS C.A.R.E.-teknik (Cylindrical Annular Refractive Elements)

  Alternerande defokus- och korrektionszoner i ett ringliknande mönster på glasets framsida, som sträcker sig ut mot glasets periferi. Dessa  mikrostrukturer sänder ut en "stoppsignal" för att bromsa  den axiella förlängningen.

 • Ikon som visar ett öga i en cirkel med tre pilar – vänster, ner och höger.

  ZEISS ClearFocus-design

  Den optimerade bakre ytan på glaset syftar till att eliminera tillväxtsignalen, och minimerar hyperopisk defokus i glasets periferi. Både korrigeringen av brytningsfelet samt patientens avsedda myopiska defokus upprätthålls i alla blickriktningar. Denna teknik gör ZEISS MyoCare -glasen effektiva och lätta att använda.

Kontakta oss

Schemalägg ett möte

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

Bli en ZEISS-partner

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

 • 1

  Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, Wong TY, Naduvilath TJ, Resnikoff S, Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology. 2016;123(5):1036–1042.

 • 2

  Chen M, Wu A, Zhang L, et al. The increasing prevalence of myopia and high myopia among high school students in Fenghua city, eastern China: a 15-year population-based survey. BMC Ophthalmol. 2018;18(1):159. doi: 10.1186/s12886-018-0829-8.

 • 3

  Xiong S, Sankaridurg P, Naduvilath T, Zang J, Zou H, Zhu J, Lv M, He X, Xu X. Time spent in outdoor activities in relation to myopia prevention and control: a meta-analysis and systematic review. Acta Ophthalmol. 2017; 9 5 ( 6 ):551- 5 6 6 . d o i: 10 .1111/ a o s .13 4 0 3.

 • 4

  Tvåårig prospektiv, dubbelblind, randomiserad kontrollerad klinisk studie ledd av Wenzhou Medical University Eye Hospital, Kina, 2021, av 78 myopiska barn som använder ZEISS MyoCare korrektionsglas, 72 myopiska barn som använder ZEISS MyoCare S korrektionsglas och 76 myopiska barn som använder ZEISS enstyrkeglas i 12 månader. Opublicerade resultat.