ZEISS Group

Fyra segment som formar den tekniska utvecklingen

Semiconductor Manufacturing Technology

En majoritet av alla mikrochip som produceras i världen tillverkas med optik från ZEISS. Som ledande inom utrustning för tillverkning av halvledarteknik gör ZEISS det möjligt att producera allt mer kraftfulla, energieffektiva och prisvärda mikrochips och spelar på så sätt en ledande roll i mikroelektronikens tidsålder.

Research & Quality Technology

ZEISS levererar högsta kvalitet när maximal precision är ett måste: med koordinatmätmaskiner, programvaror för mätteknik och mikroskopsystem för vetenskap, forskning och materialgranskning. ZEISS bidrar till att även de allra minsta strukturer och processer blir synliga.

Medical Technology

Med sina produkter och lösningar inom oftalmologi, neurokirurgi, ÖNH-kirurgi, tandvård och onkologi driver ZEISS sjukvården framåt och hjälper läkare världen över att förbättra sina patienters livskvalitet.

Vision Care / Consumer Products

Som en av världens ledande tillverkare av glasögonglas står ZEISS för maximal visuell komfort. Foto- och videoobjektiv, kikare, tubkikare, planetarier och siktessystem för flygsimulatorer från ZEISS ger användarna en överlägsen optisk kvalitet och därmed oförglömliga ögonblick.


ZEISS – ett globalt ledande teknikföretag inom optik och optoelektronik.

Med sina lösningar vidareutvecklar ZEISS hela tiden den optiska världen och formar framtidens teknik.

ZEISS Group

Sverige

ZEISS Group utvecklar och distribuerar utrustning för tillverkning av halvledarteknik, mätteknik, mikroskop, medicinteknik, glasögonglas, foto- och videoobjektiv, kikare och teknik för planetarier. Företaget grundades i staden Jena i östra Tyskland av Carl Zeiss år 1846, och var till en början en liten verkstad för precisionsmekanik och optik. Idag har Carl Zeiss sitt huvudkontor i Oberkochen i sydvästra Tyskland.