Choose your specialty

We support healthcare professionals with products and solutions for broad range of medical specialties

This website is for medical professionals. Not a medical professional?

Förbättrar livskvalitet

ZEISS Medical Technology

Vi är en drivande kraft för utveckling av, effektivitet inom och tillgänglighet till sjukvårdsteknik som hjälper läkare att förbättrad patienternas livskvalitet.

Events

Se våra events

Kommande events

  • IMSVisual Summer School Workshop 18 - 19 juli 2024 Toronto
  • Curso Internacional del Colegio Mexicano de Glaucoma 24 - 27 juli 2024 Puerto Vallarta