ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS ClearView lagerglas

Stick ut från mängden med lagerglas som är allt annat än standard.

Med ZEISS ClearView lagerglas kan du erbjuda kunderna alla fördelar med Freeform-glas, utan att tumma på kostnad och leveranstid.

 • Freeform technology i lagerglas
 • Tunna och plana och utan optiska kompromisser
 • I genomsnitt 3x större zoner med utmärkt skärpa

Standardlagerglas kräver optiska kompromisser.

Enstyrkelagerglas är den mest sålda typen av glasögonglas globalt då de är prisvärda och kan levereras snabbt. Men lagerglas har halkat efter när det gäller en av de viktigaste faktorerna för varje glasögonbärare: vanligtvis är optiken optimal endast i glasets mitt. Framför allt efterfrågan på allt planare och tunnare lagerglas har lett till kompromisser när det gäller den optiska prestandan i glasens periferi.

Lagerglas

Standard Sfäriska (SPH) glas

 • Optimerade genom att använda endast en fri parameter i glasets radie
 • Perifera ljusstrålar bryts kraftigare än strålarna i glasets mitt (sfärisk aberration), vilket leder till kompromisser när det gäller optiken
 • Ett glas som är godtagbart plant gör att användaren ser suddigt genom glasets periferi

Bra Asfäriska (AS) glas

 • Optimerade genom att använda fem fria parametrar i en meridian
 • En asfärisk yta, vanligen på framsidan, men baksidan är fortsatt bara torisk (två sfärer vid 90°)
 • Ger en liknande optik som sfäriska glas, men är planare
 • När den sfäriska och cylindriska styrkan ökar leder samma begränsningar till en ökad grad av optiska fel

Bättre Dubbelasfäriska (DAS) glas

 • Optimerade genom att använda nio fria parametrar i två vinkelräta meridianer med överlappningar däremellan
 • Ersätter den toriska baksidan på ett asfäriskt glas med två asfäriska former vinkelräta mot varandra (atoriska)
 • Förbättring av AS-designen, men det överlappande området påverkar fortfarande optiken negativt

Bäst Freeform enstyrkeglas

 • Glasdesign optimerad punkt för punkt för en ytterst komplex glasyta
 • Detta ger ett lagerglas som är både plant och tunt men samtidigt på högsta optiska nivå – och som man ser klart igenom från glasets mitt ända ut i periferin

ZEISS ClearView lagerglas

Inspirerade av kundernas efterfrågan

Kunderna kräver komfort och klarhet, men standardlagerglas kräver kompromisser när det gäller optiken.2 ZEISS tog sig an denna utmaning om optisk förbättring av konventionell lagerglasdesign genom att identifiera en metod för att utvärdera den optiska kvaliteten och förbättra optimeringen av glasen.

Ett genombrott inom optik och estetik.

Med ZEISS ClearView upplever kunderna utmärkt skarp syn från glasets mitt och ut i kanterna, i ett glas som är planare, tunnare och vackrare än konventionellt designade glas som kräver brantare baskurvor för att kunna erbjuda en acceptabel optisk prestanda.

Ett genombrott inom optik och estetik.

Freeform i lager

 • Glasdesign optimerad punkt för punkt över hela glasets yta
 • 700 fria beräkningsparametrar i varje glasdesign
 • Maximal optimering

Upp till 16 % tunnare

 • Upp till 16 % tunnare3 än sfäriska (SPH) FSV
 • Upp till 8 % tunnare4 än ZEISS asfäriska (AS) FSV – utan att kompromissa med synen
 • Optimering punkt-för-punkt och tillverkningstekniken ZEISS ClearFormTM möjliggör planare glas med reducerad tjocklek i glasets kant för minusglas och i glasets mitt för plusglas

Upp till 49 % planare

 • I genomsnitt 36 % planare glas i alla styrkor5 jämfört med ZEISS AS 1.6 FSV
 • Upp till 49 % planare glas i minusområdet6
 • Upp till 25 % planare glas i plusområdet7
 • Inga optiska kompromisser

3x större skarpa zoner

 • Se klart från glasets mitt till periferin
 • I genomsnitt 3x större zon med utmärkt skärpa jämfört med ZEISS AS lagerglas
 • Upp till 4,6 x större område för kraftigare närsynthet, och upp till 5,1 x större område för kraftigare översynthet1

Beprövad kundnöjdhet med ZEISS ClearView lagerglas

Bekräftat i ett användartest där användare av enstyrkeglas testade en produkt i ett blindtest. ZEISS ClearView lagerglas visade sig vara överlägsna jämfört med vanliga lagerglas.2
 • 100 %

  fick ett mycket gott/gott första intryck av ZEISS ClearView FSV.2

 • 78 %

  Efter en veckas användning föredrog 78 % av studiedeltagarna den optiska prestandan i ZEISS ClearView FSV jämfört med ZEISS AS FSV.2

 • 89 %

  89 % av användarna höll med helt eller höll med om att de hade upplevt bekväm syn hela dagen med ZEISS ClearView.2

 • 79 %

  av användarna höll med helt eller höll med om att de med ZEISS ClearView såg klart genom hela glaset på nära håll, mellanavstånd och långt håll.2

ClearForm® Technology freeform-design för färdiga lagerglas

Teknikförklaring.

 • ZEISS ClearView glasdesign

  Komplexa matematiska simuleringsverktyg används för att beräkna den formdesign som krävs.

 • Freeform-gjutning

  De fritt designade formerna integreras i gjutformarna med hjälp av ytterst precisa och numeriskt styrda CNC-maskiner.

 • CMM-koordinatmätning

  Med ZEISS kunskap inom industriell mätning kontrolleras de slutliga glasen avseende korrekthet och precision med en ZEISS-koordinatmätmaskin (CMM) varvid fler än 1500 punkter på varje gjutform yta analyseras.

 • Specialiserad anpassning av gjutdelarna

  Speciell optimering av de främre och bakre gjutdelarna för att uppnå komplex Freeform-optik inom hela styrkeområdet. En 2D-datamatriskod (DMC) används i tillverkningsprocessen för att spåra gjutformar och glas som en del av en automatiserad Industry 4.0-process.

 • Gjutning/ytbehandling/kvalitetskontroll

  Slutligen kontrolleras de färdiga glasen med CMM och jämförs med ZEISS simulering av synskärpa för att säkerställa att de håller sitt optiska löfte.

Kontakta oss

Schemalägg ett möte

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

Bli en ZEISS-partner

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

 • 1

  Baserat på en simulering av synskärpa i ett glasområde med 50 mm i diameter för index 1.60 ZEISS ClearView lagerglas jämfört med 1.60 ZEISS AS lagerglas. Genomsnitt för +5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D och -7D med och utan cylinder -2D. Kvantitativa analyser gjorda av Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 2

  Studiedeltagarna ombads att gradera hur viktiga olika aspekter ("priset", "att se klart genom hela glaset", "enkelt att vänja sig vid", "bekvämt seende längs hela glaset", "estetik", "tillgängliga ytbehandlingar", "matchar bågen") är för dem när de väljer nya glasögonglas. Användartest där 1.60 ZEISS ClearView FSV och 1.60 ZEISS AS FSV jämfördes i en laboratorieomgivning och i vardagen. N=20 studiedeltagare. Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 3

  Mätning av glastjocklek på 1.60 ZEISS ClearView lagerglas jämfört med ZEISS SPH lagerglas med olika styrkor (-5, -3, -1, +1, +3, +5D med och utan cyl. -2D). Maximal reducering på 16 % för mittjocklek på +5.00/-2.00. Kvantitativa analyser gjorda av Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 4

  Mätning av glastjocklek (kanttjocklek vid 50 mm diameter för minusglas, mittjocklek för plusglas) på 1.60 ZEISS ClearView lagerglas jämfört med ZEISS AS lagerglas med olika styrkor (-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5D med och utan cyl. -2D). Maximal reducering på 8 % för mittjocklek på +3.00/0.00. Kvantitativa analyser gjorda av Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 5

  Mätning av glasets planhet (baskurva) på 1.60 ZEISS ClearView lagerglas jämfört med ZEISS SPH lagerglas med olika styrkor (-5, -3, -1, +1, +3, +5D med och utan cyl. -2D). Maximal reducering på 49 % för -5.00D med och utan cyl. -2D. Kvantitativa analyser gjorda av Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 6

  Mätning av glasets planhet (baskurva) på 1.60 ZEISS ClearView lagerglas jämfört med ZEISS AS lagerglas med olika styrkor (-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5D med och utan cyl. -2D). Maximal reducering på 32 % för -5.00D med och utan cyl. -2D. Kvantitativa analyser gjorda av Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 7

  Mätning av glasets planhet (baskurva) på 1.60 ZEISS ClearView lagerglas jämfört med ZEISS SPH lagerglas. Genomsnitt -5D, -3D, -1D, +1D, +3D och +5D med och utan cyl. -2D. Maximal reducering på 49 % för -5.00D med och utan -2D cyl. för minusglas. Maximal reducering på 25 % för 5.00D med och utan -2D cyl. för plusglas. Kvantitativa analyser gjorda av Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 8

  Testade enligt ISO 21702:2019(E) för höljebärande virus och enligt ISO 22196:2011(E) för gramnegativa och grampositiva bakterier. Bevisad effekt efter 24 timmar enligt ISO-standarder.