ZEISS DriveSafe - glas för bilkörning
ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS DriveSafe - glas för bilkörning

Hjälp dina kunder att se bättre ute på vägarna – även i regn, dimma och mörker.

ZEISS DriveSafe är glasögonglas speciellt utformade för synbehov vid bilkörning. Designegenskaper och specialiserad teknik förbättrar användarens synupplevelse vid bilkörning på dagen eller natten. Tack vare DuraVision® DriveSafe-ytbehandlingen hjälper glaset till att minska reflektion och störande bländning, särskilt vid bilkörning på natten.

 • Bättre syn i svagt ljus och dåliga väderförhållanden
 • Minskar upplevd bländning från mötande bilar eller gatubelysning i mörker
 • Optimalt seende när man tittar på vägen, instrumentbrädan, i backspegeln och i ytterspeglarna

ZEISS DriveSafe - glas för bilkörning För en säker och pålitlig syn vid bilkörning.

 • 83 %

  I genomsnitt använder 83 % av glasögonanvändarna sina glasögon under bilkörning.1

 • 1758

  Antal bilolyckor orsakade av externa faktorer  som påverkar seendet som regn, slask och snö,  dimma  och bländande ljus, i Storbritannien (UK) år 2017.2

 • 40 %

  av bilolyckorna händer på natten.3

 • 72 %

  av glasögonanvändare som kör bil är intresserade av glasögon speciellt utformade  för bilkörning, som även kan användas i vardagen.1

 • 97 %

  bilförare ansåg att  DriveSafe  -glas  uppfyller deras behov.4  

 • 94 %

  av användarna känner sig nöjda med att använda  DriveSafe-glas  under  vardagliga uppgifter.4

Bilkörning kan vara en utmaning.

Oavsett avstånd så är ett bra seende avgörande för säkerheten och bekvämligheten. Det kan dock alltid vara en utmaning att köra under vissa omständigheter, särskilt om man använder  glasögon.

Av denna anledning är ett bra seende avgörande för komfort och säkerhet på vägen, oavsett köravstånd.

Bilkörning kan vara en utmaning.

Största utmaningarna för ögonen under bilkörning.

Många av dina kunder känner sig osäkra,  obekväma  och stressade när de kör bil. Under marknadsundersökningar identifierade vi de tre mest krävande synrelaterade utmaningarna som bilförare upplever på vägen.

 • Dålig syn vid svagt ljus, som regn. dimma eller på natten

  Dålig syn vid svagt ljus, som regn. dimma eller på natten.

 • Bländning från mötande bilar på natten och bländande ljus från blöta vägar

  Bländning från mötande bilar på natten och bländande ljus från blöta vägar.

 • Svårigheter att återta fokus när ögonen växlar mellan instrumentpanelen och vägen

  Svårigheter att återta fokus när ögonen växlar mellan instrumentpanelen och vägen.

ZEISS DriveSafe glas erbjuder en ny kategori glasögonglas som är optimala för bilkörning och för daglig användning.

De är speciellt utformade för att uppfylla behoven hos kunder som vill känna sig säkrare och mer bekväma vid bilkörning, med sina glasögon för dagligt bruk.

ZEISS DriveSafe har många fördelar.
Bilden visardålig sikt i svaga ljusförhållanden på en väg. Vy från insidan av en bil, sett genom ett glasögonglas.

ZEISS Luminance Design™ Technology (LDT)

Bättre seende vid svagt ljus för säkrare och bekvämare körning  tack vare   ZEISS Luminance Design™ Technology (LDT), som  beaktar  olika ljusförhållanden och pupillstorlekar för naturligt seende, hela tiden.  

Bilden visar hur det ser ut när man tittar genom ett bilkörningsglas och visualiserar effekterna av DuraVision® DriveSafe-ytbehandlingen.

DuraVision® DriveSafe-ytbehandling

Reducerad bländning från mötande bilar eller gatuljus tack vare  DuraVision®  DriveSafe  -ytbehandlingen. De reflekterar delvis  de våglängder som är orsaken till otydligt seende,  obehag  och irritation och tar bort upplevd bländning upp till 64  %.5

Bild på en kvinna som sitter på förarsätet inuti en bil.

Optimerat avstånd och mellanstora synfält

ZEISS utvecklade de nya  DriveSafe  progressiva glasen med optimerade avstånds- och mellanstora visningzoner som minskar behovet för horisontell huvudrörelse och gör det enklare   för  kunder att snabbt byta fokus mellan  instrumentbrädan  och speglarna.

Kundnöjdhet med ZEISS DriveSafe-glas.

För att verifiera att ZEISS DriveSafe-glas uppfyller kundförväntningarna har ZEISS utfört tester i verkliga livet.
 • 64 %

  Med ZEISS  DriveSafe  -glas  uppfattade en minskad bländning på upp till 64 %.5

 • 97 %

  97 % av bilförarna upplevde att  DriveSafe  -glas  uppfyllde deras behov.4

 • 94 %

  94 % av användarna kände sig nöjda under användning av  DriveSafe  -glasen  under vardagssysslor,  t.ex.  vid arbetet på kontoret.4

Innovationer bakom ZEISS DriveSafe-glas Teknikförklaring.

 • ZEISS Luminance Design Technology

  Teknik som  beaktar  pupillstorleken för bilkörning i mesopiska villkor  ,  och  optimerar  glasets design baserat på detta (5,0 mm i enstyrkeglas och 4,3 mm i progressiva glas).

 • ZEISS DuraVision DriveSafe

  DuraVision®  DriveSafe  -- är en antireflekterande ytbehandling som delvis reflekterar specifika våglängder som orsakar bländning.  

 • ZEISS DriveSafe-glasdesign6

  Optimerat  avstånd och mellanstora synfält som minskar behovet för horisontell huvudrörelse. Ger upp till 43 % större* medelstort avstånd och upp till 14 % större* synzoner på långt avstånd.7

 • ZEISS UVProtect Technology

  En högre grad av UV-skydd som gör det möjligt för klara ZEISS-glas att blockera skadlig UV-strålning på upp till 400 nm. Detta är samma UV-skyddsstandard som i högklassiga solglasögon.

 • ZEISS FaceFit Technology

  Matchar den unika ansiktsanatomin för glaszonernas fulla potential.  

 • ZEISS FrameFit+Technology

  Optimerad  glasfunktion i alla bågar.6

Kontakta oss

Schemalägg ett möte

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

Bli en ZEISS-partner

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

 • 1

  Marknadsundersökning med 36 optiker och 480 konsumenter i US och Tyskland/augusti 2013.

 • 2

  Statista, Road accidents caused by external sight factors in Great Britain 2017, by severity Published by Statista Research Department, Feb 21, 2020.

 • 3

  1 DfT (2016) ‘Reported casualties all days, by severity, road user type and hour of day, Great Britain, 2015’. URL: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/ras30-reported-casualties-in-road-accidents Dataåtkomst: 02/06/2017

 • 4

  Internt användartest med 50 personer (CZV-medarbetare i Tyskland) och externt användartest år 2014 med 60 optiker och konsumenter i Spanien.

 • 5

  Resultatet av bländningstestet visade att 64 % av testen med DuraVision DriveSafe-ytbehandling medförde mindre obehaglig bländning jämfört ZEISS premium antireflexbehandling.

 • 6

  DriveSafe lens Design and Framefit + Tech kan endast appliceras på progressiva glas.

 • 7

  * Jämfört med ZEISS premium progressiva glas.