ZEISS för optiker

ZEISS Progressive Precision Lenses

Erbjud dina kunder en omfattande glasögonlösning.

Vilka glas dina kunder väljer beror framför allt på deras personliga behov och rådande trender. ZEISS produktutbud av progressiva glas ger rätt lösning för alla.

 • Tydlig syn med förbättrad prestanda för den digitala världen
 • Optimal optik, fysiologiskt anpassad till bärarens ansikte
 • Skräddarsydda för att uppfylla alla individuella krav

Progressiva glas

ZEISS progressiva precisionsglas finns i 4 olika modeller utifrån den teknik som används:

 • ZEISS Progressive Precision Pure
 • ZEISS Progressive Precision Plus
 • ZEISS Progressive Precision Superb
 • ZEISS Progressive Individual 2

Användning av mobilt internet har blivit en vanlig del av våra liv.

 • 95 %

  av den norska befolkningen besökte nätbanksidor år 2019.1

 • 4 miljoner

  unika användare i den globala mobila befolkningen år 2019.2

 • 2.57 miljarder

  tillgängliga appar för Android år 2019.3

Varje dag utsätts våra ögon för olika utmaningar.

På grund av en ökad användning av digitala enheter, förändrade modetrender och ökade behov har det blivit svårare att hitta en glas- och bågeslösning som uppfyller den genomsnittliga kundens behov. ZEISS svarar aktivt mot denna nya utmaning för att ge ett förbättrat seende.

Digitala enheter används allt mer i vår vardag.

Läsavståndet när vi använder digitala enheter är kortare än när vi läser böcker eller andra traditionella tryckta medier. Detta innebär att dina kunder nu förlitar sig på snabba, dynamiska ögonrörelser medan de växlar mellan nära och långt avstånd under dagen.

Modet förändras snabbt och glasögonen måste hänga med.

Tillsammans med en bra synlösning vill dina kunder ha trendiga bågar och möjligheten att uppdatera sina bågar när de känner för det. En förändring av bågen ska inte påverka ögonens rörelsebeteende, och detta bör beaktas när ett progressivt glas skapas.

Teknik under ständig utveckling för att passa varje enskilt ansikte.

Ansiktsformen kan påverka synen genom ett glasögonglas. Om glaset inte är anpassat till de fysiologiska ansiktsparametrarna (t.ex. pupillens position bakom linsen eller bågen passform på näsan och öronen), kanske dina kunder inte kan uppleva 3D-seendets fulla potential, vilket är viktigt för god uppfattning av avstånd.

En ökad efterfrågan efter skräddarsydda lösningar, inklusive glas.

Allt fler kunder vill ha skräddarsydda lösningar och glas som är optimerade för deras dagliga aktiviteter (t.ex. längre läsning, bilkörning, kontorsarbete).

Ett sortiment lika unikt som varje kund.

Med ZEISS sortiment av progressiva precisionsglas, ZEISS svarar vi aktivt på olika trender och uppkommande kundbehov – för kunna erbjuda bättre seende.

Det finns fyra anpassningsnivåer:

 • ZEISS Progressive Precision Pure

  Optimerat för ögonen: digitala enheter har blivit en stor del av vårt dagliga liv. Detta innebär ett närmare läsavstånd än för böcker och annat tryckt material.

 • ZEISS Progressive Precision Plus

  Optimerat för ögonen + båge: glas som tar hänsyn till närmare läsavstånd för digitala enheter och även trender för bågar som ständigt utvecklas med nya former och storlekar. Snabb anpassning av glasen till kundernas ögon – i alla bågar.

 • ZEISS Progressive Precision Superb

  Optimerat för ögonen + båge + ansikte: glas som tar hänsyn till digitala enheters läsavstånd, fashionabla bågar och ger en design som kan anpassas fysiologiskt till kundens ansikte för att ge full synpotential.

 • ZEISS Progressive Individual 2

  Optimerat för ögonen + båge: glas som tar hänsyn till närmare läsavstånd för digitala enheter och även trender för bågar som ständigt utvecklas med nya former och storlekar. Snabb anpassning av glasen till kundernas ögon – i alla bågar.

Innovation bakom ZEISS progressiva precisionsglas Teknikförklaring.

 • ZEISS klar optik

  ZEISS tydlig syn tack vare hög precision från en avancerad ögonmodell med punkt-för-punkt-beräkning och avancerad FreeForm-tillverkning.

 • ZEISS dynamisk optik

  ZEISS designfilosofi för avslappnat och tydligt seende med snabb fokus för varje avstånd och riktning.

 • ZEISS UVProtect Technology

  En högre grad av UV-skydd som gör det möjligt för klara ZEISS-glas att blockera skadlig UV-strålning på upp till 400 nm. Detta är samma UV-skyddsstandard som i högklassiga solglasögon.

 • ZEISS tunn optik

  ZEISS glasestetik för optimal balans mellan optiken och tunna och lätta glas.

 • ZEISS Digital Inside Technology

  Med denna teknik får man ett avslappnat och tydligare seende vid frekvent användning av digitala enheter. Denna snabba övergång till närområdet gör att kunder kan se digitala enheter med minimala huvud-/ögonrörelser.

 • ZEISS FaceFit Technology

  Matchar den unika ansiktsanatomin för linsområdenas fulla potential.

 • ZEISS FrameFit+ Technology

  Optimerad glasprestanda i alla bågar.

 • ZEISS Adaptation Control Technology

  Tar hänsyn till ögats normala blicksänkning (ögats vertikala rörelsemönster). Tekniken jämför den tidigare bågen med den nya tillpassningshöjden och additionens styrka för att skapa en bekväm blicksänkning och placering av närzonen.

 • ZEISS IndividualFit Technology

  IndividualFitTM Technology tar hänsyn till individens huvudsakliga vardagsaktiviteter och erbjuder tre olika glasdesigner att välja mellan för att passa bärarens behov: nära, mellan och balanserad design.

 • ZEISS Luminance Design Technology

  Faktorer för Luminance DesignTM Technology på den genomsnittliga pupillstorleken 3,3 mm. För en mer naturlig simulering av seendet beräknas glasdesignen knippe för knippe.

Kontakta oss

Schemalägg ett möte

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

Bli en ZEISS-partner

Formulär laddas...

Informationen som anges i kontaktformuläret kommer att användas för att besvara din förfrågan till Carl Zeiss Vision Care per e-post eller telefon. Klicka här för att läsa vår policy om dataskydd.

 • 1

  Statista, Online banking penetration in European markets 2019. Published by Dennis Schmid, 2020.

 • 2

  Statista, Mobile internet usage worldwide - Statistics & Facts. Published by J. Clement, Sep 11, 2019.

 • 3

  Statista, Number of apps available in leading app stores 2019. Published by J. Clement, Apr 22, 2020.