Kunskap om seende

Vad är det för skillnad mellan specialtillverkade glasögonglas och ”standardglas”?

Hur glasögon kan hjälpa dig återfå naturlig syn.

16 maj 2019
  • Vad är det för skillnad mellan specialtillverkade glasögonglas och ”standardglas”?

Du kan inte se om ett glasögonglas är individuellt anpassat eller ”massproducerat” genom att bara titta på det. Vari ligger skillnaden? Vilka glasögonanvändare har mest fördel av individuellt optimerade glasögonglas? SE BÄTTRE ställer frågan åt Volker Gahr, senior produktchef på Carl Zeiss Vision.

SE BÄTTRE: Herr Gahr, hur skiljer sig individuellt anpassade glasögonglas från vanliga?

Volker Gahr: Även vanliga glasögonglas är i viss mån individuellt anpassade till användaren. Det beror på att man följer ett recept, med andra ord, skapar man rätt styrka för rätt position i den valda bågen för att ge användaren se bättre. Om en annan användare satte på sig mina glasögon skulle hen sannolikt inte ha optimal syn. När vi talar om individuellt ”optimerade” glas talar vi egentligen om att beakta annan relevant personlig information om användaren för den optiska utformningen genom att beräkna idealisk glasyta för användarens behov.

Som regel utför en optiker eller ögonläkare en refraktion och skriver ut glasögonreceptet.

Vilka glas krävs?

  • Enkelslipade glas för långsynthet
  • Enkelslipade glas för närsynthet (d.v.s. läsglasögon)
  • Progressiva glas
  • Vilka diopter-styrkor, specialcylindrar …

Nästa steg är att användaren väljer bågar. Så långt sträcker sig den vanliga metoden. En optiker som ordinerar standardglasögon mäter båda ögonens punkter för seendet inom den valda bågen för att garantera korrekt glasinläggning som beställs från ett företag som ZEISS. Men den slutliga positioneringen av glasen framför användarens ögon – vilket fastställs av stilen på de bågar som väljs – har inte beaktats när glasen beräknas.

Volker Gahr - Senior Product Manager at Carl Zeiss Vision

När vi talar om individuellt ”optimerade” glas talar vi egentligen om att beakta annan relevant personlig information om användaren för den optiska utformningen genom att beräkna idealisk glasyta för användarens behov.

Volker Gahr

Senior produktchef på Carl Zeiss Vision

SE BÄTTRE: Den största skillnaden mellan individuellt optimerade glas är alltså hur de anpassas till bågarna?

Volker Gahr:  Det är givetvis en viktig skillnad, men det är inte den enda. Ju mer ZEISS förstår hur en glasögonanvändare tittar genom glasen i de valda bågarna, desto mer exakt kan glasen tillverkas så att användaren ser genom dem på det mest optimala och naturligaste sättet. Det betyder att de får ett perfekt optiskt synhjälpmedel som exakt har anpassats till användarens individuella behov. Men för att uppnå detta måste optikern fastställa andra viktiga individuella parametrar utöver den punkt som användaren fokuserar på när de ser rakt igenom glasen. Dessa parametrar måste vara exakta till en tiondels millimeter.

Till exempel, på vilket avstånd befinner sig ögonen från en bok eller datorskärm? På exakt vilken höjd ser de igenom glasen i de utvalda bågarna? Hur påverkar bågarnas vinkling användarens syn? Det är något som inte bara beror på bågarna men också på personens ansiktsform. Vad är det bakre vertex-avståndet, d.v.s. avståndet mellan glasets bakre yta och hornhinnans framsida? Hur är bågarna böjda? Exakta mått måste göras av bågarnas dimension och glasets höjd och bredd.

Individuellt anpassade glasögon

1.5

0%

1.5

0%

1.6

20%

1.6

20%

1.7

35%

1.67

40%

1.9

40%

1.74

50%

Ju mer exakt optikern beräknar alla parametrar, desto mer exakt kan optiken, d.v.s glasdesignen optimeras av ZEISS. För att säkerställa att bågarna och glasen inte får en annan position på användarens näsa justerar optikern bågarnas position på näsryggen innan ytterligare uppgifter beräknas.

SE BÄTTRE: Tar det inte en evighet att mäta alla dessa parametrar? Hur kan det bli så exakt?

Volker Gahr: Det är här tekniken kommer in i bilden. i.Terminal®2 – ZEISS centreringssystem – använder en avancerad kamera för att ta objektivbilder av användaren och bågarna både framifrån och från sidan. Sedan mäter programmet alla viktiga centreringsuppgifter och sparar allt i en fil. i.Terminal®2 uppnår precision på en tiondels millimeter och ändå tar hela mätningsprocessen mycket kort tid, även om den ger mycket exakta uppgifter för alla viktiga parametrar.

SE BÄTTRE: Hur får man då ett individuellt optimerat glas?

Volker Gahr: Alla mätuppgifter från refraktionen, centreringen och i vissa fall från den objektiva mätningen samlas av optikern i i.Profiler®. När alla egenskaper har fastställts – såsom glasmaterial och -typ, typ av ytbehandling och eventuell toning som krävs – skickas alla uppgifter till ZEISS. Där beräknas glasen individuellt enligt optikerns specifikationer och tillverkas med avancerad produktionsteknik, s.k. freeform-teknik. ZEISS var en av pionjärerna bakom utvecklingen av denna teknik och än idag strävar vi hela tiden efter att göra den här tillverkningsmetoden ännu bättre.

Tack vare freeform-tekniken kan glasen produceras enligt perfekta specifikationer för glasögonanvändaren och den båge hen har valt. Detta återställer den mest naturliga synen som möjligt för glasögonanvändaren och, speciellt för progressiva glas, skapar den det största och mest exakta synfältet som möjligt på alla olika avstånd. Om du inte uppnår perfekt harmoni mellan båge, glas, individuella synbehov och bärarens ansiktsform, är det omöjligt att uppnå en avslappnad och naturlig syn. Med en icke-perfekt lösning måste användaren eventuellt anstränga sig för att förena de individuella intrycken från varje öga till en sammanhängande helhet. Det kan leda till dålig anpassning till glasögonen med huvudvärk och spänning för användaren.

ZEISS var en av pionjärerna bakom utvecklingen av denna teknik och än idag strävar vi hela tiden efter att göra den här tillverkningsmetoden ännu bättre.

Volker Gahr

Senior produktchef på Carl Zeiss Vision

SE BÄTTRE: Så de progressiva glasens utmärkande kvalitet beror på de individuella parametrar som beaktas i varje glas?

Volker Gahr: Exakt. Som en jämförelse kan du tänka dig att du tittar genom ett teleskop. Du tittar genom mycket avancerad optik, men om du inte håller teleskopet på rätt avstånd från ögat ser du suddigt. Eller föreställ dig att du tittar ut genom ett nyckelhål. Du kan bara se genom det på ett avslappnat sätt och ha god syn om du placerar ögat riktigt nära nyckelhålet. Fördelen med ett individuellt optimerat progressivt glas är att vi uppnår hög anpassning till användaren från början. Alla behöver förstås tid på sig att vänja sig vid de nya progressiva glasen – och den tid det tar varierar avsevärt från fall till fall – men ett individuellt anpassad progressivt glas är något som man vänjer dig vid mycket snabbare.

SE BÄTTRE: En sista fråga: Vilken typ av glasögonanvändare har mest nytta av individuellt optimerade glasögonglas?

Volker Gahr: Rent allmänt kan man säga att alla får bästa möjliga lösning genom att välja individuellt optimerade glasögonglas. Men ju starkare eller mer komplext receptet är, desto mer märker du skillnaden i prestation jämfört med vanliga glasögonglas, och desto mer avslappnat och stressfritt blir ditt seende.

För personer som har problem med mörkerseende är det också möjligt att använda vår i.Scription®-teknologi till att individuellt optimera glasets styrka för mörkerseende. Detta är speciellt viktigt för personer vars recept faktiskt förändras när pupillerna utvidgas. Individuella synfel kan jämnas ut genom att vidta ytterligare åtgärder för att optimera styrkan. 

Men det finns många andra typer av kunder som också kan ha nytta av individuellt optimerade glasögonglas. Ta till exempel kontorsglasögon. Det här användningsområdet gör att vi kan optimera glasögonen för varje individs yrkesbehov, speciellt på medellångt avstånd, vilket är vanligt för datorarbete och liknande aktiviteter. Det är mycket viktigt att diskutera din sjukdomshistorik med optikern i detta sammanhang eftersom hen behöver ha en mycket tydlig bild av dina individuella synproblem och hur de bäst kan åtgärdas.


Dela denna artikel