Min synprofil – ett unikt syntest från ZEISS

Genom testet får du veta hur dina vanor påverkar din syn. Och genom detta ta reda på vilka glasögonglas från ZEISS, som passar just dig bäst.

  • En smartphone framför svarta ringar som visar synprofilen för en Min synprofil-användare med ringar i olika färg.

Med syntestet ”Min synprofil från ZEISS” får du veta vilka utmaningar dina ögon ställs inför varje dag, och vilken glaslösning från ZEISS som kan hjälpa dig att klara av dem.

Uppgifterna du anger om din personliga livsstil används för att ta fram en synprofil. Denna synprofil kan din optiker sedan använda vid ert nästa möte för att hjälpa dig optimalt. I kombination med resultaten av din ögonundersökning tar optikern fram en lösning med ZEISS-glas exakt skräddarsydda efter din livsstil och dina synvanor.

Våra ögon är inte gjorda för den moderna världen

Din ZEISS-optiker behöver veta mer om din livsstil och dina synvanor av många olika anledningar.

På senare år har vår vardag och vårt arbetsliv förändrats radikalt till följd av ny teknik och digitala enheter. I genomsnitt tillbringar vi fem timmar per dag framför en smartphone, surfplatta eller TV. Vi kollar mobilen hela 80 gånger varje dag. Trenden är växande.

De ökade kraven på våra ögon gäller även vid bilkörning. Självklart utgör dåligt väder och dåliga ljusförhållanden en utmaning för ögonen, men även den irritation vi utsätts för till följd av bländning och en ökad användning av navigationssystem i fordon gör att våra ögon konstant måste växla från att titta på nära håll och på avstånd och ofta fokusera på små bildskärmar. Detta kräver maximalt av våra ögon och kan – från 30-årsåldern och framåt – leda till ögonstress.

Både på jobbet och på fritiden har den tekniska utvecklingen revolutionerat vårt sätt att leva och utsätter samtidigt våra ögon för en ökad stress.

Fastställ dina synvanor

ZEISS har utvecklat ett verktyg för synanalys som kan användas för att fastställa en persons individuella synvanor. Min synprofil från ZEISS fastställer dina synbehov utifrån följande områden:

  • Arbetsliv
  • Dagliga aktiviteter
  • Digitala aktiviteter
  • Rörlighet
  • Fritidsaktiviteter

Resultatet är en personlig synprofil och en rekommenderad glaslösning från ZEISS exakt skräddarsydd efter dina personliga synvanor – allt gratis och utan förpliktelser för dig.

Du kan sedan ta med dig din personliga synprofil på papper eller som QR-kod till en ZEISS-optiker i din närhet. Optikern testar din syn och undersöker dina ögon. Med resultaten från din synprofil och synundersökningen ger optikern dig råd och rekommenderar den glaslösning från ZEISS som passar dig och dina behov bäst.

Min synprofil

Min synprofil

Genom testet får du veta hur dina vanor påverkar din syn. Och genom detta ta reda på vilka glasögonglas från ZEISS, som passar just dig bäst.


Dela denna artikel