Specialiserade glas för barn

ZEISS glas för myopihantering

Specialiserad vård för barns ögon.

 • En tonåring och två yngre barn med ZEISS myopiglas ligger på golvet.
 • Är ditt barn närsynt eller visar tecken på myopi?
 • Har du märkt av beteendeförändringar som kan vara kopplade till synen?
 • Är du orolig för barnets ögonhälsa på lång sikt?
Så bra att du är här. Genom att hantera progressiv myopi hos barn redan från tidig ålder kan man undvika allvarliga synproblem senare i livet. ZEISS glas för myopihantering är designade för att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn upp till 12 år – så att de kan se både klart och bekvämt.

Att förstå myopi.

Att inse att barnet inte ser lika bra som det borde kan vara skrämmande för föräldrar. Vi finns här för att hjälpa dig att hantera och bevara ditt barns ögonhälsa nu och i framtiden. Men låt oss gå igenom vad myopi hos barn är innan vi tittar på lösningarna.

 • Illustration av ett myopiskt öga som visar att ljuset bryts framför näthinnan.

  Myopi, även kallat närsynthet, är en synnedsättning som leder till att man ser suddigt på långt håll, eftersom ljuset bryts framför ögats näthinna. Det är ett vanligt brytningsfel hos vuxna, men även hos barn ökar förekomsten i oroväckande utsträckning världen över.1

  Progressiv myopi, även kallat närsynthet i tidig ålder eller juvenil myopi, är en form av närsynthet hos barn som förvärras snabbt med åren eftersom ögat fortsätter att bli längre än det borde vara vid en viss ålder. Om tillståndet inte behandlas kan det leda till kraftig myopi – en allvarlig form av närsynthet som i sin tur kan leda till allvarliga komplikationer senare i livet.

 • En närsynt man med glasögon håller i ett spädbarn.

  Genetik

  Barn till myopiska föräldrar löper större risk att bli närsynta. Om en av föräldrarna är närsynt fördubblas risken för framtida myopi. Är båda föräldrarna närsynta mer än femdubblas risken.2

  Barn som ritar på golvet och har ögonen nära pappret.

  Synvanor

  Orsakar telefoner myopi? Kan skärmtid orsaka myopi? Ja. Ökad synaktivitet på nära håll, t.ex. att läsa eller titta på digitala enheter, bidrar med sannolikt till att förekomsten av myopi ökar bland barn.3

  En liten flicka i ett mörkt vardagsrum som tittar på en surfplatta.

  Miljö

  Forskningen visar att brist på naturligt ljus och för lite tid utomhus kan bidra till utveckling av myopi.3

 • En liten flicka gnuggar sig i ögonen medan hon gör skolarbete.

  Om man blir närsynt i tidig ålder har närsyntheten fler år på sig att utvecklas, samtidigt som den tenderar att utvecklas snabbare hos barn. Närsynta personer yngre än sju år löper därför större risk att utveckla kraftig myopi.4

  En synapparat som inte fungerar optimalt kan påverka barnets utveckling negativt.3 Detta kan i sin tur påverka barnets synrelaterade inlärningsförmåga och självförtroende, och göra det svårare för barnet att nå sin fulla potential.

  Bästa tiden att prata med ett proffs och börja behandla myopin är därför så fort som möjligt.

En pojke med ZEISS glas för myopihantering lutar sig mot en gymnastikboll och håller ett förstoringsglas framför ena ögat.

Ett par, två uppgifter.

Multitasking på mästarnivå.

Vanliga enstyrkeglas och kontaktlinser korrigerar närsyntheten – MEN de bromsar inte utvecklingen. Progressiv myopi kräver specialiserade synhjälpmedel som korrigerar avståndsseendet OCH samtidigt kontrollerar barnets fortsatta synförsämring.

ZEISS myopiglasögon är baserade på över ett decenniums forskning och utveckling på området myopihantering, och designade för att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn och göra att de ser klart och bekvämt.

Hantera myopi hos barn.

Vad kan föräldrar göra för att hjälpa?

Alla barn – oavsett om de är närsynta eller inte – gynnas av:

Minst två timmars utomhusvistelse rekommenderas för att förhindra eller fördröja utvecklingen av myopi.5
En ung pojke med ZEISS glas för myopihantering cyklar utomhus.
Håll noga koll på skärmtiden, undvik kortare läsavstånd än 20 cm och ta regelbundna pauser.5
Två flickor tittar på digitala enheter från det rekommenderade avståndet på mer än 20 cm.
Att upptäcka och hantera myopi på ett tidigt stadium är avgörande. Vi rekommenderar en årlig synundersökning.
En liten pojkes ögon undersöks med ZEISS IOLMaster.
Glas för myopihantering är bara effektiva när barnet faktiskt använder dem.
En ung pojke med ZEISS MyoCare-glas tittar rakt in i kameran.

Vilka behandlingar erbjuds?

Det finns inte någon behandling av myopi som fungerar i alla situationer. En optiker tar hänsyn till en rad olika faktorer för att bedöma vilken behandling som passar ditt barn bäst. Här är några alternativ:

Enkelt, effektivt och ingreppsfritt – de korrigerar och hanterar myopin på samma gång.
Rosa båge med ZEISS MyoCare-glas på en blå ballong.
Barn kan bära speciella hårda kontaktlinser under natten för att bromsa myopin och göra att de ser klart på dagen, genom att temporärt förhindra hornhinnans form.
Illustration av en Ortho-K kontaktlins.
Vissa mjuka kontaktlinser hanterar utvecklingen av myopi genom att ha en speciell design för mittavståndet. Barn kan bära dem under dagen.
En illustration av en mjuk myopi-kontaktlins.
Din optiker kan skriva ut läkemedel, t.ex. en låg dos av atropindroppar.
En illustration av en pipett för ögondroppar.

Allt i perfekt balans.

Funktionen hindrar inte barnen från att ha kul.

Barn måste få ha roligt utan att vara begränsade. Ett glas som effektivt kan hantera myopiprogressionen måste också vara bekvämt, se bra ut och göra att användaren ser klart. Det är en utmaning för de som designar glasen, men en hjärtefråga för experterna på ZEISS.

När ditt barn använder ZEISS glas för myopihantering kan han eller hon fortfarande läsa, leka utomhus, idrotta och så vidare. Trots den speciella designen ser de ut som vanliga glasögon och erbjuder fullt UV-skydd upp till 400 nm.

ZEISS MyoCare är vår senaste innovation på området myopihantering och baseras på vetenskapliga koncept från beprövad forskning, evidensbaserade insikter och effektiva behandlingar.

ZEISS MyoCare- och MyoCare S-glas är försedda med patenterade Cylindrical Annular Refractive Elements, C.A.R.E., som fördröjer ögats axiella förlängning och ger en bra och bekväm syn. Vilket av dessa båda glas som är bäst för just ditt barn beror på barnets ålder och ögon.

MyoCare®-glas med ZEISS C.A.R.E Technology.

En närbild av designen hos ZEISS MyoCare-glas för myopihantering hos barn.
Korrektion Klar zon i mitten
Illustration av ett ZEISS MyoCare-glas som visar en klar zon i mitten, som korrigerar synen genom att fokusera ljuset på näthinnan.

En klar zon i mitten gör att barnet ser klart och tydligt när han eller hon tittar rakt fram genom ZEISS MyoCare-glasögonen.

Komfort Balans för ögon fulla av intryck
Illustration som visar den funktionella zonen i ett ZEISS MyoCare-glas med alternerande defokus- och korrektionszoner.

ClearFocus-designen är integrerad i glaset för att erbjuda bekvämt seende i alla riktningar genom att optimera glasets bakre yta. I kombination med den funktionella zonen i våra ZEISS MyoCare-glas, med alternerande hanterings- och korrektionszoner i förhållandet 50:50, erbjuds en god balans mellan effektivitet och bekvämlighet.6

Kontroll Funktionell zon
Illustration av ett ZEISS MyoCare-glas med C.A.R.E.-element som skapar defokus-zoner för att bromsa utvecklingen av myopi.

Speciella C.A.R.E.®-element är integrerade på glasets yta i koncentriska ringar från kanten av den klara zonen i mitten och ut i glasets kant. Tillsammans med alternerande vanliga korrektionszoner bildar detta den funktionella zonen.

Resultaten

 • 99 %

  Nästan alla barn som använder ZEISS MyoCare uppger att de ser mycket bra på avstånd och på nära håll.6

 • 100 %

  Alla barn anpassade sig till glasen inom en dag.6

 • 86 %

  Med ZEISS MyoCare S är ögats längdtillväxt hos barn i åldern 10 till 12 år i genomsnitt 86 % närmare den som observeras hos normalsynta barn.6

 • 63 %

  Med ZEISS MyoCare är ögats längdtillväxt hos barn i åldern 7 till 9 år i genomsnitt 63 % närmare ögats normala fysiologiska utveckling.6

En sammanfattning.

Vad behöver man mer tänka på?

Låt oss se till att ditt barns ögon är väl omhändertagna.

Ett bra glas innehåller många saker.

Ditt barns ögon

Behöver ditt barn glas för myopihantering? Det beror på hur allvarlig myopin är, och hur snabbt den utvecklas. Det bästa är att låta ett proffs avgöra det redan idag.   

Ditt barns livsstil

Som förälder är det viktigt att främja hälsosamma synvanor, t.ex. utomhusvistelse och inte för mycket skärmtid. Om ditt barn bara behöver "vanliga" glas är ZEISS SmartLife Young ett utmärkt val – utformat för barnets uppkopplade livsstil.   

Ditt barns ansikte och båge

Storleken och positionen på glas för myopihantering kan påverka hur väl de fungerar. Rätt båge och bra tillpassning är därför mycket viktigt. Rådgör med din optiker.   

Ögonskydd

Så länge barnet använder ZEISS-glas är ögonen helt skyddade mot UV-strålning. Vill du ha glasögon som blockerar blåljus eller har solglasfärg också? Prata med din optiker om vilka alternativ som finns.

Tjocklek och vikt

Söta små ansikten ska inte behöva döljas bakom tjocka och tunga glasögon. Prata med din optiker om vårt stora utbud av material och index för glasen – för glasögon som både ser ut och känns så bra som möjligt.

Hållbarhet och skötsel

Spetsa till ZEISS glas med en uppsjö extrafördelar ur vårt stora sortiment av DuraVision®  -ytbehandlingar. Hör med din optiker om vilka alternativ som finns.

Har du frågor?

 • Det är normalt att barns ögon förändras i takt med att de blir äldre. Synen kan bli sämre i takt med att ögonen utvecklas naturligt – både med och utan glasögon. En dramatisk förändring av synen på kort tid är dock ett tecken på progressiv myopi. I ett sådant fall kan brist på behandling leda till att myopin försämras snabbare – särskilt hos barn yngre än sju år.4 Vanliga enstyrkeglas bromsar inte myopin, men speciella glasögon kan hjälpa.

  Glas för myopihantering kan bara göra sitt jobb om barnet faktiskt använder dem. Se till att ditt barn använder dem så mycket som möjligt.

 • Tyvärr finns det inget sätt att vända utvecklingen av myopi hos barn, men som tur är finns det sätt att behandla och hantera det. Förutom lösningar som speciella glasögon, ortokeratologi, mjuka kontaktlinser och läkemedel, kan livsstilsförändringar göra skillnad. Att ta regelbundna pauser, titta mindre på nära håll och vistas utomhus kan bidra till att bromsa utvecklingen av myopi.

  Kontakta en optiker för att hitta den bästa lösningen för dig eller ditt barn.

 • En person med myopi ser objekt på nära håll klart, medan objekt på avstånd blir suddiga. Därför kallar vi det även närsynthet. Myopi mäts i dioptrier och indikeras med ett minustecken (-). Lätt myopi ligger inom området -0,25 till -2,00 dioptrier, medan måttlig myopi ligger på mellan -2,25 och -5,00. Allt lägre än -5,00 dioptrier klassas som kraftig myopi och indikerar mycket dåligt avståndsseende.

 • 1

  Williams KM, Verhoeven VJ, Cumberland P, et al. Prevalence of refractive error in Europe: the European Eye Epidemiology (E(3)) Consortium. Eur J Epidemiol. 2015;30(4):305-315. doi:10.1007/s10654-015-0010-0.

 • 2

  Jones LA, Sinnott LT, Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Zadnik K. Parental history of myopia, sports and outdoor activities, and future myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:3524-3532. doi: 10.1167/iovs.06-1118.

 • 3

  Sankaridurg P, Tahhan N, Kandel H, Naduvilath T, Zou H, Frick KD, Marmamula S, Friedman DS, Lamoureux E, Keeffe J, Walline JJ, Fricke TR, Kovai V, Resnikoff S. IMI Impact of Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021, 28 apr. 28;62(5):2.   

 • 4

  Sankaridurg PR, Holden BA. Practical applications to modify and control the development of ametropia. Eye (Lond). 2014 Feb;28(2):134-41. doi: 10.1038/eye.2013.255.

 • 5

  Morgan IG, Wu PC, Ostrin LA, Tideman JWL, Yam JC, Lan W, Baraas RC, He X, Sankaridurg P, Saw SM, French AN, Rose KA, Guggenheim JA. IMI Risk Factors for Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):3. Németh J, Tapasztó B, Aclimandos WA, et al. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology i samarbete med International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol. 2021;31(3):853-883.

 • 6

  Tvåårig prospektiv, dubbelblind, randomiserad kontrollerad klinisk studie ledd av Wenzhou Medical University Eye Hospital, Kina, 2021, av 78 myopiska barn som använder ZEISS MyoCare korrektionsglas, 72 myopiska barn som använder ZEISS MyoCare S korrektionsglas och 76 myopiska barn som använder ZEISS enstyrkeglas i 12 månader. Opublicerade resultat.