ZEISS syntest online

Fem effektiva syntest

 • En smartphone som visar en av undersökningarna under ett ZEISS syntest online, framför en svart fyrkantig knapp som visar olika skarpa cirklar med en öppning i olika riktningar, som ofta används under syntest.

Gör vårt syntest online för att kontrollera hur väl du ser

Våra ögon är vårt viktigaste sinnesorgan. Därför är optimalt seende så viktigt. När testade du senast dina ögon? Det är dock många som inte gör regelbundna synundersökningar, vilket är avgörande för att garantera optimalt seende. För våra ögon - och därmed vår syn - förändras konstant i takt med att vi blir äldre även om vi ofta inte ens märker det. Första tecknet på försämrad syn behöver inte vara att man ser suddigt eller har svårt att fokusera. Det kan också visa sig genom huvudvärk eller genom att man känner sig trött i ögonen på kvällen.

Över 100 år av bättre seende med ZEISS - och över 100 år av högkvalitativa precisionsglas och innovationer inom optiken. Gör ZEISS syntest online1, utvecklat av experter hos ZEISS för att du ska kunna testa dina ögon snabbt och enkelt - och helt gratis. Efter avslutad test får du en rekommendation om du behöver en professionell synundersökning hos en ZEISS-optiker.

ZEISS syntest online

Se bättre innebär också högre livskvalitet eftersom synen är vårt viktigaste sinne. Vi får 80 procent av våra intryck genom ögonen. Ögonen kallas våra "fönster mot världen" av en mycket god anledning. Därför bör man regelbundet göra en synundersökning hos en legitimerad optiker som en hälsoförebyggande åtgärd. Inte bara för din egen skull, utan även för att skydda andra personer när du till exempel kör bil. I allmänhet bör man kontrollera sina ögon vartannat år, såvida man inte lider av befintliga eller kända ögonproblem. Med ZEISS syntest online får du en första fingervisning om hur väl dina ögon presterar just nu.1

Hur ofta bör du göra en synundersökning?

Vuxna (utan befintliga eller kända ögonproblem) bör göra en synundersökning regelbundet

 • mellan 20 och 39 års ålder minst tre gånger under denna period
 • från 40 och uppåt: en gång vartannat/vart tredje år
 • från 65 och uppåt: en gång varje/vartannat år.

Barn bör göra en synundersökning hos en optiker regelbundet:

 1. Första undersökningen: vid mellan 2 och 3,5 års ålder
 2. Andra undersökningen: innan skolstart
 3. Därefter vartannat år även om de inte har några uppenbara ögonproblem, för att säkerställa att man i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella tecken på försämrad syn.
 4. För tidigt födda barn och alla barn vars föräldrar eller syskon skelar eller har kraftigt nedsatt syn bör undersökas så tidigt som möjligt - mellan 6 och 12 månaders ålder - och därefter regelbundet.

Vilka syntester finns det?

 • Detta är det allra viktigaste testet. Alla glasögonbärare vet vad det här testet handlar om. Optikern ber dig att läsa bokstäver eller siffror och att säga åt vilket håll öppningarna i speciella ringar sitter (så kallade Landolt-ringar). Ringarna visas mot en projektionsyta och är av olika storlek. Optikern kontrollerar om du kan identifiera de olika elementen utan problem. Därefter genomför optikern en procedur som kallas subjektiv refraktion. Då sätter han eller hon in glas med olika styrkor i en apparat som kallas foropter och sedan får man säga om man ser bättre eller sämre med respektive glas. Optikern optimerar först glaset för det ena ögat och därefter för det andra. Sedan är det viktigt att kontrollera hur väl ögonen interagerar genom att göra ett binokulärt test. Med hjälp av andra tester kan man även upptäcka eventuell heterofori - skelning - och korrigera och i vissa fall behandla detta tillstånd.

  I  del 1  av vårt kostnadsfria syntest online simulerar vi testet av synskärpan på skärmen. Detta ersätter inte en vanlig synundersökning hos en optiker eller ögonläkare. Men du kan få en första fingervisning av hur väl du ser.

  Under synundersökningen bestäms den refraktion som krävs för att korrigera ett synfel utan ackommodation (ögats automatiska anpassning till olika avstånd).

  0,00 dpt (dioptrier)

  rättsynthet (emmetropi)

  Andra styrkor än 0,00 dpt (dioptrier)

  felsynthet (ametropi)

  T.ex. sf +2,00 dpt (dioptrier)

  långsynthet (hyperopi) - även med presbyopi (gradvis förlust av förmågan att fokusera på närliggande föremål med ökande ålder). Då talar man om så kallad addition (Add).

  T.ex. sf -1,00 dpt (dioptrier)

  närsynthet (myopi). Styrkor mer än -6,00 dpt kallas hög myopi.

  cyl 1,00 dpt (dioptrier)

  cylindrisk ametropi (astigmatism) – ögonen ser punkter som stavar eller linjer

 • Du kanske tycker att det här testet inte verkar vara så viktigt. Men kontrastseendet spelar en avgörande roll för bekvämt seende. Om vi inte kan se kontraster tydligt blir våra ögon trötta. Vi vet alla hur störande det är när kontrasten inte är korrekt inställd på bildskärmen eller om vi försöker läsa i svagt ljus.

  Det är därför viktigt att kontrollera kontrastseendet för att på så sätt kunna upptäcka eventuella förändringar i vår syn. Ändrat kontrastseende kan till exempel tyda på glaukom.

  I  del 2  av vårt syntest online simulerar vi kontrastseendet. Testet kan ge dig en första indikation på att ditt kontrastseende kanske inte är så bra som det skulle kunna vara. Din optiker kan sedan göra mer ingående tester.

 • Det vi i dagligt tal kallar "färgblindhet" drabbar långt fler män än kvinnor. Hela 180 miljoner människor världen över är drabbade av denna genetiska effekt. Det finns många olika typer av störningar i färgseendet.

  1. Människor med denna defekt har endast en begränsad förmåga att urskilja färger. Sensorcellerna, de röda, gröna och blå tapparna, finns på näthinnan, men en del fungerar inte som de ska. Det vanligaste problemet av denna art är att se rött/grönt.
  2. Partiell färgblindhet: Vid detta tillstånd saknas vissa av sensorcellerna helt, eller fungerar inte som de ska. Den som är drabbad har bara två typer av fungerande receptorer. Resultatet blir att färgseendet blir mycket begränsat. För bilister med nedsatt eller utebliven känslighet för rött ljus kan det vara extra farligt. I dimma till exempel upplever de bakljusen på en bil framför dem som svarta.
  3. Total färgblindhet: Störningen som kallas akromatopsi är mycket sällsynt. De som lider av sjukdomen kan inte se några färgnyanser alls.

  Ögonläkare och optiker använder tre olika tester för att ställa diagnos: pseudoisokromatiska tavlor, Farnsworth-test och Nagels anomaloskop.

  I  del 3  av vårt kostnadsfria syntest online kan du testa ditt färgseende med hjälp av färgtavlor.

 • Astigmatism är en typ av refraktionsfel i det mänskliga ögat som innebär att fokus inte fördelas jämnt på meridianerna. Precis som alla andra refraktionsfel kan astigmatism förändras successivt, till exempel med åldern. Symptom på  astigmatism kan vara ansträngda ögon, huvudvärk och svårigheter att köra bil i mörker. Astigmatism kan korrigeras  med individuellt anpassade glasögon eller kontaktlinser.​

  I  del 4  kan du kolla dina ögon för astigmatism.​

  I testet används en symbol som innehåller svarta linjer i olika strukturer. Dessa linjer är utformade så att de ses i olika nyanser av grått om dina ögon visar tecken på astigmatism. Din uppgift är att fastställa om du ser linjerna olika skarpt/svart, vilket är ett första tecken på astigmatism.

 • Synfältet, som beskrivs som området inom vilket vi kan uppfatta ljus och identifiera objekt, kan begränsas av olika ögonsjukdomar, särskilt av neurologiska sjukdomar. Eftersom sådana sjukdomar kan förvärras successivt så kan även synfältet påverkas med tiden. Ett intakt centralt synfält är viktigt när man till exempel läser en bok eller arbetar på kontoret. Det perifera synfältet ger oss viktig information, till exempel när vi kör bil.

  del 5 kan du kolla ditt synfält med ett Amsler Grid-test.

  I testet av synfältet används en struktur som liknar ett rutnät med en central fixeringspunkt och det är utformat baserat på det beprövade Amsler-testet. Detta test används på nära avstånd, på ~30 cm framför ögat och kan användas för att upptäcka centrala synfältsfel. Ojämnenheter kan ses som förvrängda eller brutna linjer från rutnätet. Viktigt: När du använder din egen telefon eller skärm kan storleken på Amsler-rutnätet ändras från rekommenderad storlek.


Dela denna artikel

 • 1

  Det här syntestet online är ingen medicinsk undersökning och kan inte ersätta en syndundersökning från en professionell optiker. Syntestet ska inte användas för att diagnostisera, behandla, lindra eller förebygga sjukdomar. Detta test är endast avsett att ge en uppfattning om din synförmåga samt en indikation på om en professionell synundersökning är nödvändig.