Hälsa och förebyggande åtgärder

Bindhinneinflammation, vagel, ögonlocksinfektion osv.

De vanligaste ögoninfektionerna.

21 november 2022
 • Bindhinneinflammation, vagel, ögonlocksinfektion osv.: De vanligaste ögoninfektionerna

Om ögat börjar klia, bränna eller blir rött kan det kännas obehagligt och pinsamt. Ögoninfektioner som bindhinnekatarr, vaglar och ögonlocksinflammation är vanligare än man tror och kan bero på flera olika saker. SE BÄTTRE förklarar: Vilka är de vanligaste ögoninfektionerna? Hur uppstår en infektion? Vad orsakar infektioner, vilka behandlingar finns det och hur förhindrar man åkommorna på bästa sätt?

Med rätt behandling kan man bota de flesta ögoninfektionerna på kort tid. Våra ögon och ansikten är väldigt känsliga och därför är minsta lilla symptom på en ögoninfektion, till exempel om det kliar eller bränner mycket, en kännbar plåga. Lyckligtvis kan de vanligaste ögoninfektionerna förebyggas på ett enkelt sätt. Vi ska berätta hur det fungerar.

Bindhinnekatarr

Close up of the red eye of a man affected by an infection, conjunctivitis
 • Symptom på bindhinnekatarr

  Följande är symptom på bindhinnekatarr: röda ögon, brännande ögon, klåda, svullen bindhinna, tryck på ögonen, en stor ljuskänslighet och/eller ögonlock som klibbar ihop på grund av kladdig vätska.

 • Orsaker till bindhinnekatarr

  Bindhinnekatarr orsakas av bakterier (klamydia, haemophilus influenzae, pneumokocker, gonokocker, stafylokocker), virus (herpes, adenovirus, mässling, röda hund och vattkoppor), parasiter (fluglarver, maskar), allergier (rhino-bindhinneinflammation, vanligen kopplat till hösnuva) och extern påverkan. Icke infektionsrelaterade orsaker kan vara frätande ämnen, skador och främmande föremål i ögonen samt rök, UV-ljus, damm eller drag. En sjukdom som påverkar tårkanalerna kan också trigga bindhinnekatarr. Bindhinnekatarr är en av de vanligast förekommande ögoninfektionerna.

 • Behandla bindhinnekatarr

  Hur bindhinnekatarr behandlas beror på orsaken. Man skiljer mellan bindhinnekatarrer orsakade av bakterier, virus och allergier. Vi rekommenderar att du inte använder kontaktlinser tills infektionen är helt borta.

  Bindhinnekatarr orsakad av virus:
  En mindre bakteriell bindhinnekatarr försvinner oftast av sig själv och kräver ingen behandling. En läkare kan skriva ut ögondroppar eller gel med antibiotika för att påskynda läkningsprocessen. Svåra fall av bindhinnekatarr behandlas med anitbiotika.

  Bindhinnekatarr orsakad av virus:
  Bindhinnekatarrer som orsakats av virus måste behandlas med rätt läkemedel. En kall kompress och konstgjorda tårar kan användas för att underlätta symptomen. Om infektionen orsakats av ett herpesvirus så kan en läkare skriva ut Aciklovir.

  Bindhinnekatarr orsakad av allergi:
  Om bindhinnekatarren uppkommit av en allergi så måste man först fastställa vilken allergen det handlar om. Efter det kan man behandla bindhinnekatarren med så kallade mastcellstabilisatorer och antihistaminer för att hjälpa patientens immunsystem att hantera allergenerna. Avsvällande ögondroppar som innehåller kortison kan användas för att underlätta symptomen. Även konstgjorda tårar och kalla kompressorer kan hjälpa.

 • Förebygga bindhinnekatarr

  Det går inte att förhindra bindhinnekatarr orskad av virus eller bakterier. Om bindhinnekatarren utlöses av extern påverkan (rök, vind, UV-strålning) är det bästa tipset att hålla sig undan dessa utlösare. Prova sportglasögon med synskydd eller solglasögon.

Vaglar

Vaglar
 • Symptom på vaglar

  Personer med vaglar klagar på smärta och tryck i det berörda området. Det kan påverka både övre och undre ögonlocken, oavsett vilken körtel som blivit infekterad. Man skiljer också mellan interna och externa vaglar: den inre valgeln (Hordeolum internum) sitter på insidan av ögonlocket. Vageln i sig är ofta osynlig, men den gör att ögonlocket blir rött och svullet. En extern vagel (hordeolum externum) syns däremot tydligt.

 • Orsaker till vagel

  En vagel är en varbildande inflammation i körtlarna på ögonlocken som orsakas av en bakteriell infektion (vanligen strafylokocker och i ovanliga fall A-streptokocker). Bölden är formad som ett litet gryn, därav namnet hordeum, som betyder "korn" på latin. Det finns flera olika orsaker till infektionen, till exempel bristande hygien. Olika riskfaktorer kan också orsaka vagelbildning. Exempel på detta är diabetes och ett nedsatt immunförsvar. I båda dessa fall fungerar inte körtlarna som de ska, vilket innebär att bakterierna kan föröka sig snabbare.

 • Behandlingar av vagel

  Det är viktigt att inte patienten försöker klämma ut vageln med fingrarna eftersom varet gör att infektionen sprids. Vaglar försvinner ofta av sig själva och behöver ingen speciell behandling. Strålning med en värmelampa, antiseptiska ögongel och ögondroppar med antibiotika kan dock påskynda läkningsprocessen. Om vageln inte har blivit mindre efter några dagar behöver man kontakta en ögonläkare.

 • Förebygga vagel

  En vagel orsakas av en bakteriell infektion. Detta innebär att man kan minska risken för vagel genom att hålla en god hygien och ögonvård. Se därför till att tvätta händerna regelbundet, särskilt innan du rör dina ögon. En annan riskfaktor är ett nedsatt immunsystem. Har man det så är det extra viktigt att äta rätt och motionera regelbundet.

Ögonlocksinflammation (blefarit)

Ögonlocksinflammation (blefarit)
 • Symptom på ögonlocksinflammation

  Röda, känsliga, svullna, kliande och/eller brännande ögonlock är vanligtvis ett tecken på ögonlocksinflammation. Andra möjliga tecken på blefarit är känslan av att ha något i ögat, blänkande ögonlockskanter, mjäll längst ner på ögonfransarna och ögonfransar som lossnar eller klibbar ihop på morgonen.

 • Orsaker till ögonlocksinflammation

  Ögonlocksinfektioner uppkommer när talgkörtlarna inuti ögonlocken blockeras. De kan utlösas av irritation, en infektion eller ökad produktion av talg. De speciella körtlarna nedanför ögonlocken släpper ut talg som sprids över ögonen varje gång vi blinkar, så att ögonlocken enkelt kan glida över ögat. Om det bildas för mycket talg så klibbar körtlarna ihop. Ögonläkare kallar detta en icke infektiös ögonlocksinflammation eller seborré. En ögoninflammation uppkommer ofta av flera olika orsaker. ”Trippel S-syndromet” kallar läkare processen under vilken en ögonlocksinfektion och seborré uppkommer samtidigt som en infektion med stafylokocker och torra ögon (sicca-syndrom). Damm, rök och drag kan också orsaka inflammationen.

 • Behandling av ögonlocksinflammationer

  Infektionen diagnostiseras genom att man undersöker ögonlockets insida, hornhinnan eller att man tar ett prov från ögonlockskanten. Ögonläkaren skriver vanligen ut en antibiotisk gel eller tabletter. Om en tårkanal är blockerad kan det vara ändamålsenligt att skriva ut ett tårsubstitut (till exempel ögondroppar). Patienten själv kan påskynda läkningsprocessen genom att vara noggrannare vid rengöring av ögonlocken. Sätt dagligen varma, fuktiga kompressorer på ögonen i upp till tio minuter för att lösa upp avsöndringen som byggs upp i körtlarna. Torka sedan med en bomullspinne. Dra den mot ögonfransarna och ta bort det flytande ämnet.

 • Förebygga ögonlocksinflammationer

  Du kan hålla ögoninfektionerna borta genom att undvika de externa faktorer som triggar dem. Det kan handla om damm, rök eller orenheter i luften. Du kan också undvika dem genom att undvika drag. Om du lider av en kronisk ögonlocksinflammation så kan du mildra symptomen genom att rengöra ögonlocken dagligen.

Hornhinneinflammation (keratitis)

Close up of male brown bloodshot eyes and redness with vessels. Loremipsum
 • Symptom på hornhinneinflammation

  Symptomen på en hornhinneinflammation kan vara olika beroende på hur och var den börjar. Eftersom även bindhinnan ofta är inflammerad har personer med hornhinneinflammation ofta röda, vattniga ögon som rinner eller varar. Har man en normal hornhinna så stannar infektionen oftast på hornhinnans yta. Om infektionen är ytlig blir bara hornhinnans ytliga lager (epitel) något luddigt. Om däremot horhinnans undre lager (stroman) blir inflammerat, till exempel på grund av en skada, så ser den drabbade personen väldigt suddigt i form av en vit prick. Blir det innersta lagret (endotelet) inflammerat så kan hornhinnan svullna. Hornhinneinflammation orsakar ofta en svår smärta och försvagar synen avsevärt.

 • Orsaker till hornhinneinflammation

  Den primära orsaken är en bakteriell infektion, till exempel när man inte tar hand om sina kontaktlinser. Typiska bakterier är pneumokocker, stafylokocker och streptokocker. Risken för hornhinneinflammation ökar om man har diabetes eller ett nedsatt immunsystem. Även virus kan utlösa en infektion. De vanligaste virusinfektionerna är adenovirus, herpes och vattkoppor. I sällsynta fall kan även svamp (candida albicans) orsaka en hornhinneinflammation. Patogenerna kommer oftast in i ögonen via främmande kroppar eller kontaminerat vatten, till exempel bassängvatten eller vårdprodukter för kontaktlinser.

  Icke-infektuösa utlösare består av mekaniska faktorer (skador, kontaktlinser, ögonfransar och andra främmande föremål), alkoholberoende, för många arbetstimmar framför datorn och otillräcklig tårfilm. Om inte tårkanalerna producerar tillräckligt med tårvätska eller om kvaliteten på tårfilmen inte är tillräckligt bra, så kan det göra att ögonen blir kroniskt torra, vilket påverkar hornhinnans yta. Detta kan också förvärras av deformeringar av ögonlocket då detta gör att tårfilmen inte fördelas rätt över ögat.

 • Behandling av hornhinneinflammation

  Det finns ett antal behandlingsmetoder beroende på vad som orsakat hornhinneinflammationen.

  Bakterieinfektioner
  En bakteriell hornhinneinflammation kan effektivt behandlas med ögondroppar innehållande antibiotika. Dropparna begränsar spridningen av patogenen och lindrar snabbt.

  Virusinfektioner
  Virusinfektioner behandlas normalt med en ögonkräm och tabletter. Många läkare rekommenderar Aciklovir, vilket användas för att behandla såväl vattkoppor som herpes.

  Kroniskt torra ögon
  I detta fall ges vanligen speciella ögondroppar som bidrar till att stabilisera tårfilmen och hålla ögonen fuktiga.

 • Förebygga ögonlocksinflammationer

  Den vanligaste orsaken till en bakteriell hornhinneinflammation är bristande hygien vid insättning, uttagning och förvaring av kontaktlinser. Man kan alltså hålla inflammationen borta genom att ta väl hand om sina kontaktlinser. Detta gör man genom att:

  • bara använda kontaktlinser så länge som tillverkaren rekommenderar
  • följa anvisningarna på rengöringsprodukterna
  • byta ut kontaktlinsbehållaren regelbundet
  • alltid tvätta händerna noggrant innan man tar i linserna
  • rengöra linserna en gång till om de har legat i linsvätskan i mer än en vecka
  • aldrig använda samma linsvätska flera gånger.

Uveit, inflammation i uvea (ögats druvhinna)

Closeup of irritated or infected red bloodshot eyes - uveitis
 • Symptom på uveit

  Tecken på uveit är röda och rinnande ögon, ökad bländning, suddigt seende och smärta vid tryck på ögat. Patienter klagar ofta på att de ser "flugor" eller prickar.

 • Orsaker till uveit

  Uveit är ett samlingsnamn som omfattar ett flertal inflammationstillstånd som påverkar ögats inre delar och gör att ögats druvhinna blir inflammerad. Orsakerna kan vara så många att vi inte kan gå in på dem närmare här. Ögonläkare skiljer mellan främre, intermediär och bakre uveit.

 • Behandlingar för uveit

  Det finns ett antal möjliga behandlingsalternativ beroende på typen av uveit. Behandlingen ska ta hand om inflammationen i ögat och lindra symptomen. I detta fall använder man ögondroppar som utvidgar pupillerna (till exempel Atropin, Skopolamin och Tropikamid) och som innehåller antiinflammatoriska ämnen. Om uveit har orsakats av en infektion kan man sätta in antibiotika eller antivirala inflammationsläkemedel.

 • Förebygga uveit

  Det finns ännu inget sätt att förhindra denna inflammation.

Ögoninfektion, infektion

eye with infection
 • Symptom på ögoninfektioner

  Symptomen på en infektion beror på orsaken till den. Det finns inga standardsymptom eftersom orsakerna kan vara så många. Många ögoninfektioner innebär dock att bindhinnan blir inflammerad, patienten upplever en stor brännande känsla och en vattnig, slemmig och varig vätska. Bakteriella infektioner gör oftast att ögon blir röda, medan virusinfektioner ger dem en rosa färg.

 • Orsaker till ögoninflammationer

  En ögoninflammation orsakas ofta av virus, bakterier, parasiter eller svamp. De kan även utlösas av allergier. Den vanligaste orsaken till en ögoninflammation är virus, som normalt visar sig på ögonlockets insida eller på ögats yta. Histoplasmos och herpesviruset är några av de vanligaste orsakerna till ögoninflammationer, liksom klamydia och gonorré.

 • Behandling av ögoninflammationer

  En inflammation behandlas utifrån vad som orsakat den. Beroende på hur allvarlig den är kan man sätta in antibiotika eller ögondroppar. Detta behandlingsalternativ kan också bli aktuellt om symptomen inte släpper efter tre dagar. Bakteriella inflammationer och många virusinfektioner försvinner vanligen av sig själva utan någon behandling. Patienter som har akuta symptom kan ofta lindra dessa genom nedkylning. Husmorsrecept som ”Ögontröst”, som finns i form av droppar eller te, kan minska symptomen. Om patienten lider av en allergisk ögoninfektion kan man använda antihistaminer mot allergin. Dessa ger en tydlig minskning av allergiska reaktioner i kroppen som klåda och nysningar.

 • Förebygga ögoninfektioner

  Ögoninfektioner beror ofta på att man tagit med smutsiga händer i ögonen. I detta fall kan infektionerna förebyggas genom att man sköter sin hygien bättre. Om du kommer i kontakt med en smittad person eller objekt som eventuellt bär på smittan ska du tvätta händerna regelbundet och inte ta dig i ansiktet eller i ögonen.

Obs: Även om de flesta av dessa symptom tycks vara harmlösa kan de tyda på en allvarlig sjukdom. Vid tveksamheter eller om symptomen förvärras bör du uppsöka läkare omedelbart. Detta är extra viktigt om du har svårt att avgöra vad som ligger bakom dina symptom. En läkare kan ställa en exakt diagnos genom att titta på din sjukdomshistorik.


Dela denna artikel