Bilkörning och mobilitet

Plötsligt ser du mer – även på natten, i gryning och i skymning

SE Bättre vid nattblindhet och dåligt mörkerseende tack vare innovativa glas

24 november 2021
  • Ung asiatisk resande backpacker i Khaosan Road nattmarknad på kvällen i Bangkok, Thailand

På natten är alla katter grå och våra ögon går på högvarv. Många har svårt att se tydligt i mörker eller svagt ljus, och vissa skulle till och med säga att de lider av nattblindhet. Glas med ZEISS i.Scription®-teknologi kan göra det lättare att se bra i svagt ljus och ge ett skarpare, klarare seende i mörker och i svagt ljus, minskad bländning, kraftigare färger och förbättrat kontrastseende – även vid bilkörning i mörker.

Efter en ansträngande dag börjar våra ögon ofta bli trötta framåt kvällen. Om man dessutom känner att man måste kämpa med nattblindhet leder det snabbt till trötta ögon, inte bara när vi sitter bakom ratten. Ljusstrålar från t.ex. gatubelysning, reflexer i butiksfönster och dålig syn i allmänhet gör det ofta svårare att se tydligt. Det gör att många känner sig begränsade eller osäkra och inte gärna är ute på kvällen eller under vintern. I talspråk kallas detta ofta "nattblindhet". Det uppstår när ögonen inte fungerar fullt ut i mörker vilket innebär att man inte ser på samma sätt som under dagen. Synproblem som knappt märks under dagen kan därför snabbt bli en begränsning i svagt ljus.

Tydligare seende i mörker.
Tydligare seende i mörker.

Glasögonglas mot nattblindhet?

Hur kan vi lösa detta problem? En lösning är glas med i.Scription®-teknologi. Dessa glas tar hänsyn till synfel som vi tidigare inte har märkt av och ger ett skarpare, kontrastrikare och tydligare seende framför allt i mörker och i svagt ljus. Många glasögonanvändare får hjälp att se bättre med denna typ av glas samtidigt som man snabbt vänjer sig vid sina nya glasögon.

Även om vi brukar tala om nattblindhet för att beskriva dålig syn i mörker eller en trött och obehaglig känsla i ögonen betyder begreppet faktiskt något helt annat. Nattblindhet är en sjukdom, eller resultatet av en sjukdom. De som drabbas ser antingen väldigt lite eller inte alls i mörker eller svagt ljus.

ZEISS i.Profiler®plus kan mäta fler än 1 500 referenspunkter per öga på bara 60 sekunder.

ZEISS i.Profiler®plus kan mäta fler än 1 500 referenspunkter per öga på bara 60 sekunder.

i.Scription®-teknologi från ZEISS – ögats "fingeravtryck"

Vanliga synundersökningar hos optikern eller på sjukhuset baseras på vad glasögonanvändare faktiskt kan se. För att tillverka glas med ZEISS i.Scription®-teknologi analyseras ögonen genom subjektiv refraktion och dessutom med hjälp av ett speciellt datorstyrt mätsystem: ZEISS i.Profiler plus. Till skillnad från standardrutinerna mäter detta glas även seendet när pupillen är utvidgad – som i mörker – och skapar med hjälp av vågfrontsteknik en omfattande och individuell synprofil. Det kan låta komplicerat men är egentligen rätt enkelt: när man använder vågfrontsteknik riktas ljusvågor ("vågfronten") mot ögat, och reflektionerna av dessa vågor mäts med hjälp av pyttesmå sensorer. Det gör att man kan fastställa ögonens individuella egenskaper. En milstolpe inom synundersökningen. Under dagen är pupillerna mindre eftersom mer ljus når ögonen. På natten är de istället mer utvidgade. Vanlig mätutrustning kan bara analysera ögonen i dagsljus. Problemet är att man då inte kan ta hänsyn till hur iris förändras i mörker när man ska designa glaset. Den förstorade irisen leder till ett lägre skärpedjup, och synproblem i den nu utvidgade pupillens perifera områden läggs till de synproblem som kan mätas när pupillerna är sammandragna. Det innebär att man inte ser tydligt med vanliga glas när pupillerna är utvidgade.

Detta bekräftas av optikern Jürgen Jainta på Optiker Schütz i Pforzheim, Tyskland, som är mycket imponerad av den här innovationen. Han är övertygad om att endast ZEISS i.Profiler plus kan hjälpa honom och hans kollegor att verkligen bedöma om en patients seende i dagsljus – alltså med små pupiller – är samma som i mörker med utvidgade pupiller.

Klarare seende.
Klarare seende.

Klarare och tydligare med högre kontrast

Förutom standardtester som normalt bara mäter synskärpan under dagtid och vid höga kontraster tar en analys med ZEISS i.Profiler plus även hänsyn till ljusförändringar, kontrast, reflexer och färger. Det gör det möjligt att mäta en persons synskärpa vid olika ljus- och kontrastförhållanden. Systemet är lika detaljerat som ett fingeravtryck, men i praktiken avslöjar en snabb titt allt: ZEISS i.Profiler® plus använder vågfrontsteknik via infrarött ljus för att skapa en ljuspunkt på näthinnan och analysera patientögats optiska egenskaper. Ljuset avviker olika för varje person och dessa avvikelser används för att skapa en exakt bild av ögat och dess egenskaper. På så sätt säkerställer man att typiska synfel (t.ex. när- och översynthet) och högre ordningens aberrationer identifieras korrekt – synfel som har stor påverkan på seendet i mörker och skymning/gryning. Många av dessa synproblem kan inte upptäckas med vanliga mätmetoder, till exempel när det gäller sfäriska aberrationer, alltså när ljusstrålarna bryts kraftigare i kanten av glaset än i mitten vilket leder till minskad kontrast. En annan högre ordningens aberration är asymmetriska fel, varvid ljusstrålarna bryts på ett sätt som gör att de skapar en slags ljussvans. Om problemen inte åtgärdas kan de leda till dålig syn i svagt ljus eller mörker.

Bättre kontrastseende.
Bättre kontrastseende.

Ett test som kombinerar klassisk subjektiv och objektiv refraktion med ZEISS i.Profiler  plus  tar hänsyn till alla faktorer som har med seende att göra De första systemen av denna typ kunde dessutom bara analysera en del av ögat medan ZEISS i.Profiler®  plus  kan mäta fler än 1 500 referenspunkter per öga på bara 60 sekunder.

Optiker Jainta säger: "Vi kan använda mätdatan för att ta reda på hur vi kan förbättra mörkerseendet. Om en person som använder glasögon och är närsynt med en styrka på minus 1,5 dioptrier gör ett test i dagsljus kan vi exempelvis se att han eller hon egentligen behöver en styrka på minus 2,0 när pupillerna är utvidgade för att kunna se tydligare och kontrastrikare i mörker."

Det skapar en sorts optisk karta över ögonen fylld av information som framför allt kan förbättra mörkerseendet. Obehandlade synfel är en stor nackdel, framför allt i svagt ljus. Om tidigare oupptäckta synfel identifieras och korrigeras med ett par glasögon kan detta dock leda till bättre seende för användare med måttlig mörkerblindhet eller måttligt dåligt mörkerseende.

Skräddarsydda precisionsglas

När en exakt och omfattande ögonanalys har genomförts med ZEISS i.Profiler  plus "överförs" resultatet till glaset med hjälp av den innovativa tekniken ZEISS i.Scription. Tack vare den patenterade tekniken för glasdesign och den information som samlas in förutom subjektiv refraktion kan man nu anpassa glasen bättre till användarens ögon med i.Scription®-teknologi. Det gör att man på ett exakt sätt kan fastställa en styrka i hundradels (t.ex. 0,01) dioptrier. En jämförelse: steg om 0,25 dioptrier används i traditionella glas vilket gör denna mätning 25 gånger så exakt. Tekniken möjliggör tillverkning av precisionsglas med bästa möjliga korrigerande egenskaper. De gör att man ser bekvämare och känner sig säkrare i svagt ljus, och det gäller inte bara för användare med måttlig nattblindhet. Tack vare de ytterst skräddarsydda parametrarna ger dessa glas dessutom klarare och mer avslappnat seende under dagen, förbättrad rumsuppfattning, högre kontrast och bättre färguppfattning. Med andra ord är dessa glas perfekta för alla glasögonanvändare som känner att de lider av nattblindhet, måttlig nattblindhet eller som helt enkelt vill se bekvämt i mörker, dåligt ljus eller på dagen.

Fördelar för progressiva glas och andra synhjälpmedel

ZEISS i.Scription®-teknologi erbjuds även för enstyrkeglas och progressiva glas. Båda versionerna gynnas av den omfattande ögonanalysen med i.Profiler® plus och påföljande överföring av datan till glasen med hjälp av i.Scription®-teknologi. Progressiva glas med ZEISS i.Scription®-teknologi leder t.ex. till färre suddiga områden och betydligt fler synzoner – på nära håll, mellanavstånd och långt avstånd. Användaren slipper därmed se suddigt eller uppleva svajande effekter när han eller hon rör ögonen – och dessutom anpassar ögonen sig snabbt till glasen!

Optiker Heinrich Raub om sina erfarenheter av ZEISS i.Scription: "Framför allt progressiva glas blir betydligt mer effektiva tack vare i.Scription®-teknologi. Detta mer exakta sätt att bestämma dina värden ger en högre komfort vid läsning på nära håll och större synfält på avstånd."

i.Scription – knivskarpt seende även vid bilkörning

ZEISS i.Scription®-teknologi finns också i våra ZEISS DriveSafe-glas för bilkörning. De här glasen är utvecklade speciellt för bilkörning – på dagen och i mörker – och ger ett både skarpare och mer kontrastrikt seende, förbättrar seendet i dåligt väder och minskar framför allt förvrängningarna i glasens kanter på progressiva glas. Slutresultatet är att du ser bättre och kan avgöra avstånd bättre i stressiga trafiksituationer, t.ex. i mörker eller regn, dimma och snö.

Vill du veta mer om det unika seende vi kan erbjuda? Oavsett om du behöver enstyrkeglas eller progressiva glas med i.Scription®-teknologi från ZEISS är du välkommen att vända dig till din optiker för hjälp. 

i.Profiler® plus-mätning även för kontaktlinsanvändare

Nu kan även kontaktlinsanvändare dra fördel av en analys gjord med i.Profiler® plus. Systemet fastställer hornhinnans geometri så exakt att din optiker kan rekommendera de perfekta kontaktlinserna till dig och anpassa dem mer exakt än någonsin tidigare.


Dela denna artikel