Bilkörning och mobilitet

Glas för mer pålitlig körning

Så gör ZEISS glasögonglas bilkörningen säkrare och mindre stressande.

11 april 2022
 • Glas för mer pålitlig körning

Många människor älskar att köra bil, men de flesta ser det kanske snarare som en nödvändighet som ger oss en hög grad av oberoende. Studier visar dock att många känner sig osäkra, spända och stressade när de kör bil. Detta gäller särskilt i situationer där det är svårt att se, till exempel vid regn eller dimma, eller i skymning och gryning. God syn är helt avgörande vid bilkörning för att man ska kunna köra säkert och undvika olyckor. Om man ser dåligt blir man snabbare trött och reagerar långsammare. Men vad behöver då bilförarna för att kunna se bra? Vad krävs av ett par glasögonglas för att underlätta detta? ZEISS har utforskat ämnet på djupet.

Hur viktigt är det att kunna se bra när man kör bil? När kan det bli svårt att se?

1. Synproblem kan uppstå vid dåligt väder, i skymning och gryning, eller på natten.

Svårigheter att se i mörker kallas ibland "nattblindhet" och gör att många människor helt undviker att köra i svagt ljus eller på natten. Skälet är att bilkörning i mörker, skymning eller andra situationer där ljuset är svagt, t.ex. vid regn, dimma eller snö, ställer helt andra krav på våra ögon. Våra pupiller är utvidgade vilket leder till att synen blir mindre fokuserad än på dagen när pupillerna är sammandragna. En typisk konsekvens av detta är att bilföraren får svårare att bedöma avstånd vilket gör att man lätt blir osäker och stressad.

När vi kör bil behöver vi alltså glasögonglas som kan hjälpa oss att bedöma avstånden i svagt ljus.

2. Synproblem till följd av bländning

I trafiken tycker många människor att bländning som orsakas av mötande bilars strålkastare, gatlyktor eller reflektioner är extremt irriterande. Detta gäller särskilt vid körning i skymning eller på natten när pupillerna i våra ögon är utvidgade. Både marknadsundersökningar och vetenskapliga rön tyder på att upplevd bländning i trafiken är kopplad till modern billjusteknik, och i synnerhet till LED- och Xenon HID-ljuskällor. Detta gör det ännu viktigare att ha lämpligt bländskydd för att göra körningen bekvämare och säkrare. ZEISS har undersökt hur förare reagerar på olika typer av bländning och hur behandlingar kan åtgärda problemet.

3. Synproblem till följd av snabba och frekventa ögonrörelser

3. Synproblem till följd av snabba och frekventa ögonrörelser

Mätningar gjorda av FKFS1-institutet på uppdrag av ZEISS har visat att vi tittar på långt håll under i genomsnitt 97 % av vår totala körtid. En minst sagt hög siffra! Våra ögon har dock fler uppgifter: de måste snabbt och konstant kunna växla mellan att titta på långt avstånd och på instrumentbrädan eller i speglarna. För unga bilförare är detta sällan ett problem. Men ungefär från 40-årsåldern kan våra ögon inte längre anpassa sig lika snabbt till de olika avstånden som när vi var yngre. Då behöver vi speciella glas, till exempel progressiva glas, för att lösa problemet. Vid bilkörning måste områdena för mellanavstånd och långt håll i ett progressivt glas vara särskilt stora för att vi ska kunna omfokusera snabbt och med minimala huvudrörelser när våra ögon växlar mellan att titta på vägen och på instrumentbrädan. ZEISS har gjort en detaljerad analys av hur våra ögon beter sig när vi kör bil.1

Ett par glasögon för alla ändamål!

73 %2 av alla glasögonbärare vill ha glasögon som ger dem perfekt syn i mörker, men de vill kunna ha dem även dagtid!2

Tre önskningar - ett par glasögon: ZEISS DriveSafe Lenses

ZEISS har tagit hänsyn till alla ovan nämnda aspekter i DriveSafe Lenses för att ta fram glasögon som fungerar hela dagen för personer som kör mycket bil och som fram till nu har känt stort obehag på grund av dålig syn. Och självklart även för alla som helt enkelt vill kunna köra bil på ett njutbart och avkopplande sätt.

Lösningarna med ZEISS DriveSafe

 • Kraftigt ljus = fotopiskt seende med liten pupill: Stort skärpedjup, avslappnad rumsuppfattning

  Kraftigt ljus = fotopiskt seende med liten pupill: Stort skärpedjup, avslappnad rumsuppfattning

 • Inget ljus (mörker) = skotopiskt seende mer stor pupill: Litet skärpedjup

  Inget ljus (mörker) = skotopiskt seende mer stor pupill: Litet skärpedjup

 • Svagt ljus: mesopiskt seende med varierande pupillstorlek: Besvärliga förhållanden på grund av varierande skärpedjup

  Svagt ljus: mesopiskt seende med varierande pupillstorlek: Besvärliga förhållanden på grund av varierande skärpedjup

Lösning 1: Luminance Design® Technology från ZEISS

ZEISS DriveSafe Lenses har en optimerad glasdesign som tar hänsyn till storleken på pupillerna vid svagt ljus. Det finns en design för enstyrkeglas och en för progressiva glas. Resultatet: mer avslappnat och se bättre vid körning i svagt ljus.

Minskad ljusinducerad irritation såsom bländning och reflektion

Minskad ljusinducerad irritation såsom bländning och reflektion

Lösning 2: DuraVision® DriveSafe ytbehandling från ZEISS

I DriveSafe har ZEISS använt en särskild ny behandling för att ta hänsyn till de många olika typer av situationer under körning när vårt visuella system utsätts för bländning. Detta ger samma hårdhet och rengöringsegenskaper som DuraVision® Premium-behandlingar, men har en annan typ av antireflexbehandling. Ytbehandlingen DuraVision® DriveSafe från ZEISS reflekterar delvis våglängder i den högenergiska, synliga delen av det blå ljusspektrumet, inklusive band runt våglängden 450 nm. Ytbehandlingen DuraVision® DriveSafe från ZEISS minskar därför obehaglig bländning med upp till 64 %1 jämfört med premium AR-behandlingar.

 • Med DuraVision DriveSafe upplevde 64 % färre testförare problem med bländningar med den nya ytbehandlingen jämfört med andra antireflexbehandlingar i premiumsegmentet1.

Upp till 43 % större {^2} mellanavståndsområde för att enklare växla fokus mellan instrumentbrädan och speglarna. Och upp till 14 % större** område på långt håll för en bredare vy över vägen.

Upp till 43 % större2 mellanavståndsområde för att enklare växla fokus mellan instrumentbrädan och speglarna. Och upp till 14 % större2 område på långt håll för en bredare vy över vägen.

Lösning 3: ZEISS DriveSafe glasdesign för progressiva glas

ZEISS erbjuder en speciell design för att göra bilkörning med progressiva glas bekvämare och säkrare. De optimerade synområdena gör det lättare för ögonen att växla fokus mellan vägen framför och instrumentbrädan eller backspeglarna. Huvudets horisontella rörelser minskas. Samtidigt är området för nära håll utformat så att glasögonen kan användas hela dagen, även vid läsning.

Sammanfattningsvis: ZEISS DriveSafe Lenses är en perfekt synlösning för vardagen och inte bara för bilkörning - på jobbet, framför TV:n eller vid hobbyaktiviteter.


Dela denna artikel

 • 1

  Källa: FKFS Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines Stuttgart är en oberoende stiftelse med koppling till universitetet i Stuttgart, Tyskland. FKFS grundades år 1930 och är nu ett av de största och ledande forskningsinstituten inom fordonsteknik. Institutet arbetar mot fordonstillverkare och -leverantörer.

 • 2

  Källa: Internt användartest med 60 CZV-medarbetare i Tyskland, 2013; externt användartest med 70 optiker och konsumenter i Spanien, 2014