Kunskap om seende

Hemligheten bakom det perfekta glasögonglaset

Erfarenhet, matematik och exakt kunskap om bärarens individuella behov är vad som krävs för att ta fram en skräddarsydd lösning

16 oktober 2020
  • Hemligheten bakom det perfekta glasögonglaset

Vad tror du? Vilken produkt rymmer mest optisk kompetens - ett glasögonglas, eller ett modernt högpresterande objektiv som innehåller fem optiska linser? De flesta skulle säkert svara objektivet. För vilka avancerade optiska möjligheter finns väl med ett tunt, enkelt plastglas? Hemligheten bakom ett glasögonglas är dess utformning. Ett objektiv har symmetrisk optik och tillverkas i stora serier i samma form. Detta är dock ett undantag när det gäller glasögonglas, där asymmetri snarare är regeln. Glasets form är avsevärt mycket mer komplex och dessutom unik för varje glas. Ett glasögonglas prestanda är resultatet av flera olika optiska ytor som är enormt komplexa. Varför är det så? SE BÄTTRE ställde frågan till Gerhard Kelch, utbildad matematiker och chef för optisk design på ZEISS Vision Care.  

SE BÄTTRE: Gerhard, i optikerkretsar strävar man hela tiden efter att utveckla bättre och bättre glas. Varför är detta så viktigt? Hur hjälper det mig som glasögonbärare?

Gerhard Kelch: Ett glasögonglas huvudsakliga uppgift är att korrigera synfel, till exempel närsynthet eller översynthet. Det hjälper också vid andra synfel såsom brytningsfel (astigmatism) eller ålderssynthet (presbyopi). Minimikravet på glaset är att ögat ska kunna se tydligt igen när man tittar "rakt fram". Detta innebär dock inte nödvändigtvis att man kan se lika bra som personer med perfekt syn. Och just detta är den utmaning som vi på ZEISS har arbetat med i över 100 år. Vårt mål är att glasögonbärare ska kunna se tydligt och naturligt i alla riktningar, inte bara rakt fram.

Våra ögon rör sig bakom glasögonglasen. Rörelserna skiljer sig åt mellan olika personer och alla bågar sitter på olika sätt framför olika personers ögon, t.ex. i en annan lutningsvinkel. Det är här som utformningen av moderna glasögonglas kommer in.

Ett modernt glas tar hänsyn till allt detta tack vare sin individuella utformning. Den optiska effekten i ett slipat glas skiljer sig åt beroende på om vi tittar genom glaset rakt fram, åt sidan eller i överkant. Designen måste därför optimeras på ett sätt som ger bästa möjliga synkorrigering även när man tittar åt sidan eller uppåt. Allt detta måste dessutom anpassas till bärarens synfel och till bågens sits och passform.

Våra ögon rör sig bakom glasögonglasen. Rörelserna skiljer sig åt mellan olika personer och alla bågar sitter på olika sätt framför olika personers ögon.

Gerhard Kelch

Utbildad matematiker och chef för optisk design på ZEISS Vision Care

SE BÄTTRE: Ligger hemligheten i själva tillverkningen av glaset?

Gerhard Kelch:  Vi på ZEISS investerar mycket pengar i att löpande förbättra utformningen av våra glas och att anpassa dem till glasögonbärarnas växlande livsstilar. Vår mångåriga erfarenhet inom optik - alltså inte bara inom just tillverkning av glasögonglas - ger oss en perfekt grund att arbeta utifrån. Våra produkter täcker hela processen från den första synundersökningen med hjälp av våra mätsystem, till tillverkning och ytbehandling av våra glas. De flesta system vi använder är produkter, instrument, tekniker och programvaror som vi själva har utvecklat. Vi stämmer av alla steg i processen exakt till varandra. ZEISS lämnar absolut inget åt slumpen. Endast testade och färdiga produkter och tekniker släpps på marknaden.

Om vi utvecklar en ny glasdesign – till exempel vår senaste produkt  ZEISS Digital Lenses, börjar vi med att analysera exakt vad den nya designen är tänkt att uppnå. Vi genomför bärartester på ett mycket tidigt stadium. För vad hjälper det med en avancerad design om den inte funkar alls i vardagen?

SE BÄTTRE: Hur väljer ni ut bärare inför testerna?

Gerhard Kelch:  Det beror självklart helt på vilken produkt det rör sig om. När det gäller progressiva glas måste vi välja ut bärare som är över 40 år och som redan märker av att de börjar få svårt att fokusera på nära håll, eller som redan använder progressiva glas. Annars gör vi ett representativt urval av människor, t.ex. med olika styrkor, i olika åldrar och av olika kön, samt med olika ansiktsformer. Eftersom vi är verksamma över hela världen finns det dessutom landsspecifika faktorer att ta hänsyn till, t.ex. ansiktsform, ögonens placering och olika smak och tycke när det gäller glasögonbågar. Allt detta måste vi ta hänsyn till redan i den inledande designfasen. En beprövad och standardiserad metod med hjälp av frågeformulär hjälper oss sedan att optimera designen och bestämma oss för en viss version av produkten. Ju mer vi vet om bärarna desto bättre kommer glasen i slutändan att bli! Självklart behöver vi också avancerad programvara för optisk design, som vi utvecklar själva och löpande utökar med ny data.

Ju mer vi vet om bärarna desto bättre kommer glasen i slutändan att bli!

Gerhard Kelch

Utbildad matematiker och chef för optisk design på ZEISS Vision Care

SE BÄTTRE: Det finns också glas som är optimerade för alla typer av användare. Hur fungerar sådana?

Gerhard Kelch: Tidigare kunde man bara utforma och tillverka glas med sfäriska eller toriska ytor. Idag kan vi ta fram asfäriska och atoriska ytor och integrera dem i glas på många olika sätt, ända fram till FreeForm-teknik som möjliggör helt individuellt anpassade glas. Detta är intressant både när det gäller progressiva glas och enstyrkeglas. Ett exempel: idag kan vi tillverka moderna sportglasögon med kupade bågar på ett sätt som gör att bäraren ser tydligt även genom glasets kanter. Tack vare avancerad datorteknik kan vi också ta fram individuellt anpassade glas med extrem precision utifrån den data vi får från optikern - på bara några sekunder. På 1980-talet tog det en hel natt att ta fram ett glas med FreeForm-yta.

Idag tillverkar vi 12 000 individuellt anpassade progressiva ytor varje dag på vår fabrik i Aalen, Tyskland.

SE BÄTTRE: Det måste innebära enorma mängder data.

Gerhard Kelch:  Det stämmer. Den mätdata vi får för varje enskild glasögonbärare - all data behandlas självklart alltid med sekretess - är nödvändig för att vi ska kunna tillverka varje individuellt glas. Tänk dig att ett glas kommer bort under transporten eller går sönder vid användningen - då har vi alltid bärarens uppgifter till hands och kan snabbt tillverka ett ersättningsglas. Dessutom hjälper datan oss att förutspå kommande trender, t.ex. när det gäller glasögonmode - och ta hänsyn till detta i vårt arbete och i våra bärartester. Under de senaste tre åren har det till exempel visat sig att trenden nu går mot större bågar. Detta är en modetrend som även påverkar våra designer, för i en stor båge sitter glasen på ett annat sätt framför bärarens ögon. Optiken måste därför anpassas utifrån detta.

SE BÄTTRE: En sista fråga: Vad skulle du som matematiker rekommendera till alla glasögonbärare?

Gerhard Kelch:  Jag är helt övertygad om att ett bekvämt seende är så avgörande i vårt dagliga liv att man borde lägga mer vikt vid det. Idag kan vi tack vare fantastisk teknik skapa lösningar som erbjuder verkligt optimal synkomfort. Därför skulle jag rekommendera alla att regelbundet låta undersöka sina ögon hos en optiker. Symptom som huvudvärk kan bero på att man ser dåligt. Lösningen kan vara rätt glasögonglas.


Dela denna artikel