Hälsa och förebyggande åtgärder

Individualitet är ledordet

Varje öga är unikt på samma sätt som ett fingeravtryck

16 oktober 2020
  • Individualitet är ledordet

Det finns ingen annan som du – vi är alla unika. Varje människa har sin personlighet och varje öga har sina individuella egenskaper som skiljer det från alla andra. Endast skräddarsydda glas tar hänsyn till de individuella behoven. Ju mer exakt din optiker undersöker dina ögon och dina synmönster, desto bättre blir ditt synintryck med de nya glasögonen.

Vad gör ett glas unikt? Vilken mätinformation behövs för att skräddarsy ett glas efter dina individuella behov? Och varför ser du bättre om du väljer specialglas?

Gör följande test: Ställ dig framför en spegel och täck halva ansiktet med en annan spegel. Du kommer att uppleva att ansiktet ser märkligt och onaturligt ut. Det finns inte en enda människa på jorden som har två helt symmetriska ansiktshalvor. Våra glas tillverkas med mikrometerprecision och tar hänsyn till det faktum att vårt avancerade mänskliga öga registrerar även minimala avvikelser, vilket på sikt kan leda till synproblem och trötthet. När glas och bågar anpassas efter ditt ansiktes symmetri och form får du ett mer harmoniskt seende – så enkelt är det.

Exakta mätvärden är ännu viktigare om du bär komplexa eller starka glas. De mest avancerade glasen är progressiva glas där flera styrkor slipas in osynligt i glaset. Här är den individuella tillpassningen mycket viktig för att du ska få en steglös och omärkbar övergång mellan avstånds- och närseende.

Vilka individuella mätvärden är viktigast?

Ögonavstånd:  Avståndet mellan det högra och vänstra ögat mätt från pupillens mittpunkt till näsbryggan.

Personliga synmönster:  Har du någonsin tänkt på hur långt ifrån dig du håller en bok eller ett verktyg du arbetar med? De som har till uppgift att tillverka skräddarsydda glas behöver veta det och vad du arbetar med (sitter du inne vid ett skrivbord eller rör du dig mycket utomhus?). Andra faktorer att ta hänsyn till är dina fritidssysselsättningar.

Ögonhöjd:  Den punkt där ditt vänstra och högra öga ser genom glaset skiljer sig också från öga till öga. Detta mått mäts från glasögonens nederkant, dvs. från kanten på bågen.

Bågens vinkling fram:  Eftersom varje ansikte har en unik profil skiljer sig även glasögonens vinkel fram. Även detta värde är en förutsättning för beräkningen av dina individuella glas.

Avståndet mellan ögat och glaset:  Även detta avstånd skiljer sig från person till person. På fackspråk talar man om toppunktsavstånd. Jämför till exempel ansiktsprofilen hos personer från Europa och Asien. Skillnaden syns redan vid första ögonkastet.

Bågens kupighet:  För att glasögonen ska följa ansiktet görs bågen lätt konkav. På fackspråk talar man om bågens skivvinkel. På fackspråk talar man om bågens skivvinkel. Även detta värde måste inkluderas i beräkningen av det individuella glaset.


Dela denna artikel