Kunskap om seende

Inget ansikte är symmetriskt, och alla människor har olika långt ögonavstånd

Först efter att glasögonbågarna har exakt anpassats till den enskilde bäraren kan glasögonglasen utnyttjas till sin fulla potential.

16 mars 2021

Som barn upptäckte vi att de två sidorna av våra ansikten inte är lika, det vill säga de är inte symmetriska. Om du håller upp en spegel vertikalt över näsryggen, och tittar på en spegelbild av var och en av de två sidorna av ansiktet, kan du se hur ditt ansikte skulle se ut om det var symmetrisk och hur konstigt det skulle se ut. Det visar också hur olika vi ser med vänster och höger öga genom våra glasögon. På grund av detta, när optikern ska justera glasögonglasen i bågarna, är det mycket viktigt att han/hon vet hur den enskilde bäraren ser genom glasögonen. Endast på detta sätt kan glasögonen tillverkas för särskilda bågar.

  • Först efter att glasögonbågarna har exakt anpassats till den enskilde bäraren kan glasögonglasen utnyttjas till sin fulla potential.

    Först efter att glasögonbågarna har exakt anpassats till den enskilde bäraren kan glasögonglasen utnyttjas till sin fulla potential.

Visste du att inte ens de bästa precisionsglasen kan utnyttjas till sin fulla potential om centreringen, dvs justeringen av glasögonglasen till de särskilda bågarna, avståndet mellan ögonen, proportionerna i ansiktet och även hållningen, inte har mätts på rätt sätt? Upp till 40 % av värdefull synskärpa kan gå förlorad på detta sätt. Detta är viktigt för enstyrkeglas och särskilt viktigt för centrering av progessiva glas. För progressiva glas måste alla tre synzoner (nära håll, mellanavstånd, långt håll) anpassas optimalt. Helst, med en normal hållning, bör glasögonbäraren kunna läsa bekvämt medan han/hon tittar genom närzonen, arbeta på en dator via den mellanliggande zonen och köra en bil med fjärrzonen. Korrekt centrering och, naturligtvis, den valda glaskonstruktionen spelar en avgörande roll för att bestämma den spontana toleransen av progressiva glas. En skillnad på en millimeter kan vara avgörande.

  • Analys av höger öga

    Analys av höger öga

Förr utförde optiker mätningarna för centrering av glasögonglas manuellt. Glasögonbäraren tittade igenom de valda glasögonbågarna och optiker använde en tuschpenna på glasögonglasen för att markera var pupillerna fanns och avståndet mellan ögonen.

Idag kan optiker arbeta mycket mer exakt - med en precision av en tiondels millimeter.Fördelen med detta är att justeringsförfarandet är behagligare för glasögonbäraren, eftersom optikern inte behöver vara i kundens personliga utrymme för att utföra mätningen. i.Terminal®2 från ZEISS ger en objektiv bild av glasögonbäraren med bågarna. Med de valda bågarna står konsumenten framför centreringsanordningen och centreringen sker med ett hög-kvalitetsfoto, enkelt, snabbt och mycket exakt. Fördelen med detta är att justeringsförfarandet är behagligare för glasögonbäraren, eftersom optikern inte behöver vara i kundens personliga utrymme för att utföra mätningen. Glasögonbäraren bör stå så avslappad som möjligt, och titta igenom glasögonen precis som han eller hon skulle göra normalt. Ju mer exakt din optiker kan ta reda på hur du ser igenom dina nya glasögon, desto bättre kan han eller hon justera glasögonglasen. i.Terminal®2 drivs med en högteknologisk kamera och en intelligent ZEISS programvara som med ett klick mäter centreringsuppgifter, sparar och gör beräkningarna för tillverkning av glasögonglasen.

Vårt tips:

om du inte känner dig bekväm efter den inledande invänjningsfasen av de nya glasögonen, är det möjligt att centreringen inte är korrekt inställd för dig. Tala med din optiker om detta.


Dela denna artikel