Kunskap om seende

Hur moderna glasögonglas med styrka maximerar din synpotential

I samtal med ZEISS om kompletta syntest och glasögon med styrka som optimerats för binokulär syn.

6 februari 2021
  • Hur moderna glasögonglas med styrka maximerar din synpotential

Alla glasögonbärare vet vad ett syntest och subjektiv refraktion innebär. Optikern anpassar en testbåge och ber oss att läsa bokstäver från en tavla eller en projicering på väggen. När optikern sätter in glas med olika styrkor i en apparat som kallas foropter får man säga om man ser bättre eller sämre med respektive glas. Med hjälp av denna process tar optikern fram exakt den styrka som gör att vi ser klart och tydligt. Men finns det ett bättre och mer exakt sätt? SE BÄTTRE pratade med produktchefen för oftalmologiska optiska instrument på Carl Zeiss Vision, Carsten Kreß.  

SE BÄTTRE: Syntestet är den viktigaste delen när man ska köpa ett par glasögon. Vad kännetecknar modern subjektiv refraktion idag?

Carsten Kreß: Det stämmer. ZEISS mål med syntester är att maximera varje enskild patients syn. Det kan låta självklart, men vi vill verkligen att glasögonbärare får exakt den styrka på glasen som ger dem den optimala synen utifrån deras förutsättningar. Vi försöker inte uppnå det som allmänt kallas "100 %" synskärpa – vi siktar istället på max och detta kan variera stort beroende på vem det gäller.

Vi försöker inte uppnå det som allmänt kallas "100 %" synskärpa – vi siktar istället på max och detta kan variera stort beroende på vem det gäller.

Carsten Kreß

Produktchefen för oftalmologiska optiska instrument på Carl Zeiss Vision

SE BÄTTRE: Vad finns det för krav på detta?

Carsten Kreß: Testvillkoren för subjektiv refraktion är i sig en viktig faktor. Fortfarande görs syntest ofta på det traditionella sättet, med projektorer som projicerar syntavlorna på en vägg. Rummet där syntestet görs måste dock mörkläggas för att man ska kunna se syntavlorna med så mycket kontrast som möjligt. Detta kan vara en nackdel eftersom ljusvillkoren normalt skiljer sig från ljusvillkoren i verkligheten när man använder efterföljande korrigering.

Därför har vi på ZEISS utvecklat mätinstrument med bakgrundsbelysta syntavlor sedan år 1958. Detta innebär att subjektiv refraktion kan utföras i dagsljus. Den apparat som används för avståndsmätning är ZEISS elektroniska i.Polatest® . Den visar syntavlorna på en särskilt anpassad LCD-skärm. En annan fördel med detta syntestinstrument är att det skapas nya syntavlor varje gång. På så sätt kan testaren ta fram ett nytt läsurval när det behövs, något som effektivt förhindrar trötthet eller att man lägger något på minnet. Dessutom har optikern möjligheten att använda olika syntavlor, till exempel med bokstäver, siffror, Landolt-ringar, Snellen-tavlor och till och med symboler för barn eller analfabeter.

Det finns också ett liknande instrument för att testa närsynthet, för läsglasögon eller arbetsglasögon. Ett syntest utförs med en mobil handburen enhet, Polatest® N Classic, på det avstånd som patienten normalt läser eller arbetar. Ta till exempel en musiker som måste kunna läsa noterna på ett exakt avstånd. Glasögon med styrka kan anpassas exakt till detta läsavstånd om det mäts exakt under den subjektiva refraktionen.

SE BÄTTRE: Är det sant att man kan göra ett syntest på båda ögonen samtidigt med i.Polatest®? Varför är det så viktigt?

Carsten Kreß: Arbetet går till på följande sätt. Först optimerar optikern glasögonens styrka för ett öga med i.Polatest® och sedan görs samma på det andra ögat – en monokulär standardmätning. Eftersom patienten normalt har två ögon som ska testas så behöver man dock alltid testa samspelet mellan båda ögonen. Därför erbjuder vi alltid polariseringstest för Polatest® -utrustning - därav namnet Polatest®.

Vi integrerar även binokulära tester med vilka associerad heterofori kan diagnostiseras. I slutändan har de binokulära testerna ett mål: bra och ansträngningsfri syn med båda ögonen samtidigt. Mätglasen som tas fram på detta sätt kan göras om till glasögon med styrka för en daglig användning.

Många människor vet inte ens om att de har binokulära problem.

Carsten Kreß

Produktchefen för oftalmologiska optiska instrument på Carl Zeiss Vision

Carsten Kreß: Många människor vet inte ens om att de har binokulära problem. Det finns till exempel patienter som lider av svåra ansträngningsrelaterade åkommor (som huvudvärk, brännande ögon eller stor ljuskänslighet), lässvårigheter, minskad djupuppfattning eller permanenta muskelspänningar. Att allt detta beror på en lätt, obemärkt lutning av huvudet har inte diagnostiserats, trots grundliga undersökningar. Dessa människor lider ofta av en ej diagnostiserad associerad heterofori som normalt kan korrigeras med prismaglas. Men oroa dig inte, glasögon med styrka är inte kosmetiskt oattraktiva för användaren. Ett polariserat eller binokulärt ögontest kan lösa problemet i kombination med en omfattande sjukdomshistoria.

SE BÄTTRE: Hur fungerar dessa tester?

Carsten Kreß: På samma sätt som under monokulära mätningar så tittar patienten på syntestapparaten. En speciel teknik – som liknar 3D-projiceringen – visar bara delar av testet för ett öga åt gången, medan testmiljön normalt visas med båda ögonen. Korrigerande steg som kan förbättra mätning av binokuär syn härleds från vad patienten säger om hur denne uppfattar testet, dvs. om alla testkomponenter ses simultant eller om delar av testet kompenserar andra.

En metod för korrigering av binokulär syn och som är vanlig i tysktalande länder utvecklades av H.-J. Haase redan år 1953 och fick sitt namn efter honom: Haase-mätnings- och korrigeringsmetod, förtkortat MKH på tyska. Beroende på vad som kommer fram om sjukdomshistorien kan optikern också använda andra binokulära test och metoder med i.Polatest® för att balansera binokulär syn.

SE BÄTTRE: Kan barn också lida av associerad heterofori?

Carsten Kreß: Självklart. Det i allmänhet viktigt att kontrollera barns syn regelbundet. Det är otroligt hur många synfel vår hjärna själv kompenserar – särskilt hos barn. Ögat med bättre syn gör jobbet och tar över seendet från det sämre ögat. Ju tidigare det upptäcks och mätningar görs, desto större är chansen att målinriktat kunna behandla synfel och att hjälpa barn att utveckla binokulär syn. Det behöver inte ens vara ett omfattande ögontest. Till exempel så kan föräldrar själva testa ögonrörelser med mobilitetstester: flytta bara ett föremål från olika riktningar genom barnets synfält och titta hur båda ögonen följer objektet, jämnt, ojämnt eller med hopp. Om ett av ögonen reagerar på ett annat sätt så rekommenderar vi att man går och testar det hos en optiker.

Det är allmänt känt att omständigheter som analfabetism, rastlöshet och brist på koncentration eller ADHD hos barn kan vara kopplade till synproblem.

Ögontest kan göras på barn så snart de kan prata. Före detta kan observation eller andra mätningsmetoder användas, till exempel för prematurer.

SE BÄTTRE: Varför utför många optiker objektiva syntester före subjektiv refraktion?

Carsten Kreß: En autorefraktor används vanligen för objektiva syntester. Under detta test tittar patienten in i apparaten och ametropi mäts automatisk i en följd för varje enskilt öga. Hos ZEISS kallas autorefraktorn i.Profiler® och mätningar utförs med hjälp av vågfrontsteknik. Denna teknik gör att större avvikelser kan mätas, vilket i sin tur kan användas för att optimera korrigering av glasögon med styrka för situationer med låg ljusstyrka (som skymning eller gryning). En av fördelarna med att göra ett objektivt syntest först är tydlig - att inte utsätta patienter för stor ansträngning genom långa undersökningar i rummet där syntestet görs. i.Profiler® ger optiker mycket användbara mätresultat mycket snabbt , vilket gör att den subjektiva refraktionen kan påbörjas direkt och att glasögonen kan anpassas optimalt med styrka - också med binokulär mätning.

Förteckning av ögontestresultat:

Under ögontest fastställs det refraktiva värdet för ögats optiska korrigering. Detta görs utan att ögat får en tydlig bild via anpassning (individuell dynamisk anpassning av ögonlinsens refraktiva styrka).

0,00 dptr (dioptrier) = normalsynthet (emmetropi)

Not 0,00 dptr (dioptrier) = ametropi

t.ex. sph +2,00 dptr (dioptrier) = långsynthet (hyperopi) – även för presbyopi; dessa kallas då näraddition (add)

t.ex. sph -1,00 dptr (dioptrier) = myopi

1,00 dptr (dioptrier) = cylindrisk ametropi (astigmatism) – ögonen ser punkter som stavar eller linjer

Vad är associerad heterofori?

Om den binokulära synen är normal, så kan man se det aktuella objektet på samma sätt med båda ögonen. Med associerad heterofori har ögats rörelsermuskler en obalans, vilket gör att en person behöver anstränga sig mycket för att se bra. Om ögonen skulle ta den mest ansträngningslösa positionen så skulle det resultera i ett dubbelseende. Personer som lider av associerad heterofori tvingas (ofrivilligt) att kompensera detta synproblem, vilket orsakar många åkommor. Detta kan liknas vid en avvikelse från den normala kroppsstrukturen, till exempel om ett ben är något kortare än det andra. Detta orsakar ofta ryggsmärtor och spänningar, vilket enkelt kan kompenseras med en lämplig sula i skon. Prismaglas kan kompensera för associerad heterofori.


Dela denna artikel