Kunskap om seende

För starka, för svaga eller felaktigt tillpassade

Vad kan fel glasögon göra med dina ögon?

20 maj 2019

Många klagomål kan härledas till trötta ögon

Många glasögonbärare vet hur det känns: förr eller senare blir glasögonen för svaga och ögonen måste jobba hårdare än vanligt. Felaktigt tillpassade glasögon kan också tvinga dina ögon att jobba övertid. Resultaten är inte så behagliga. Men orsakar glasögon som är för starka, för svaga eller på annat sätt felaktiga verkligen långsiktiga skador på våra ögon? Leder felaktigt korrigerade synproblem alltid till smärta i ögonen? Och vad händer om ögonen tvingas jobba hårdare, till exempel när vi läser i svagt ljus? SE BÄTTRE ger en översikt.

  • För starka, för svaga eller felaktigt tillpassade: vad kan fel glasögon göra med dina ögon?

Har du någon gång ställt dig frågan om fel glasögon kan skada dina ögon? Det är ingen lätt fråga att besvara. Glasögon som inte korrigerar synen optimalt påverkar visserligen användarens syn och livskvalitet negativt, men leder sällan till långsiktiga, bestående skador. Felaktigt korrigerad myopi kan faktiskt göra användaren ännu mer närsynt, men det finns inga rapporter om att samma sak har hänt för översynta. rots detta måste ögat ibland ändå jobba väldigt hårt för att se tydligt. Skälet till det är att under- eller överkorrigering innebär att glaset inte erbjuder ett tillräckligt stöd. För vissa med åldersrelaterade synproblem, s.k. presbyopi, kan felaktigt tillpassade glasögon göra att man känner sig illamående när man till exempel går i trappor, eftersom synfältet blir suddigt.

Synsystemet är extremt flexibelt: det "lär sig" att korrigera fokus på olika avstånd och justerar en persons syn utifrån den aktuella situationen så bra som möjligt beroende på synfelet.

Man ser ofta människor kisa när de inte längre kan läsa texten på mobiltelefonen, eller inta en obekväm hållning för att kompensera för ett synfel som ännu inte har korrigerats på lämpligt sätt. Allt detta går att undvika med ett par individuellt anpassade glasögon.

Hur påverkar felaktigt tillpassade glasögon bäraren?

De flesta problem som glasögonanvändare klagar på beror på orsaker som är harmlösa och inte permanenta, vilket innebär att problemen försvinner så snart personen ser optimalt igen. Ett typiskt symptom på felaktigt tillpassade glasögon är att man inte ser tydligt när man använder glasögonen. Det leder till att man blir trött i ögonen eftersom synsystemet måste jobba mycket hårdare för att skapa en tydlig bild. Överkorrigering innebär att glasögonen är för starka för användaren, medan underkorrigering betyder att de är för svaga. För många glasögonanvändare kan detta leda till trötta ögon och huvudvärk, nacksmärtor och illamående. Billiga standardglasögon som inte är anpassade till användaren har ofta denna effekt. Självklart kan det fungera att välja ett par billiga glasögon 'från macken' i väldigt speciella fall eller i nödfall. Eftersom dessa glasögon inte alls har anpassats till användarens ögon kan de dock leda till att man blir trött i ögonen eller drabbas av andra bieffekter. I ett sådant fall rekommenderar vi ett besök hos en optiker eller ögonläkare, eftersom de kan göra ett ögontest för att fastställa om du inte längre ser ordentligt eller om dina nuvarande glasögon fortfarande korrigerar din syn på rätt sätt.

Kan fel sorts glasögon eller progressiva glas skada ögonen?

När man börjar bli ålderssynt (ålderssynthet kallas även presbyopi och börjar vanligen i 30- till 40-årsåldern) behöver man byta från enkla glas eller kontaktlinser till multifokala, så kallade progressiva glas. Det finns två skäl till att denna förändring blir problematisk för många. För det första tror de att progressiva glas är något som bara äldre personer använder, och för det andra kräver bytet att användaren "lär sig att se igen". Progressiva glas kräver vertikala ögonrörelser eftersom synzonerna i glasen för att se på nära håll, mellanavstånd och långt håll är placerade ovanför varandra. När vi inte bär glasögon eller bara använder enkla glas rör vi ögonen och huvudet framför allt horisontellt.

När det gäller att byta till progressiva glas på grund av presbyopi finns det två grundläggande råd man bör följa: ju tidigare man börjar desto lättare blir det att anpassa sig eftersom det är mindre ansträngande att börja med "lätta" progressiva glas, och eftersom våra ögon har lättare att lära sig se med de nya glasen. Dessutom bör glasögon för presbyopi alltid anpassas till den aktuella användaren – synzonerna som finns i "billiga standardglas" ger inte en tillräckligt bra syn.

Glasögon med progressiva glas som inte har tillpassats korrekt leder till att man blir väldigt trött i ögonen vilket inte bara är störande utan till och med kan påverka användarens hälsa. Förutom att man ser suddigt kan man drabbas av symptom som yrsel, huvudvärk, trötthet eller illamående, t.ex. när man går i trappor, eftersom synfältet blir suddigt. Men om de olika synfälten i de progressiva glasen – för nära håll, mellanavstånd och långt håll – är perfekt anpassade till användarens synprofil ökar användarens spontana tolerans, och detta är samtidigt en helt avgörande faktor för hur väl en person ser med sina nya progressiva glasögon. Tänk på att progressiva glas endast fungerar optimalt om bågens och glasens position är exakt anpassade till användarens ansikte, ögon och livsstil. De olika synzonerna i glaset kräver en mycket exakt glascentrering. Du bör besöka din optiker och beräkna din synprofil på nytt om du misstänker att du använder "fel" glasögonglas, t.ex. om närzonens styrka är för svag för att läsa, eller om det är svårt att se tydligt när du till exempel kör bil.

Barn behöver bra glasögon

Barn behöver bra glasögon

Barns ögon är inte färdigutvecklade och genomgår många förändringar: en synskärpa på runt 50 % under barnets första år växlar i allmänhet till 100 % när barnet fyller tre. Djupseendet är inte färdigutvecklat förrän barnet är 9, medan synfältet fortsätter att utvecklas fram till att barnet är ungefär 12 år gammalt. Men inte ens då är processen slutförd: ögonen fortsätter nämligen att växa ända tills man blir vuxen. Det är därför viktigt att kontrollera barnets syn ofta. En ögonläkare, optiker eller specialistoptiker bör regelbundet kontrollera om glasögonglasen fortfarande har rätt styrka, eftersom styrkan framför allt för barn kan förändras mycket snabbt. Att skydda barnets ögon mot skadlig UV-strålning är också nödvändigt samtidigt som barnglasögon måste uppfylla en rad andra kriterier, t.ex. att vara särskilt robusta.

Glasögon som inte är optimalt tillpassade kan påverka både när- och långsynta barns och vuxnas ögon. Ett par felaktigt tillpassade glasögon skadar visserligen inte barnets ögon men kan göra att synen inte utvecklas fullt ut. Ett perfekt tillpassat par barnglasögon kan dock ha motsatt effekt: de främjar en optimal syn. För barn med en form av närsynthet som är särskild vanlig i Asien och kallas progressiv myopi kan, speciella glas bidra till att förändra utvecklingen av brytningsfelet. Glasögon kan också bidra till att förhindra synproblem som uppstår till följd av vissa former av skelning. Av denna anledning bör man kontrollera spädbarns och yngre barns ögon regelbundet hos en ögonläkare, så att de kan få nödvändig behandling så tidigt som möjligt. Mer information om olika typer av skelning och tillhörande behandlingsmöjligheter finns här.

Är det skadligt för ögonen att läsa i svagt ljus eller i skenet av levande ljus?

Ung kvinna med en varm tröja tittar på en surfplatta

Tidigare sa man ofta att det skulle vara skadligt för ögonen att läsa i svagt ljus, t.ex. i skenet av levande ljus. Men precis som när det gäller andra moderna myter som t.ex. "om du tittar i kors kan ögonen fastna" finns inga vetenskapliga belägg för detta. Samtidigt är det sant att ögonen måste jobba hårdare för att se bra om man har fel glasögon eller för svagt ljus när man läser. Förutom att ögonmusklerna blir trötta i förtid och man därför tillfälligt ser lite sämre har man dock inte funnit bevis på att detta är skadligt.

Den största risken för våra ögons hälsa kommer från solens naturliga ljus. UV-strålningen som finns i solljus kan leda till risker på både kort och lång sikt om man inte skyddar ögonen ordentligt. För att skydda sig helt krävs solglasögon med förstärkt UV-filter eller klara glasögonglas med högklassigt UV-skydd.

För att sammanfatta det hela: det finns inga bevis på att felaktigt eller dåligt tillpassade glasögon kan skada en persons ögon permanent. Så vitt vi vet är det helt enkelt obekvämt snarare än skadligt att läsa i svagt ljus eller titta på skärmar med kraftigt ljus. Eftersom barns ögon fortfarande utvecklas bör man alltid korrigera eventuella synfel på optimalt sätt. Och alla bör skydda sina ögon mot skadlig UV-strålning.

När det handlar om "dålig syn" klarar våra ögon en hel del. Men ett par väl tillpassade glasögon förhindrar inte bara bieffekterna av okorrigerade synfel utan ökar dessutom både komforten och livskvaliteten för användaren.


Dela denna artikel