Vanliga frågor om ZEISS Digital Lenses

Vad exakt är ZEISS Digital Lenses?

ZEISS Digital Lenses är speciellt utformade för att möta de utmaningar som våra ögon står inför i en tid av ökad användning av digitala enheter. De motverkar de första tecknen på trötta ögon, som kan uppkomma när vi använder våra smartphones eller läsplattor och ofta läser på små skärmar. Detta kallas även Computer Vision Syndrome (CVS).

Glasen är speciellt utvecklade för att möta de nya utmaningarna som våra ögon står inför. Vid utformningen av ZEISS Digital Lenses har man tagit hänsyn till ögats olika rörelser och det kortare läsavståndet (30 cm när man läser på en digital display, jämfört med runt 40 cm när man läser en bok eller en tidning).

Vilka fördelar erbjuder glasen?

Glasen hjälper ciliarmuskeln, som är den muskel som ansvarar för att fokusera ögats lins på objekt som ligger nära eller långt bort.

Glasen har ett stort och aberrationsfritt avståndsområde och målinriktat stöd för att man ska kunna se tydligt på korta avstånd på mellan 0,5 och 1,25 dioptrier.

Tydligt och bekvämt seende hela dagen, utan trötta ögon. Hantera alla dagliga utmaningar som dina ögon ställs inför med ZEISS SmartLife Lenses.
Tydligt och bekvämt seende hela dagen, utan trötta ögon. Hantera alla dagliga utmaningar som dina ögon ställs inför med ZEISS SmartLife Lenses.

För vem har ZEISS Digital Lenses utvecklats?

Glasen har utvecklats i första hand för personer på mellan 30 och 45 år, som fortfarande ser bra på nära håll och mellanavstånd, men som ändå har märkt av att en frekvent användning av digitala enheter påverkar deras synkomfort negativt. I allmänhet har de fram tills nu använt enstyrkeglas (utan lässtyrka), eller inga glasögon alls.

Från 30-årsåldern och framåt besväras man ofta av trötta ögon eftersom man konstant växlar mellan att titta på en digital enhet och på långt håll.

Exakt vad är Computer Vision Syndrome?

Upp till en viss ålder klarar våra ögon normalt att anpassa sig till olika avstånd utan problem. Vi ser tydligt och skarpt på nära och långt håll och på mellanavstånd. Linsen och ciliarmuskeln i ögat anpassar sig automatiskt - utan att vi märker det.
Men när vi blir äldre avtar våra ögons förmåga att anpassa sig, alltså förmågan att växla fokus mellan olika synavstånd.

Eftersom vi idag använder digitala enheter ofta och länge utsätts våra ögon för ännu mer stress än tidigare. Vi möts av en stor mängd information på ett litet utrymme, och texten är ofta liten. Situationen förvärras ytterligare genom att vi konstant måste växla mellan att titta på kort och långt håll.

Resultatet blir att många upplever irriterade ögon, huvudvärk eller nacksmärtor.

Är dessa "digitala glas" nya på marknaden?

Flera konkurrenter har redan försökt att lansera produkter av detta slag. På ZEISS har vi dock valt en annan väg i utvecklingen av dessa glas, och istället fokuserat på de utmaningar som den digitala världen innebär för våra ögon. Vi har tagit hänsyn till framför allt två faktorer:

  1. Medan vi i normalfallet håller en digital enhet runt 30 cm från våra ögon, läser vi en tidning eller en bok på ungefär 40 cm avstånd från ögonen. Detta faktum har vi nu för första gången tagit hänsyn till vid utvecklingen av glasögonglas.
  2. Nya ZEISS Digital Lenses har utvecklats i första hand för personer på mellan 30 och 45 år, som fortfarande ser bra på mellanavstånd och nära håll, men som ändå har märkt av att de börjar se sämre.

 

Kostar ZEISS Digital Lenses mer än "normala" glas?

Kostnaden för glasögonglas beror i stor utsträckning på vad du förväntar dig av dem. Det börjar med "enkla" enstyrkeglas, där priset till exempel beror på vilket brytningsindex (ju högre, desto tunnare blir glasen), vilket material (plast eller mineral), eller vilken behandling (t.ex. antireflex, hårdhetsbehandling) du väljer.

Finns ZEISS Digital Lenses i färgskiftande varianter, och med UV-skydd?

ZEISS Digital Lenses erbjuds även som solglasögon eller färgskiftande glas (med PhotoFusion).

Dessutom finns de med i.Scription® som ger en tydligare och klarare syn, ökad kontrast och förbättrad färguppfattning, även på natten och i dåligt ljus.

Vad skiljer ZEISS Digital Lenses från progressiva glas?

ZEISS Digital Lenses är glas som är skräddarsydda för behoven hos dagens generation, som ofta böjer ner huvudet och använder smartphones eller liknande. Glasen är tillverkade med ZEISS speciella freeform-teknik och är optimalt anpassade till den digitala världens behov.

När ZEISS designade glasen började man med att analysera det digitala seendet. Resultatet blev glas som är skarpt fokuserade på synförhållandena som råder för personer som använder smartphones eller läsplattor.

ZEISS Digital Lenses erbjuder:

  1. ett kortare läsavstånd, vilket krävs för digitala enheter
  2. målinriktat stöd för synavstånd på nära håll mellan 0,5 och 1,25 dioptrier
  3. ett stort, aberrationsfritt avståndsområde, precis som i enstyrkeglas
  4. optimal optisk kvalitet för seende på avstånd och nära håll vid användning av digitala enheter.

Vad skiljer ZEISS Digital Lenses från ZEISS arbetsplatsglas?

ZEISS arbetsplatsglas vänder sig till personer över 50 år som redan märker av de första tecknen på synsvårigheter på mellanavstånd och nära håll - de typiska avstånden på kontoret. Till skillnad från ZEISS Digital Lenses används dessa glas i vissa situationer, och möter därför inte alla krav som ställs på glasögon som är avsedda för daglig användning.

Påverkar ZEISS digitala design tjockleken på glasen? Har glasen en annan form? Kan jag sätta in glasen i min nuvarande båge?

Designen påverkar inte glasens tjocklek på något sätt.

ZEISS Digital Lenses erbjuds i plast i alla brytningsindex från 1.5 – 1.74, och i mineral i indexen 1.6 – 1.8. Glasen kan sättas in i vilken båge som helst, även så kallade sportbågar.

ZEISS syntest online Hur väl ser du kontrast och färg? Här kan du kolla din syn snabbt och enkelt!

Var kan jag köpa ZEISS Digital Lenses?

Din optiker hjälper dig gärna.

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Vill du läsa mer?

Lev livet och se bekvämt: Upptäck vårt nya sortiment av glasögonglas för personer i 30- och 40-årsåldern som regelbundet använder digitala enheter ZEISS Digital Lenses fyller glappet mellan enstyrkeglas och progressiva glas!

Bilkörning och mobilitet 16 okt. 2017

Tags:

Vad är det bästa sättet att utveckla glasögonglas anpassade till vår digitala livsstil? SE BÄTTRE intervjuade Timo Kratzer från ZEISS Vision Care för att ta reda på mer om utvecklingen av Digital Lenses

Bilkörning och mobilitet 16 okt. 2017

Tags:

Liknande produkter