Bilkörning och mobilitet

Vanliga frågor om ZEISS Digital Lenses

16 oktober 2020
 • Vanliga frågor om ZEISS Digital Lenses
 • ZEISS Digital Lenses är speciellt utformade för att möta de utmaningar som våra ögon står inför i en tid av ökad användning av digitala enheter.. De motverkar de första tecknen på trötta ögon, som kan uppkomma när vi använder våra smartphones eller läsplattor och ofta läser på små skärmar. Detta kallas även Computer Vision Syndrome (CVS).

  Glasen är speciellt utvecklade för att möta de nya utmaningarna som våra ögon står inför. Vid utformningen av ZEISS Digital Lenses har man tagit hänsyn till ögats olika rörelser och det kortare läsavståndet (30 cm när man läser på en digital display, jämfört med runt 40 cm när man läser en bok eller en tidning).

 • Glasen hjälper ciliarmuskeln, som är den muskel som ansvarar för att fokusera ögats lins på objekt som ligger nära eller långt bort.

  Glasen har ett stort och aberrationsfritt avståndsområde och målinriktat stöd för att man ska kunna se tydligt på korta avstånd på mellan 0,5 och 1,25 dioptrier.


 • Glasen har utvecklats i första hand för personer på mellan 30 och 45 år, som fortfarande ser bra på nära håll och mellanavstånd, men som ändå har märkt av att en frekvent användning av digitala enheter påverkar deras synkomfort negativt. I allmänhet har de fram tills nu använt enstyrkeglas (utan lässtyrka), eller inga glasögon alls.

  Från 30-årsåldern och framåt besväras man ofta av trötta ögon eftersom man konstant växlar mellan att titta på en digital enhet och på långt håll.


 • Upp till en viss ålder klarar våra ögon normalt att anpassa sig till olika avstånd utan problem. Vi ser tydligt och skarpt på nära och långt håll och på mellanavstånd. Linsen och ciliarmuskeln i ögat anpassar sig automatiskt - utan att vi märker det.

  Men när vi blir äldre avtar våra ögons förmåga att anpassa sig, alltså förmågan att växla fokus mellan olika synavstånd. Eftersom vi idag använder digitala enheter ofta och länge utsätts våra ögon för ännu mer stress än tidigare. Vi möts av en stor mängd information på ett litet utrymme, och texten är ofta liten. Situationen förvärras ytterligare genom att vi konstant måste växla mellan att titta på kort och långt håll.

  Resultatet blir att många upplever irriterade ögon, huvudvärk eller nacksmärtor.

 • Flera konkurrenter har redan försökt att lansera produkter av detta slag. På ZEISS har vi dock valt en annan väg i utvecklingen av dessa glas, och istället fokuserat på de utmaningar som den digitala världen innebär för våra ögon. Vi har tagit hänsyn till framför allt två faktorer:

  1. Medan vi i normalfallet håller en digital enhet runt 30 cm från våra ögon, läser vi en tidning eller en bok på ungefär 40 cm avstånd från ögonen. Detta faktum har vi nu för första gången tagit hänsyn till vid utvecklingen av glasögonglas.  
  2. Nya ZEISS Digital Lenses har utvecklats i första hand för personer på mellan 30 och 45 år, som fortfarande ser bra på mellanavstånd och nära håll, men som ändå har märkt av att de börjar se sämre.
 • Kostnaden för glasögonglas beror i stor utsträckning på vad du förväntar dig av dem. Det börjar med "enkla" enstyrkeglas, där priset till exempel beror på vilket brytningsindex (ju högre, desto tunnare blir glasen), vilket material (plast eller mineral), eller vilken behandling (t.ex. antireflex, hårdhetsbehandling) du väljer.

 • ZEISS Digital Lenses erbjuds även som solglasögon eller färgskiftande glas (medPhotoFusionX).

  Dessutom finns de med i.Scription® technology som ger en tydligare och klarare syn, ökad kontrast och förbättrad färguppfattning, även på natten och i dåligt ljus.

 • ZEISS Digital Lenses är glas som är skräddarsydda för behoven hos dagens generation, som ofta böjer ner huvudet och använder smartphones eller liknande. Glasen är tillverkade med ZEISS speciella freeform-teknik och är optimalt anpassade till den digitala världens behov.

  När ZEISS designade glasen började man med att analysera det digitala seendet. Resultatet blev glas som är skarpt fokuserade på synförhållandena som råder för personer som använder smartphones eller läsplattor.

  ZEISS Digital Lenses erbjuder:

  • ett kortare läsavstånd, vilket krävs för digitala enheter
  • målinriktat stöd för synavstånd på nära håll mellan 0,5 och 1,25 dioptrier
  • ett stort, aberrationsfritt avståndsområde, precis som i enstyrkeglas
  • optimal optisk kvalitet för seende på avstånd och nära håll vid användning av digitala enheter.
 • ZEISS arbetsplatsglas använder sig till personer över 50 år som redan märker av de första tecknen på synsvårigheter på mellanavstånd och nära håll - de typiska avstånden på kontoret. Till skillnad från ZEISS Digital Lenses används dessa glas i vissa situationer, och möter därför inte alla krav som ställs på glasögon som är avsedda för daglig användning.

 • Designen påverkar inte glasens tjocklek på något sätt.

  ZEISS Digital Lenses erbjuds i plast i alla brytningsindex från 1.5 – 1.74, och i mineral i indexen 1.6 – 1.8. Glasen kan sättas in i vilken båge som helst, även så kallade sportbågar.


 • Din optiker hjälper dig gärna.


Dela denna artikel