Kunskap om seende

Vad är ögats rotationscentrum?

En särskild punkt i ögat spelar en stor roll vid tillverkligen av ZEISS glasögonglas

16 oktober 2022
  • Vad är ögats rotationscentrum?

Visste du att en speciell punkt i ögat, dvs. rotationscentrat, spelar en huvudroll hos ZEISS när det gäller optimering och precision hos glasögonglas? Detta kan vara avgörande när man fastställer användarens synkomfort för hans eller hennes nya glasögon.

Många enskilda parametrar och mätpunkter är viktiga vid anpassning av glas i en glasögonbåge. De bestämmer hur naturlig användarens syn kommer att vara och hur snabbt användaren kommer anpassa sig till de nya glasögonen. Dessa parametrar består bland annat av toppunktsavståndet, avståndet mellan pupillerna, synhöjden, glasens lutning i bågarna och bågarnas kupning eller böjning. Det finns dock en punkt i ögat som inte mäts direkt av din optiker. Ögats rotationscentrum är ytterligare en parameter som beaktas vid tillverkningen av ZEISS precisionsglas.


Hos ZEISS beräknas detta värde med hjälp av en komplicerad algoritm. Den började användas vid tillverkningen av glasögonglas år 1970 och har sedan dess konstant förbättrats och optimerats i ZEISS glasögondesign. Detta är bara möjligt genom att samla en stor andel uppgifter från användare – totalt över 500 000!

Ögats rotationscentrum visar vid vilken punkt som ögat roterar bakom linsen under synprocessen!

Varför är ögats rotationscentrum extra viktigt för användaren?

Integreringen av ögats rotationscentrum i glasdesignen är mycket viktig för dem som använder glas med hög styrka. Den optimerar synen och gör den naturligare och mer bekväm. Punkten är också viktig för tillverkningen av progressiva glas. Och den är absolut nödvändig för tillverkning av progressiva glas vid användning av friformsteknik hos ZEISS. Det är en av pusselbitarna som bestämmer hur bekvämt användarens ögon kan glida mellan de olika synavstånden för när,- mellan,- och långseende.

ZEISS kontrollerar konstant beräkningen av algoritmen med hjälp av data från ett stort antal ögonundersökningar. Hela processen stöttas av medicinsk expertis och erfarenhet från kollegor hos Carl Meditec AG. Den varierar inom ett litet intervall av millimeterdimensioner och beräknas för varje enskild användares styrka på glasögonen.

Rotationscentrum (Z’) för ögon med normal syn

Rotationscentrum (Z’) för ögon med normal syn

Precis som namnet avslöjar så är ögats rotationscentrum precis i mitten av ögat.

Z’ = ögats rotationscentrum
e = hornhinnans toppunktsavstånd
b’ = punktavstånd för rotationscentrum
b* = avstånd till hornhinnans rotationscentrum

Förändring av positionen för ögats rotationscentrum i ögon med närsynthet:

Förändring av positionen för ögats rotationscentrum i ögon med närsynthet:

Närsynthet (myopi) uppkommer oftast om ögongloben är för "lång". En avvikelse på så lite som 1 millimeter kan resultera i en närsynthet på omkring 3 dioptrier. Detta innebär att ögat flyttas annorlunda kring sitt rotationscentrum och därför också ser annorlunda genom linsen.

Ändring i positionen för ögats rotationscentrum i ögon med långsynthet:

Ändring i positionen för ögats rotationscentrum i ögon med långsynthet:

För långsynthet (hyperopi) är ögongloben för "kort" och visar ett föremål som finns på avstånd bakom näthinnan. Resultatet blir att bilden blir suddig. Detta innebär också i detta fall att ögat flyttas annorlunda kring sitt rotationscentrum och därför också ser annorlunda genom linsen.

Ögats rotationscentrum spelar också en viktig roll när det gäller brytningsfel.

Hornhinnan i ett öga med brytningsfel bryter ljuset lodrätt och vågrätt på olika punkter på näthinnan, antingen både framför eller både bakom näthinnan, eller en framför och en bakom hornhinnan. I centrum av de två fokala linjerna är bilden suddig och har ingen föredragen riktning: detta kallas "medelsfär". Detta medelvärde används för att beräkna ögats rotationscentrum som sedan integreras i beräkningen av toriska glas (glas med olika synstyrka och fokala längd vertikalt mot varandra i två riktningar).


Ögats rotationscentrum beror därför på det aktuella synfelets typ och gäller varje enskilt öga. Därför förändras det inte, för det enskilda ögat vid befintlig associerad fori – ett bildpositionsfel som orsakas av en avvikelse mellan de två axlarna som kräver en större ansträngning från den drabbade för att undvika dubbelseende. Prismaglas kan korrigera associerad fori och därmed förbättra synkomforten.

Översikt:

Visste du att det förutom kvaliteten och exaktheten för beräkningen av glasdesignen är mycket viktigt med exakta mätvärden under refraktion och centrering? Upp till 40 % av synförmågan kan förloras på grund av felaktig centrering. Mer information ...


Dela denna artikel