Kunskap om seende

Olika resultat vid synundersökningar – hur kan det bli så?

Eller: När är bästa tiden för att testa synen?

16 oktober 2021

Vi får ofta frågan varför mätresultaten vid synundersökningar skiljer sig åt, även om det bara går en kort tid mellan två undersökningar. Olika resultat vid subjektiv refraktion kan bero på flera olika faktorer. Vi vet exakt vilka dessa faktorer är, och vad du själv kan göra för att se till att resultatet blir optimalt.

 • Olika resultat vid synundersökningar – hur kan det bli så?

Dina ögons skick

Även om en del tycker att det är lite obehagligt är det absolut nödvändigt att låta undersöka ögonen regelbundet. Men varför skiljer sig mätresultaten ofta åt, även om den andra mätningen görs bara en kort tid efter den första? Vems fel är det? Är det ditt eller din optikers fel? Eller kan dina ögon verkligen förändras på så kort tid? Fenomenet är på intet sätt ovanligt. Olika resultat kan bero på flera olika saker. Skillnaden ligger i allmänhet på så lite som runt 0,25 dioptrier och din optiker är väl medveten om den här typen av små variationer och vet hur detta ska hanteras.

Dina ögons synförmåga varierar lite under dagen. En av faktorerna som påverkar är vår biologiska rytm. Vi är inte i samma fysiska form hela dagen, vilket även gäller våra ögons förmåga att se. Nivåerna av hormoner och socker i blodet spelar också en stor roll när det gäller att bestämma hur väl vi ser. Till exempel kan resultatet påverkas om du låter testa dina ögon innan frukost, eller om du inte har druckit tillräckligt innan undersökningen.  

Eller så kanske du har suttit framför datorn hela dagen innan besöket hos optikern. Då blinkar du mindre och dina ögon fuktas mindre av tårvätska. Det kan leda till torra och trötta ögon, vilket självklart också påverkar resultatet av synundersökningen.

Våra tips:

 • Försök att vara så utvilad och avslappnad som möjligt när du gör din  synundersökning.
 • Gör aldrig undersökningen på tom mage eller om du är törstig.
 • Var uppmärksam på din egen biologiska rytm och boka en tid hos optikern när du vet att du kommer att vara pigg och utvilad.

Förutsättningarna vid synundersökningen

De förutsättningar som råder när synundersökningen genomförs påverkar också resultatet. Självklart är det så att en noggrann undersökning kan ge ett annat resultat än en snabb. Rekommendationen är alltid att ta den tid som krävs för detta. Detta kallas ett subjektivt syntest. Här är det viktigt för dig att samarbeta och kommunicera med optikern. Ofta är det småsaker som gör att man kan fastställa hur väl dina nya glasögon kommer att fungera. Dessutom spelar kvaliteten på mätinstrumenten och optikerns kompetens och erfarenhet en stor roll för resultatet.

Förvånansvärt nog påverkar även omgivningen där undersökningen genomförs resultatet. För att säkerställa att förhållandena är konstanta bör det inte komma in något dagsljus i undersökningsrummet för att undvika att direkt eller indirekt solljus påverkar resultatet. Även storleken på dina pupiller spelar en avgörande roll. Detta är ett fenomen som hobbyfotografer känner väl till: om man ändrar bländarinställningen på kameran förändras ljusstyrkan och upplösningen i bilden. Många ser annorlunda med sammandragna pupiller i dagsljus än med vidgade pupiller i mörker. Om man till exempel ska mäta synförmågan på natten och i svagt ljus måste belysningen sänkas i rummet.

Våra tips:

 • Boka alltid en tid hos optikern inför en synundersökning. Gå aldrig bara dit och hoppas på att det finns tid för en undersökning. Du och din optiker bör ha tillräckligt med tid för att genomföra en grundlig och detaljerad undersökning. ZEISS räknar med att en fullständig synanalys inklusive rådgivning tar runt en timme.
 • Du måste dessutom ha förtroende för din optiker och känna att han eller hon är rätt person att vända sig till för att förbättra synen.
 • Notera var undersökningen genomförs. Kommer det in något dagsljus i rummet?

Faktorer som kan leda till felaktiga resultat:

 1. Kontaktlinsanvändare bör använda glasögon istället för linser under 24 timmar före testet. Kontaktlinser förändrar hornhinnans geometri och därmed din synförmåga under synundersökningen.
 2. Variationer i synförmågan kan även ofta bero på att man använder olika läkemedel, till exempel kan bildandet av tårvätska påverkas. Dina ögon blir torra och trötta.
 3. Man vet också att diabetes ofta leder till variationer i synförmågan under dagens lopp. Diabetiker rekommenderas därför att låta testa sina ögon vid olika tidpunkter på dagen och rådgöra med en ögonläkare om nödvändig.  

Våra tips:

 • Om din optiker inte aktivt frågar dig bör du berätta om du använder något läkemedel, eller om du har en kronisk sjukdom som t.ex. diabetes.
 • Ta med dig dina nuvarande glasögon eller kontaktlinser och i förekommande fall ditt glasögonrecept till synundersökningen.
 • Om det är första gången du går till en viss optiker bör du berätta vad som har varit bra och framför allt mindre bra med dina tidigare glasögon. Ju mer du berättar för optikern desto bättre kommer dina nya glasögon att bli.

Objektiv refraktion

Nu kanske du undrar om traditionella synundersökningar, alltså subjektiv refraktion, ens är nödvändiga om de kan leda till felaktiga resultat. Svaret är ja. Optikern måste kunna registrera hur du reagerar på de olika korrektionsglasen som hålls framför dina ögon. Dessutom kontrollerar man vid subjektiv refraktion även hur dina ögon samarbetar med varandra och hur väl de kommer att se med dina nya glasögon.

Det finns dock oftalmologiska instrument som kan användas för att utföra objektiv refraktion redan i förväg, till exempel ZEISS i.Profiler plus. Detta instrument fungerar med vågfrontteknik och analyserar varje ögas synprofil utifrån 1 500 mätpunkter och skapar en "karta" över det individuella ögonparet. Ingen aktiv medverkan krävs vid denna mätning. Allt patienten behöver göra är att titta in i i.Profiler® plus en kort stund. Detta är en förberedande mätning som optikern därefter övertar och förfinar vid den subjektiva refraktionen.

Men det är inte allt: eftersom ZEISS i.Profile plus mäter synförmågan med sammandragen pupill (i starkt ljus) och vidgad pupill (vid svagt ljus eller på natten) är det möjligt att fastställa om patienten ser sämre på natten än på dagen. Optikern kan sedan använda denna information för att optimera glasögonglasen. En stor fördel med denna procedur är dessutom att själva synundersökningen kan gå fortare.


Dela denna artikel