Hälsa och förebyggande åtgärder

Mediciner kan vara farliga för synen

Det gäller att vara försiktig med vissa mediciner. Under vissa förhållanden kan de vara farliga för ögat.

16 oktober 2022
  • Kvinna med tryck i bihålorna

Ett fel på ögat eller en ögonsjukdom är inte alltid orsaken bakom synproblem. Vissa mediciner kan också leda till att ögat inte fungerar som det ska.

Om våra ögon är friska kan de se i såväl nattens mörker som solens bländande ljus. Våra ögon kan skilja mellan tusentals färger och se en golfboll flyga genom luften. Fast det går förstås bara om den mänskliga ”kameran” fungerar som den ska. Viktigt att veta: ett fel på ögat eller en ögonsjukdom är inte alltid anledningen till att vårt allra viktigaste sinnesorgan ibland inte fungerar som det ska. En del mediciner kan också direkt påverka våra ögon.

Möjliga biverkningar av en del mediciner: torra ögon, ökad ljuskänslighet, bländning, suddigt seende, förändrat djupseende eller svårigheter att ställa om från mörker till ljus. Dessutom medför en del mediciner att UV-strålning lättare tränger igenom, vilket även får konsekvenser för ögonen.

Om du får problem bör ett besök hos läkaren hjälpa. När du har läst den information som medföljer medicinen får du aldrig sluta ta den utan att först prata med en läkare. Beskriv dina symptom för läkaren. Det går nästan alltid att hitta en alternativ medicin.

Här är en liten översikt:

P-piller
En del preparat kan ge torra ögon. Prata med den som skrivit ut receptet, det kan gå att få ett annat preparat. Symptomen kan lindras med ”tårsubstitut”, till exempel hyaluronsyra. Det hittar du på det lokala apoteket.

Antibiotika
En del preparat kan ge synproblem och brännande ögon och ibland ökad ljuskänslighet. I sällsynta fall kan även missfärgning av hornhinnan uppstå. När antibiotikakuren är avslutad försvinner symptomen igen. Trots det bör du prata med en läkare om du drabbas av ovannämnda problem. Det kan finnas alternativa preparat. Om så inte är fallet bör du inte köra bil eller utföra andra aktiviteter medan kuren pågår. Vid ökad ljuskänslighet kan ett par bra solglasögon vara en god idé som känns avslappnande för ögonen.

Allergimediciner
Ögondroppar mot allergier innehåller ofta ett lokalt antihistamin (histamin är den signalsubstans som bildas naturligt i kroppen och ofta orsakar allergiska reaktioner). Ögondroppar som innehåller antihistamin är ofta mycket effektiva mot bindhinnekatarr som orsakas av en allergisk reaktion. Dock kan de orsaka röda ögon, brännande ögon, torra ögon, suddigt seende, ljuskänslighet och ökad tårproduktion hos ett fåtal individer. Tips: hör med en läkare om det finns andra behandlingsmetoder.

Antiarytmiska läkemedel
Antiarytmiska läkemedel hjälper människor som lider av hjärtrytmrubbningar. En del preparat (särskilt amiodaron) kan orsaka mikroavlagringar på hornhinnans främre yta. Detta påverkar vanligtvis inte synen. I mycket sällsynta fall kan detta leda till dimsyn eller färgade ringar kring ljuskällor. När läkemedelsbehandlingen har avslutats upphör problemen. Om du upplever dessa symptom ska du kontakta en läkare. Det kan hända att din förmåga att köra bil eller utföra ditt jobb påverkas.

Medicin mot högt blodtryck
De är en välsignelse för alla som lider av högt blodtryck, men de kan också orsaka torra ögon. Här är några goda råd: Om du använder den här typen av medicin och drabbas av biverkningar ska du kontakta en läkare. ”Tårsubstitut” finns på apoteket och hjälper ofta.

Smärtstillande
De välanvända NSAID-preparaten (non steroidal anti-inflammatory drugs) – bland annat läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, diklofenak eller ibuprofen – kan i sällsynta fall leda till suddigt seende eller dubbelseende. Om du drabbas av sådana symptom efter att ha använt dessa läkemedel bör du be en läkare skriva ut ett annat preparat. Ett litet antal smärtstillande medel kan leda till att pupillerna krymper. Det innebär i första hand att det blir svårt att se i mörker. Även här är ett annat preparat den bästa lösningen.

Även om vissa mediciner har begränsningar eller eventuellt kan ge biverkningar finns det ingen anledning till oro. I de allra flesta fall kan en läkare hjälpa dig och eventuella problem kan undvikas redan innan de uppträder.

Mediciner som innehåller kortison
Mediciner som innehåller kortison används ofta mot olika infektioner i kroppen. Vid långvarig behandling kan de orsaka olika förändringar i ögat: trycket i ögat (glaukom eller grön starr) kan öka, vilket kan leda till skador på synnerven. Dessutom kan kortisonpreparat leda till att grå starr utvecklas snabbare.

Korttidsbehandling med kortisonpreparat leder dock vanligtvis inte till några permanenta förändringar av ögat.


Dela denna artikel