Hälsa och förebyggande åtgärder

Hälsoproblem: rinnande ögon

Om dina ögon rinner konstant kan anledningen vara ett sjukdomstillstånd i ögat

16 oktober 2021
  • Tårar öga och 2 fingrar

När man skrattar eller gråter är det helt normalt: tårkanalerna öppnas och tårarna flödar. Men när ögonen börjar rinna utan uppenbar anledning kan orsaken vara ett sjukdomstillstånd i ögat. Man behöver dock inte oroa sig eftersom dessa problem oftast lätt kan åtgärdas.

Att gråta av glädje, rädsla eller ilska,  när man blir berörd eller oroar sig, är normala mänskliga reaktioner. Tårar har också en renande effekt. I vätskan finns ett enzym som hämmar bakterier och stoppar infektioner. Dessutom kan vissa ångor, t.ex. när man hackar lök, orsaka tårar. Men om dina ögon rinner utan uppenbar anledning kan det bero på något annat.

Det finns många orsaker till rinnande ögon

En av de vanligaste orsakerna till rinnande ögon är bindhinnekatarr. Det är en irritation eller infektion i bindhinnan, alltså den vita delen av ögat. Förutom rinnande ögon är symptomen på detta att ögonen blir väldigt röda. Läkare skiljer mellan infektiösa och icke-infektiösa varianter. Infektiös bindhinnekatarr orsakas av virus eller bakterier, medan orsakerna till icke-infektiös bindhinnekatarr omfattar bland annat allergier, irritation från mycket kraftigt ljus, främmande partiklar eller kemikalier. I båda fallen bör man vända sig till en ögonläkare och beskriva symptomen. Eftersom sjukdomen är infektiös får du snabbt en tid hos läkaren.

Antibiotika hjälper mot bakterieinfektioner. I annat fall räcker det oftast att undvika de utlösande faktorerna. Ett extra tips: använd näsdukar för att torka dina rinnande ögon. Det är också bra att tvätta händerna ofta. På så sätt kan man hindra infektionen från att spridas. Människor som har infekterats bör dessutom undvika att använda kontaktlinser och istället bära glasögon.

En annan vanlig orsak till rinnande ögon är dåligt korrigerade synfel, vilket gör att ögat måste jobba mycket hårdare för att kunna se bra. Optimala och individuellt anpassade slipade glas kan hjälpa, t.ex. ZEISS Progressive Individual 2-glas.

Rinnande ögon orsakas ibland även av att tårvätskan är felaktigt sammansatt. Förutom en stor andel vatten innehåller våra ögon även proteiner och ett skyddande lipidlager på tårfilmens övre skikt. Om tårvätskan är felaktigt sammansatt fäster tårfilmen inte ordentligt mot ögats yta utan rinner istället ner och bort. I sådana fall kan din ögonläkare hjälpa dig med speciella ögondroppar.

Andra möjliga orsaker till rinnande ögon är skador på hornhinnans yta till följd av främmande partiklar eller repor. Instinktivt producerar kroppen betydligt mer tårvätska. På vissa personer sitter ögonlocken ibland inte optimalt. Experterna kallar detta entropion, när ögonlocket rullar inåt, eller ektropion, utåtvänt ögonlock. Beroende på hur allvarligt problemet är kan en operation komma ifråga.

En man sitter framför laptopen och gnuggar sig i ögonen

Torra ögon kan göra att ögonen vattnar sig

Det kan låta som en paradox, men ögon som är för torra kan också vara orsaken till rinnande ögon. Om dina ögon har varit för torra under en längre tid börjar de ofta att producera för mycket tårvätska. Detta kan åtgärdas med hjälp av läkemedel.


Dela denna artikel