Hälsa och förebyggande åtgärder

Glasögonglasbehandlingar ska helst klara allt

SE BÄTTRE intervjuar produktchefen för DuraVision® Platinum, ZEISS mest robusta ytbehandling för glasögonglas någonsin.

16 oktober 2019
  • Glasögonglasbehandlingar ska helst klara allt

Vi använder våra glasögon varje dag utan en tanke på vad våra glasögonglas gör för oss optiskt, eller på hur robusta de måste vara för att stå emot allt vi utsätter dem för. Och det är så det ska vara. Ingen optisk utrustning utsätts kontinuerligt för samma mekaniska påfrestningar och miljöeffekter som glasögonglas. Hos Carl Zeiss arbetar utvecklare med att ständigt förbättra tillgängliga ytskikt och behandlingar för glasögonglas. SE BÄTTRE frågade René Stanke, produktchef för DuraVision® Platinum vad modern behandling av glasögon handlar om.

SE BÄTTRE: När du får dina glasögon anpassade hos en optiker ägnar man oftast relativt lite uppmärksamhet åt att välja behandling på glasen. Oftast litar vi helt enkelt på vad optikern rekommenderar. Däremot har ytan en kritisk inverkan på glasögonglasens livslängd, hur bra man ser genom dem och hur enkla de är att rengöra. Men vad borde man då som glasögonbärare tänka på när man väljer behandling?

René Stanke: Du har rätt. Glasögonglasens behandling kan göra skillnad. Nu för tiden köper de flesta människor plastglas, men plasten är inte alls lika stark, hållbar och reptålig som ett mineralglas. Därför skulle jag definitivt rekommendera en hård ytbehandling för att förlänga livslängden på glasen och göra ytan mindre känslig för mekaniska påfrestningar som kan leda till repor och därmed till att man ser sämre.

En högkvalitativ antireflexbehandling gör inte bara glasögonen vackrare utan minimerar dessutom störande reflektioner genom glasögonglasen, till exempel när du kör bil i mörker eller när du läser i dagsljus eller artificiellt ljus.

Dessutom bör ett bra glasögonglas inte dra till sig smuts, damm eller ludd, och det ska vara enkelt att rengöra. Genom att arbeta tillsammans kan modern glasögonglasbehandling göra glaset så hållbart att det klarar krävande vardagsanvändning. Det vi kan göra är att råda alla glasögonbärare att fråga sin optiker om den exakta kapaciteten hos en viss behandling.

René Stanke

En högkvalitativ antireflexbehandling gör inte bara glasögonen vackrare utan minimerar dessutom störande reflektioner genom glasögonglasen.

René Stanke

Produktchef för ZEISS DuraVision Platinum

SE BÄTTRE: Carl Zeiss har nu lanserat en ny behandling för glasögon – DuraVision® Platinum. Du var involverad i utvecklingen. Vad är det som är speciellt med DuraVision® Platinum? Vad är nytt?

René Stanke:  Baserat på vår marknadsundersökning har vi optimerat hela sortimentet av behandlingar för ZEISS glasögonglas. I huvudsak talar vi om följande fyra produktegenskaper:

Först arbetade vi en hel del med hårdheten på glasets yta. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda de första plastglasen med antireflexbehandling som har samma eller till och med bättre hårdhet än jämförbara mineralglas. Våra mätningar har visat att vi med DuraVision®   Platinum producerar tre gånger hårdare glasögonglas än tidigare.

För det andra har vi förbättrat antireflexbehandlingens prestanda avsevärt. Trots den antireflekterande behandlingen finns hos alla glasögonglas något som kallas ”restreflexer”, d.v.s. ljus som reflekteras tillbaka av glasögonglaset och därför inte hittar rätt genom glaset in i ögat. Kvaliteten på antireflexbehandlingar skiljer sig därmed åt i termer av hur låg den kvarvarande reflektionen kan hållas. Jämfört med tidigare glas har vi lyckats minska denna kvarvarande reflektion med 20%.

Naturligtvis ville vi också bibehålla den unika och patenterade antistatiska prestandan hos ZEISS glasögonglas, som förhindrar att de blir smutsiga snabbt och därmed drar till sig betydligt mindre damm och ludd. Detta är produktegenskap nummer tre.

Den fjärde är att glaset är ytterst lätt att rengöra tack vare vår vatten- och smutsavvisande ytbehandling. Du kan rengöra ett glasögonglas med DuraVision®  Platinum-behandling med våra ZEISS-rengöringsprodukter eller genom att helt enkelt hålla glasögonen under rinnande ljummet vatten, skaka av återstående vattendroppar, och torka av de sista små vattendropparna med en mikrofiberduk.

SE BÄTTRE: Hur kan dessa förbättringar testas – i synnerhet de förbättrade hårdhetsegenskaperna?

René Stanke:  Vi utför intensiva laboratorietester. Till exempel pressas en diamantspets genom en konventionell glasögonglasbehandling och den nya produkten som ska jämföras. Vi mäter hur stor kraften är vid den punkt då behandlingen inte längre kan stå emot och spricker. På så vis kan vi fastställa och jämföra hårdheten hos enskilda behandlingar. DuraVision®  Platinum uppnådde upp till 50 procent bättre resultat i detta test jämfört med tidigare mineralglasytor från ZEISS.

För oss var dock praktiska tester viktigare eftersom ett glasögonglas måste överleva användning i vardagen, inte i ett laboratorium. Vi utgår från en livslängd på två till tre år, vilket simuleras i detta test för att påvisa slitstyrkan hos vår nya behandling. Vi använde oss av ”vanlig smuts” (som också används i till exempel dammsugarindustrin), täckte en rengöringsduk för glasögon med denna smuts och ”rengjorde” glasögonglas med konventionell behandling samt den nya DuraVision®  Platinum-behandlingen 600 gånger vardera med ett definierat tryck. Resultaten analyserades sedan i detalj under mikroskop. Resultatet: Glasögonglaset med DuraVision®  Platinum-behandling uppvisade nästan inga skador, medan jämförelseprodukten mycket tydligt repades i detta test.

SE BÄTTRE: Imponerande. Men detta är inte något du normalt ska göra med dina glasögonglas, eller hur?

René Stanke:  Nej, gör inte våra tester hemma. Trots allt som modern ytbehandling av glasögonglas klarar så ska du hantera dina glasögon med omsorg. Över tiden kan ett stort antal små repor göra att ett glasögonglas verkar vara ogenomskinligt när du tittar igenom det, vilket försämrar din syn och dessutom reducerar antireflexytan avsevärt. Rengör inte dina glasögonglas med kläder, näsdukar eller liknande föremål. För vardaglig rengöring rekommenderar vi rinnande, ljummet vatten eller ZEISS rengöringsspray och mikrofiberduk för rengöring av glasögon. Med jämna mellanrum kan du använda fuktade rengöringsdukar för glasögon från ZEISS, som inte angriper behandlingen. Ett annat tips: Lämna inte dina glasögon i bilen. Den värme som kan skapas där skadar dina glasögon. Bär inte dina glasögon i bastun och lägg dem inte med glasen nedåt. På detta vis kan du förlänga dina glasögons livslängd.

Trots allt som modern ytbehandling av glasögonglas klarar så ska du hantera dina glasögon med omsorg.

René Stanke

Produktchef för ZEISS DuraVision Platinum

SE BÄTTRE: Absolut, det skulle verkligen vara synd om individuellt anpassade progressiva glas inte höll så länge som de borde.

René Stanke:  Precis. Tyvärr kan inte skador som till exempel repor poleras bort från plastglas, och glasen kan inte få någon ny behandling. Detta innebär att glasögonglaset skadas permanent och att man måste tillverka ett helt nytt glas för att återställa full prestanda.

SE BÄTTRE: Vad blev du själv mest imponerad av när det gäller utvecklingen av DuraVision® Platinum från ZEISS?

René Stanke:  Min höjdpunkt? Det finns faktiskt två. För det första det faktum att vi skapat ett plastglas med samma hårdhet som ett mineralglas eller bättre och för det andra det faktum att vi lyckats med att förbättra antireflex-egenskaperna avsevärt.

Så här får ZEISS precisionsglas sin nya DuraVision® Platinum-yta:

  1. Först bearbetas den delvis färdiga plastprodukten så att den får de optiska och användningsmässiga egenskaper som krävs för att ge glasögonbäraren en perfekt synupplevelse. Efter detta kommer svarvning och fräsning. Sedan poleras plastglaset för att uppnå optimal transparens.
  2. Efter det appliceras hård lack i ett nedsänkningsbad och härdas till fullo i en speciell typ av ugn. Detta ger glaset en viss grundläggande hårdhet, och lacken ger en optimal koppling mellan själva glaset och antireflexbehandlingen.
  3. Den antireflekterande processen med enskild antireflexbehandling startar sedan i ett behandlingssystem med högt vakuum. Sammanlagt åtta ultratunna skikt ångbehandlas. Metalloxider och halvmetalloxider placeras omväxlande på glasögonens hårdbehandlade yta.
  4. Under denna process skjuts högenergetiska joner, alltså laddade partiklar, på glasögonglasen genom en speciell metod. Dessa joner avger sin energi när de träffar ytan. Då komprimeras de enskilda behandlingsskikten. Detta ökar den övergripande behandlingens hårdhet. I kombination med den hårda lacken gör denna skräddarsydda ytbehandling att glasen blir tillräckligt robusta.
  5. Dessutom appliceras ZEISS patenterade antistatiska skikt, och slutligen det rena behandlingsskiktet, vilket är det som gör glasögonglaset vatten- och smutsavvisande samt lätt att rengöra.
  6. Efter doppbehandlingen med den hårda lacken tar ångbehandlingen av de enskilda skikten cirka fyrtiofem minuter i behandlingssystemet. Men detta är bara ytan på första sidan av glasögonglaset. Därefter vänds glaset och den andra sidan får samma behandling. Hela behandlingsprocessen måste utföras under dammfria renrumsförhållanden. Om ens den minsta förorening inträffar (t.ex. ett dammkorn) på glasögonglaset är detta förbrukat.

Dela denna artikel