Plastglas eller mineralglas?

Vilket material passar vem? Din syn tjänar på att du läser på innan du går till glasögonbutiken.

Vid varje glasögonköp får du besvara en grundläggande fråga – vill du ha plastglas eller mineralglas? När du fattar ditt beslut ska du noga överväga vilka egenskaper du vill att dina glasögon ska ha. Ska de vara stabila, snygga, motståndskraftiga mot sprickor, bekväma, lätta? Oavsett om det blir plast eller glas handlar valet i slutändan alltid om individuella faktorer som din synskärpa och din personliga smak.

Mineralglas

Mineralglas, dvs. ett klassificerat optiskt glasmaterial, var tidigare standard i glasögon och används fortfarande tack vare sin motståndskraft mot repor. Många kunder uppskattar materialet för att det är billigare än jämförbara plastprodukter. Vid kraftiga brytningsfel man dessutom använda relativt tunna glas – en estetisk aspekt som naturligtvis spelar in.

Mineralglas rekommenderas även i bifokala eller trifokala glas eftersom olika material kan smältas samman utan märkbara övergångar. I princip kan man säga att ju tjockare ett material är, desto högre är den optiska renheten. Glasen uppfattas då som klarare och fria från färgskiftningar (s.k. dispersion).

När ljuset träffar ett glasögonglas bryts det och delas upp i olika färger på samma sätt som ett prisma. Hur intensiv färgskiftningen, eller dispersionen, är beror på materialet. Material av hög kvalitet ger mindre dispersion. Färgskiftningen mäts enligt Abbetal, där material med ett högt Abbetal ger lägre dispersion och omvänt.

Fördelen med mineralglas: Det ger betydligt mindre färgskiftningar än plastglas med motsvarande brytningsindex.

Ju högre brytningsindex (även kallat refraktionsindex) som materialet har, desto tunnare blir det färdiga glasögonglaset. Vid höga dioptrivärden är det därför lämpligt att använda material med ett högt brytningsindex eftersom det minskar glasets tjocklek och därmed glasögonens vikt. Ett exempel: En glas med ett brytningsindex på 1,6 är alltid tunnare än en med ett brytningsindex på 1,5 om dioptrivärdet är identiskt.

Här har mineralglas en tydlig fördel – dess brytningsindex sträcker sig från 1,5 till 1,9 medan brytningsindexet för organiskt glas (= plast) håller sig inom intervallet 1,5 till 1,74. Mineralglas har även högre densitet än plast.

Resultatet? Mineralglas är alltid tunnare än plastglas med motsvarande brytningsindex – men väger samtidigt mer.

Plastglas – bara för Barn och idrottsutövare?

Plastglas, även kallat organiskt glas, används idag i alla typer av glasögon och är det bästa alternativet för sport- och barnglasögon.

  • Glas i detta material är lätta och bekväma. De är också mycket hållbara.Beroende på vilken typ av plast som används blir de upp till 100 gånger starkare än mineralglas.
  • De ger dessutom ett bättre skydd mot flygande glöd (från fyrverkerier, öppna eldar, svets- och sliparbeten) och kan inte spricka – en stor fördel i många vardagssituationer.

Nackdelar: Jämfört med vanligt glas är plast ganska känsligt för repor och kräver därför ett noggrannare underhåll. Glasen kan även behandlas med en speciell ytbehandling som ökar motståndskraften mot smuts eller härdar materialet (t.ex. DuraVision® Platinum från Carl Zeiss).

En annan fördel med plast: Medan mineralglas endast kan färgas i några få färger till ganska hög kostnad, kan plastglas tillverkas i nästan alla färger. Plast är det första valet för dig som vill ha snygga färgade glas i dina modebågar.

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Relaterade artiklar

ZEISS syntest online Gör vårt syntest online för att kontrollera hur väl du ser.
För starka, för svaga eller felaktigt tillpassade: vad kan fel glasögon göra med dina ögon? Många klagomål kan härledas till trötta ögon

Förstå din syn 20 maj 2019

Tags: Hos din Optiker

Hemligheten bakom det perfekta glasögonglaset Erfarenhet, matematik och exakt kunskap om bärarens individuella behov är vad som krävs för att ta fram en skräddarsydd lösning

Förstå din syn 16 okt. 2017

Tags: Hos din Optiker

Ögonoptik idag: Hur den optiska rådgivningen har förändrats de senaste 10 åren Volker Meyer och Heinrich Rath från Aalen University i Tyskland pratade med SE BÄTTRE

Förstå din syn 16 okt. 2017

Tags: Hos din Optiker

Liknande produkter