Kunskap om seende

Hur tillverkas glasögonglas?

Från plast- till mineralglas från ZEISS – allt du vill veta om hur glasögonglas tillverkas

28 mars 2022

Det viktigaste i ett par glasögon är själva glasen, och det är de som gör mest för att du ska kunna se så bra som möjligt. Innan glasögonglasen hamnar i dina bågar går de igenom många olika processteg. SE BÄTTRE förklarar hur både plast- och mineralglas tillverkas. Vad tillverkas glasögonglas av? Och exakt vad är det som skiljer specialtillverkade glasögonglas från ”massproducerade”?

Hur tillverkas glasögonglas?

Tillverkningen av ett par glasögonglas börjar som bekant med ett besök hos optikern. Där mäter man din styrka och tar fram en unik synprofil. Därefter väljer man ett passande glasögonglas och mäter hur glaset ska placeras i den båge du har valt. Dessa faktorer är viktiga och uppgifterna måste överföras till glastillverkaren så att de kan ta fram ett par glasögonglas som är skräddarsydda och optimerade för just dig. Vad händer sedan? Hur skapar man ett modernt, skräddarsytt glasögonglas utifrån synanalysen? Först tillverkas ett grundglas. Här kan man välja mellan två material: plast (även kallat organiskt glas) och "äkta" glas (även kallat mineralglas). Dessa båda material utgör själva grunden för tillverkningen av glasögonglaset.

Glastillverkningsprocessen

Det finns två olika processer: oavsett tillverkare skapas nästan alla skräddarsydda precisionsglas – även kallade glas med styrka – med freeform-teknik. Det är en toppmodern tillverkningsteknik som har utvecklats av ZEISS och numera används på licens av hela glasögonglasbranschen.

Till skillnad från individuellt anpassade glasögonglas tillverkas ”massproducerade” lagerglas genom gjutning. Det finns en skillnad mellan dessa typer av glasögonglas: optikern väljer oftast lagerglas för enkla, prisvärda glasögon, t.ex. för läsglasögon eller om användaren snabbt behöver ett par ersättningsglasögon. I motsats till glasögonglas med styrka tillverkas dessa glas i stort antal och inte individuellt. Lagerglas fungerar utmärkt för att korrigera vanliga synfel, men är inte lika effektiva som skräddarsydda precisionsglas. För att tillverka de senare tar optikern fram en detaljerad, omfattande synprofil för glasögonanvändaren som utgör själva grunden för att tillverka glasögonglasen.

Tillverka ett individuellt anpassat glasögonglas i bara nio steg

 • Förberedelse

  1. Förberedelse

  Nuförtiden är processen att tillverka glasögonglas i stor utsträckning automatiserad. När optikern har skickat patientens glasbeställning till ZEISS inleds första steget i tillverkningen: det skräddarsydda glaset beräknas och den data som krävs för att tillverka glaset görs tillgänglig. Varje tillverkningsorder tilldelas en streckkod så att all data som behövs för att tillverka glaset kan identifieras i realtid vid varje station och sedan läsas in i den aktuella tillverkningsstationen.

  Beroende på styrkan väljs grundglasen automatiskt på lagret. Grundglasen för vänster och höger öga har redan en optisk styrka på framsidan. För att slipa användarens styrkor bearbetas endast glasens baksida med ZEISS freeform-teknik. De halvfärdiga grundglasen – även kallade ”puckar” på grund av sin form – tas automatiskt ut från lagret och placeras på en bricka. Sedan börjar resan: transportband transporterar brickan från en station till nästa ända tills två glasögonglas har tillverkats.

 • Blockering

  2. Blockering

  Nästa steg är blockering. Då appliceras en skyddande ytbehandling på glasets yta. Grundglaset fixeras sedan i den så kallade ”blockeraren”. Detta steg krävs för att glasen ska kunna fixeras och behandlas korrekt i maskinerna.

 • Forma och slipa

  3. Forma och slipa

  När blockeringen är slutförd formas glaset till önskad form och styrka. Med ZEISS freeform-teknik har framsidan av grundglaset redan den optiska styrka som krävs när det tas ut från lagret. Endast den bakre ytan behöver bearbetas och formas för den aktuella användaren. För detta används en 5-axlad CNC-metod som skapar rätt form och styrka för användaren på ungefär 90 sekunder. Tre olika steg genomförs på bara en och en halv minut: först ruggas glasen upp, sedan grundformas de och därefter slipas tiotusentals bearbetningspunkter med hjälp av en naturdiamant. Med denna metod kan tillverkaren fritt skräddarsy den optiska ytan, och alltså ge den en fri form.

 • Polering och gravyr

  4. Polering och gravyr

  Under poleringen poleras varje glas yta samtidigt som de optiska egenskaperna förblir oförändrade. En perfekt yta är viktig för att man ska kunna applicera moderna ytbehandlingar som inte släpper från glaset. Varje ZEISS-glas får sin egen signatur: en laser används för att gravera in ett i princip osynligt ”Z” i glaset. Denna exakt placerade märkning är viktig för kvalitetskontrollen och förser glaset med en stämpel som underlättar påföljande slipning och centrering av glasen.

 • Avblockering och rengöring

  5. Avblockering och rengöring

  Därefter avblockeras glaset, vilket innebär att det försiktigt tas bort från blockeraren. Eftersom den metallegering som sammanfogar glaset med blockeraren smälter vid en temperatur på strax under 50° C doppar man helt enkelt det i vatten. Glaset rengörs därefter ungefär som i en biltvätt: borstar, olika rengöringsmedel och ultrarent (alltså specialbehandlat) vatten används för att avlägsna rester på glasen och förbereda dem inför ytbehandlingen. Glasen torkas därefter med varmluft. Att skydda miljön är en självklarhet på alla tillverkningsanläggningar: material som t.ex. metallegeringen behandlas och återanvänds, och det vatten som krävs för tillverkningen återvinns på ett miljövänligt sätt.

 • Färgning

  6. Färgning

  Därefter färgas glasen om så önskas. Plastglas sänks ner i ett färgbad medan mineralglas färgas genom att olika skikt av metalloxid appliceras.

  Till plastglas används textilfärger som inte är skadliga för människan eller miljön. Processen kräver yttersta fingerfärdighet: eftersom varje glas tillverkas individuellt och ZEISS erbjuder glas i alla färger krävs stor erfarenhet för att få fram ”rätt” nyans.

 • Ytbehandling

  7. Ytbehandling

  Nu sker det avslutande steget i tillverkningsprocessen och samtidigt det mest tekniskt krävande: att applicera ytbehandling på ett glasögonglas.  Ytbehandlingar gör glaset reptåligt, hållbart och smutsavvisande, säkerställer att man ser kristallklart när det blåser eller är dåligt väder, minskar störande reflexer och erbjuder en rad olika funktionsmässiga fördelar, t.ex. när man kör bil eller jobbar framför en dator. Till skillnad från mineralglas är plastglas inte tillräckligt reptåliga utan ytbehandling. Därför måste ZEISS plastglas alltid förses med en passande hårdhetsbehandling som skyddar mot repor. Denna behandling appliceras som lack på plastglaset under doppningsprocessen och gör glaset hårdare. Vilken av de olika specialanpassade lackerna som används beror på plastmaterialet och på glasets tjocklek. Efter rengöring i ultraljudsbad följer nästa ytbehandling, där flera antireflexskikt appliceras genom vakuumdeposition – och här talar vi verkligen om skikt, eftersom ett modernt glasögonglas kan ha upp till nio olika skikt. Det avslutande ytbehandlingsskiktet ger glaset en extremt slät yta som gör det särskilt tåligt mot både smuts och vatten.  

 • Kvalitetskontroll

  8. Kvalitetskontroll

  Nu är glasögonglasen nästan klara. Uppfyller de också ZEISS strikta kvalitetskrav? För att säkerställa att de gör det inspekteras varje glas noggrant innan leveransen. Vid en visuell inspektion kontrollerar man om det finns damm eller skador på glaset, och vid en mekanisk att varje glas uppfyller de nödvändiga specifikationerna. Är dioptrier, axel, cylinder, tjocklek, design och diameter korrekta? Om glaset är felfritt ”stämplas” det avslutningsvis. Denna orienteringsstämpel används för att rikta in glaset och hjälper optikern att sätta in glaset exakt i bågen. Stämpeln tas bort innan de färdiga glasögonen lämnas ut till användaren.

  Z för ZEISS graveras först när alla steg i kvalitetskontrollen är godkända och glaset verkligen håller äkta ZEISS-kvalitet. Bokstaven Z är vår signatur – vårt kvalitetslöfte ingraverat i varje enskilt glasögonglas.
  Dessutom kan den som vill sätta sin egen prägel på glasögonglaset låta gravera in sina initialer!

  Visste du förresten  att det bara är kvinnor som jobbar på ZEISS avdelning för glasfärgning? Skälet är att kvinnor oftast har bättre färgseende än män vilket gör dem extremt bra på att identifiera minimala avvikelser från standarden.

 • Inslipning

  9. Inslipning

  Vanligtvis är det optikern som slipar in glasen – termen används för att beskriva när glasen sätts in i bågen. ZEISS kan dock göra det om så önskas. Processen kräver mikrometerprecision eftersom bara ett par optimalt tillpassade glasögon korrigerar synen perfekt.

Hur tillverkas lagerglas och grundglas?

Lagerglas och grundglas av plast tillverkas genom gjutning: speciella ingredienser, t.ex. för att förbättra UV-absorptionen, tillsätts till de flytande materialen som kallas monomerer. Blandningen hälls i gjutformar, härdas och behandlas sedan för att minska restspänningen. Sedan är grundglaset redo att användas. Om det ska fungera som lagerglas appliceras en hårdhetsbehandling och på begäran ytterligare ytbehandlingar.

Processen skiljer sig något för grundglas av mineralglas: först smälts naturliga råmaterial som kvarts, kaliumkarbonat, soda och oxid ned till en glasblandning vid 1 400° till 1 500°. Blandningen pressas sedan till ett runt glasblock som är ca en till tre centimeter tjockt och kallas basglas. I det efterföljande produktionssteget behandlas framsidan. En diamantslip används för att ge ytan rätt form och därefter poleras glaset tills det är tillräckligt transparent. På så sätt skapas ett genomskinligt grundglas som redan är slipat på ena sidan.

Att tillverka bifokala glasögonglas av plast och mineralglas

Bifokala glas är ett slags glasögonglas som har ett synfält för att se på nära håll och ett annat för att se på avstånd. Bifokala glas kan tillverkas av både plast och mineralglas. Tillverkningsprocesserna skiljer sig dock enormt beroende på materialet. I bifokala mineralglas fogas ett extra glas in i grundglaset. Den övre extradelen har samma styrka som basglaset medan den nedre delen är starkare. Först slipas och poleras extraglasets baksida. Därefter placeras det med den krökta sidan nedåt i urtaget i basglaset. Extraglaset smälts sedan ned och pressas ihop med basglaset till ett och samma glas. I nästa steg slipas och poleras grundglaset på fram- och baksidan.

Att tillverka bifokala plastglas är betydligt mindre komplicerat. Till skillnad från bifokala mineralglas krävs inget extraglas för att uppnå närstyrkan. Istället är krökningen kraftigare i det berörda området. Krökningen uppnås med hjälp av en passande gjutdel där grundglaset placeras.

Tillverkning av progressiva glas

Den avgörande faktorn när man tillverkar progressiva glas (även kallade varifokala) är att veta vad de ska användas för. Ställer användaren speciella krav på glasögonglasen, t.ex. för att arbeta framför en dator? Eller ska de användas i vardagslivet? Ett stort antal faktorer spelar in när man beräknar glasets design, ungefär som en matematisk ekvation med hundratals okända variabler. Föga överraskande är det därför en komplex uppgift att tillverka glasen. Här används en speciell slipmaskin som ger grundglasögonglaset den styrka och form som har beräknats. Ett progressivt glas optimeras i flera testfaser innan det börjar serietillverkas. Den progressiva glasdesignen modifieras upprepade gånger och finjusteras till dess att de första glasprototyperna har tagits fram. Testanvändare testar glasen för att säkerställa god användartolerans. Serietillverkning och marknadsföring påbörjas inte förrän testanvändarna är nöjda med glasets specifika design.

Individuellt tillpassade glas: lika unika som du

”Massproducerade” glas fungerar alldeles utmärkt för många användningsområden och synfel. Perfekt individuellt anpassade glasögon klarar dock mycket mer. Ett exempel: även om lagerglas är anpassade till de enskilda ögonens blickpunkt tar man vid tillpassningen ingen hänsyn till hur glasögonglasen sitter framför ögonen – oavsett båge. Ju större hänsyn som redan vid tillverkningen tas till hur en glasögonanvändare tittar genom bågarna, desto mer exakt blir tillverkningen. Det gör att användaren ser optimalt och naturligt. För att uppnå detta måste optikern identifiera en rad andra viktiga ansiktsparametrar förutom blickpunkten – allt med tiondels millimeterprecision. Ju mer optikern känner till om användaren desto mer exakt kan ZEISS glasdesign optimeras. Det skadar inte heller om optikern arbetar med mätutrustning från ZEISS eftersom vår utrustning bidrar till att undvika ”dataöverföringsfel”.

Om man inte uppnår en perfekt balans mellan bågen, glasen, de individuella synbehoven och användarens ansiktsform kan användaren helt enkelt inte se avslappnat och naturligt. Det gäller särskilt människor som är äldre eller lider av mindre vanliga synfel. ZEISS freeform-teknik kombinerar ett stort antal uppgifter om den individuella glasögonanvändaren för att med hjälp av komplexa matematiska beräkningar ta fram glas som är så exakt tillverkade och anpassade att användaren ser optimalt med sina valda bågar. På så sätt ser man klart inom ett så stort synfält som möjligt på olika avstånd samtidigt som man uppnår en utmärkt användartolerans. Ju mer komplex och unik situationen är desto tydligare blir skillnaderna mellan individuellt anpassade glasögonglas och lagerglas.


Dela denna artikel