Kunskap om seende

Att upptäcka synproblem

Närsynthet, långsynthet, brytningsfel etc.: Vilka synproblem finns det och hur kan vi åtgärda dem?

29 november 2021
 • Att upptäcka synproblem

Närsynthet, långsynthet, ålderssynthet: synfel finns i många varianter. De drabbade märker ofta en gradvis försämring men ibland som en blixt från klar himmel: de ser inte lika bra som tidigare och det blir allt jobbigare att se. Närsynta har problem att se på långt avstånd, medan långsynta har svårt att se föremål på nära håll. Digitalt seende och skärmtittande påverkar vår syn och har förändrat våra synvanor. Därför klagar allt fler människor på digital ögonstress eller problem med att se när de kör bil. SE BÄTTRE förklarar vilka synfel som finns, vad som orsakar dem och vad vi kan göra för att se optimalt igen.

Det finns en rad problem som våra ögon kan uppleva i det dagliga livet. De flesta är till stor del harmlösa och kan åtgärdas med ett par glasögon: närsynthet, långsynthet, ålderssynthet och brytningsfel, för att nämna några. Denna artikel handlar om dessa "normala" synproblem. Det finns dock några fall där bara operation hjälper. Klicka här för att få veta allt om våra vanligaste ögonsjukdomar …

Så här fungerar ett friskt öga

För att bättre förstå när- och långsynthet måste vi först förklara hur vi faktiskt ser: för att kunna uppfatta saker runt oss tydligt och klart måste bilderna först projiceras på näthinnan – inte framför eller bakom den. Ett antal faktorer är inblandade i denna process, bland annat ögonglobens storlek och linsens och hornhinnans krökning. Om samspelet mellan dessa element inte längre fungerar som det ska blir vi när- eller långsynta.

Närsynthet (myopi)

Hur visar sig närsynthet?
Människor som är närsynta uppfattar föremål på långt avstånd som suddiga, medan föremål på nära håll visas kristallklart.

Vad är orsakerna till närsynthet?
Det finns faktiskt rätt många orsaker. Den vanligaste är att ögongloben är för lång (axial närsynthet). Det inkommande ljuset samlas inte på utan framför näthinnan. Följden? Vi ser suddigt. I sällsynta fall leder detta till refraktiv myopi. Med denna typ av närsynthet (myopi) är ögonglobens längd normal men hornhinnans eller linsens krökning för stor, vilket gör att bilden inte visas på utan framför näthinnan och därför uppfattas som suddig. Visste du att ordet myopi kommer från grekiskans myops, som betyder "kisande ansikte"? Utan glasögon kisar nämligen många närsynta när det tittar på långt avstånd för att se tydligare – därav uttrycket.

Vad hjälper mot närsynthet?
I allmänhet kan ett par optimalt anpassade glasögon eller kontaktlinser hjälpa dig att se tydligt när du tittar på långt håll. Din optiker kan göra ett syntest för att snabbt ta reda på om du är närsynt och därefter erbjuda dig rätt synhjälpmedel. Laserkirurgi är en annan metod för att korrigera närsynthet, långsynthet och brytningsfel.

Långsynthet (hyperopi eller hypermetropi)

Hur visar sig långsynthet?
Det är ansträngande att titta på nära håll. Långsynta människor uppfattar ofta föremål på nära håll som suddiga. Att läsa, pyssla eller titta på en skärm länge utan glasögon leder ofta till huvudvärk. Även om långsynta personer kan se föremål på avstånd tydligt tar det ofta en stund för deras ögon att anpassa sig mellan att titta på nära håll och på långt avstånd.

Vad orsakar långsynthet?
Den vanligaste – och nästan alltid genetiska – orsaken till långsynthet är att ögongloben är för kort (axial hyperopi). Ett avslappnat, långsynt öga kan därför inte avbilda föremål på nära håll på näthinnan utan istället bakom den, vilket gör att bilderna blir suddiga. Refraktiv långsynthet är mycket mer sällsynt: då är ögonglobens längd normal men hornhinnans eller linsens krökning är inte tillräcklig för att kunna se föremål på nära håll tydligt. Samma sak händer om det inte finns någon lins i ögat. Detta kan vara genetiskt men även resultatet av en olycka eller sjukdom.

Vad hjälper mot långsynthet?
I allmänhet kan långsynthet korrigeras med enstyrkeglas, läsglasögon eller optimalt anpassade kontaktlinser så att man återigen kan se föremål på nära håll tydligt. Din optiker kan göra ett syntest för att snabbt ta reda på om du är långsynt och därefter korrigera din syn med glasögon.

Ålderssynthet

Ålderssynthet

Hur visar sig ålderssynthet?
Det är svårt att läsa liten text och man måste hålla boken eller tidningen längre från ögonen. Det blir ansträngande att läsa i svagt ljus, symboler och text på t.ex. en smartphone blir suddiga, och det blir allt svårare att växla mellan att titta på nära håll och långt avstånd. Medan symptomen på ålderssynthet liknar dem för långsynthet påverkar ålderssynthet bara människor från 40-årsåldern och uppåt, eftersom musklerna i ögat då börjar åldras. Vissa märker av det tidigt, medan andra inte märker det förrän de är äldre. Lång- och närsynthet är nästan alltid ärftligt.

Vad orsakar ålderssynthet?
Ålderssynthet uppstår i takt med att ögat åldras naturligt, vanligen från 40-årsåldern och uppåt. Linsen i ögat förlorar sin elasticitet och kan därför inte längre fokusera korrekt på föremål på olika avstånd. Det gör det mycket svårare att läsa, framför allt på nära håll.

Vad hjälper mot ålderssynthet?
Människor som lider av ålderssynthet – utan att ha andra synproblem som t.ex. när- eller långsynthet – kan normalt använda enstyrkeglas för att se föremål på nära håll eller på avstånd och därmed se optimalt. För ålderssynta som samtidigt är när- eller långsynta och använder glasögon är progressiva glas oftast den bästa lösningen: dessa glasögon har zoner med olika styrka så att man kan se knivskarpt på alla avstånd, oavsett på hur nära eller långt håll man tittar. Multifokala kontaktlinser och/eller progressiva glas kan användas för att korrigera ålderssynthet. Din optiker kan göra ett syntest för att ta reda på om du är ålderssynt och erbjuda glasögon eller kontaktlinser för att korrigera ditt synfel.

Brytningsfel

Hur visar sig brytningsfel?
Föremål på nära håll och på avstånd uppfattas som förvrängda och suddiga, det är svårt att urskilja detaljer, och punktformiga ljuskällor ser ut som små streck eller stavar. Många har också svårt att bedöma avstånd.

Vad orsakar brytningsfel?
Brytningsfel är vanligtvis genetiska. I ett drabbat öga kröker sig hornhinnan olika kraftigt i olika riktningar, vilket gör att man inte längre ser "enhetligt" och tydligt. I de flesta fall uppstår brytningsfel i kombination med när- eller långsynthet.

Vad hjälper mot brytningsfel?
Brytningsfel kan korrigeras med glasögon, kontaktlinser eller genom en operation. Glasögon för personer som lider av brytningsfel är försedda med en så kallad "cylinder". Detta kan man avgöra genom att titta på styrkan: cylinder anges med förkortningen "cyl.". En cylinder utjämnar den suddiga bilden så att du kan se normalt igen. Utifrån typ av brytningsfel finns det också möjlighet att använda mjuka eller hårda kontaktlinser, eller toriska kontaktlinser. Även dessa är försedda med en cylinder som säkerställer att den krökta ytan utjämnas. De kallas även astigmatiska eller cylindriska kontaktlinser. Även här har din optiker den kompetens och den utrustning som behövs för att erbjuda dig en perfekt synlösning. Om det inte går att korrigera ditt synfel med glasögon eller kontaktlinser kan man även operera brytningsfel. Utifrån din aktuella diagnos kan optikern rekommendera den operationsmetod som passar bäst för dig.

Digital ögonstress

Digital ögonstress

Hur visar sig digital ögonstress?
Digital ögonstress, även kallat Computer Vision Syndrome, visar sig oftast från 30-årsåldern och uppåt i form av huvudvärk eller nacksmärtor, svidande eller väldigt trötta ögon, antingen när man använder digitala enheter eller strax efteråt.

Vad orsakar digital ögonstress?
Att använda digital teknik (t.ex. smartphones, e-boksläsare eller surfplattor) kräver väldigt mycket av våra ögon. Vi håller dem närmare ögonen än till exempel en bok. Samtidigt växlar våra ögon mellan olika avstånd på bara en bråkdels sekund: från små skärmar med pytteliten text och tätt sammanpackad information till långt avstånd och tillbaka igen. Det utgör en extrem belastning på ciliarmuskeln och ögats lins, som konstant behöver växla fokus mellan olika avstånd för att vi ska kunna se tydligt.

Vad hjälper mot digital ögonstress?
En lösning som hjälper mot digital ögonstress är avståndsglas med speciellt stöd för dina ögon på nära håll, till exempel ZEISS Digital Lenses. ZEISS Precision progressiva glas är också som standard försedda med denna teknik. Båda dessa glastyper är speciellt utvecklade för digitala enheter som e-boksläsare och smartphones: en speciellt optimerad närzon tar hänsyn till ögonens typiska rörelser och det kortare läsavståndet när man läser på den här typen av enheter. Designen stöttar ciliarmuskeln optimalt och gör det lättare för användaren att fokusera på nära håll och på avstånd.

Synproblem vid bilkörning

Synproblem vid bilkörning

Hur visar sig ögonstress när vi kör bil?
Att se tydligt när man kör bil är väldigt ansträngande. Designen stöttar ciliarmuskeln optimalt och gör det lättare för användaren att fokusera på nära håll och på avstånd. Det kan leda till att man känner sig osäker när man kör och till att ögonen blir utmattade efter en lång resa.

Vi måste ofta växla mellan att titta på vägen, navigationssystemet, i speglarna och på instrumentbrädan. Dåligt väder och ogynnsamma ljusförhållanden gör det ofta svårt att se. Till detta kommer också irriterande bländning från t.ex. mötande bilars strålkastare, gatubelysning och reflektioner från våta vägbanor. Om dina glasögon dessutom inte är perfekt tillpassade till dig blir ögonstressen ännu värre. Denna effekt förstärks av uttorkning, felaktigt inställt förarsäte och störningsmoment som luftkonditionering och värmefläktar.

Hur kan man minimera ögonstressen när man kör bil?
Speciella bilglasögon, t.ex. ZEISS DriveSafe lenses, som erbjuds som enstyrkeglas och progressiva glas, kan minimera den synstress som uppstår vid bilkörning. De hjälper dig att bedöma avstånd och trafiksituationer snabbare och förbättra ditt mörkerseende, de minskar irritationen från ljusreflektioner och gör att du snabbt kan växla mellan att titta på olika avstånd.

Har du allt klart för dig?

Ditt personliga snabb-syntest:
 • Symptom:  Ser du bara föremål och text tydligt om du håller dem nära ögonen?
  Orsak:  Du är troligtvis närsynt.

 • Symptom:   Kan du se dina kollegor tydligt, men har svårt att läsa ord på en skärm?
  Orsak:  Du kan vara långsynt.

 • Symptom:  Punktformiga ljuskällor ser avlånga ut istället för runda. Föremål ser förvridna ut. Skenet från gatlyktor är inte runt utan verkar avlångt och ser naggat ut i kanterna.
  Orsak:  Du kan ha ett brytningsfel.

 • Symptom:  Tycker du plötsligt att det är svårt att växla mellan att titta på nära håll och på avstånd – och vice versa?
  Orsak:  Du kan vara ålderssynt.

 • Symptom:  Verkar texten suddig när du läser på nära håll? Behöver du hålla t.ex. boken eller mobilen längre från ansiktet för att kunna se tydligt?
  Orsak:  Ålderssynthet.

 • Symptom:  Du använder din smartphone regelbundet. Börjar dina ögon svida framåt kvällen, och får du ofta huvudvärk och nacksmärta?
  Orsak:  Du lider troligen av digital ögonstress eftersom du utsätter ciliarmuskeln för en för hög belastning.

 • Symptom:  Kan du inte längre se vägskyltar tydligt, och störs du av bländning när du kör bil?
  Orsak:  Detta kan vara symptom på närsynthet, eller på ålderssynthet i kombination med ögonstress till följd av bilkörning.

 • Symptom:  Blir du tröttare än vanligt när du kör bil, framför allt i mörker? Känner du att du inte ser lika tydligt som du brukade?
  Orsak:  Dina ögon drabbas av ögonstress när du kör bil. Detta kan orsakas av flera olika synfel, t.ex. när- och långsynthet eller ålderssynthet. Även brytningsfel gör att du ser sämre.

Dela denna artikel