Kunskap om seende

Vad innebär ett synhandikapp?

Det är inte bara äldre människor som får problem med synen. I den här artikeln presenteras olika hjälpmedel som kan underlätta livet för människor som lider av ett synhandikapp

17 oktober 2021
 • Vad innebär ett synhandikapp?

Många av oss använder synhjälpmedel i form av glasögon eller kontaktlinser som låter oss se normalt. Men vad händer när de inte räcker till? Alla kan drabbas av ett synfel, men det är vanligare bland äldre människor. I den här artikeln pekar vi på möjliga orsaker och visar hur synhjälpmedel och stöd från människor i omgivningen kan underlätta för de drabbade.

Många synnedsättningar syns inte utifrån. Nära släktingar, arbetskollegor eller vänner kan knappast föreställa sig vilka svårigheter som en person med en synnedsättning möter varje dag. Även små förändringar kan öka deras livskvalitet, deras oberoende och deras möjligheter att bo och arbeta tillsammans med andra.

Varje synnedsättning är individuell och det finns lika många symptom som det finns patienter: synfältsförsämring (tunnelseende), synfältsförlust, bländningskänslighet, nattblindhet, färgblindhet eller en allmän kraftig begränsning av synkapaciteten. Även människor med liknande diagnoser kan uppleva mycket varierande symptom.

Synkapacitet enligt sociallagstiftningen: I Tyskland används en procentsats för att klassificera graden av synnedsättning. Det avgör i sin tur vilket stöd som kan ges i olika utvecklingsstadier. Om en person kan känna igen ett visst föremål på tio meters avstånd, som en normalseende person skulle se på 100 meters avstånd, är procentsatsen 10 % i stället för 100 % (syn = synskärpa = 0,1).

En annan faktor som ligger till grund för klassificeringen av en synnedsättning, utöver synskärpan, är synfältet. Synnedsättningar delas in i följande tre nivåer:

 • Fysisk nedsättning:  glasögon förbättrar synskärpan (på avstånd och nära) med högst 30 % (syn 0,3); det finns en graderad begränsning av synkapaciteten (normal skada på synfältet).
 • Kraftig synnedsättning: glasögon förbättrar synskärpan (på avstånd och nära) med högst 5 % (syn 0,05); kraftiga synnedsättningar åtföljs av andra begränsningar av synkapaciteten (ofta begränsat synfält).
 • Blindhet enligt lagens definition:  glasögon förbättrar synskärpan (på avstånd och nära) med högst 2 % (syn 0,02); personens synkapacitet är extremt nedsatt på grund av begränsningar av synfältet och synskärpan motsvarar endast 2 %.

Vad orsakar en synnedsättning?

Synnedsättningar beror ofta på degenerativa sjukdomar i ögats näthinna:

 • Retinitis pigmentosa är ett samlingsnamn på en grupp ärftliga sjukdomar som förstör näthinnan och synvävnaden bak i ögat. Trots intensiv forskning går sjukdomen ännu inte att bota. Symptomen hos de drabbade är dålig syn i halvmörker och mörker, synfältsbegränsningar och synfältsförlust, avvikelser i färg- och kontrastseendet och bländningskänslighet. Det är en smygande sjukdom som ger en gradvis försämring under lång tid (flera årtionden).

 • Makuladegeneration (MD) innebär att patientens näthinna bryts ner. Det finns ännu ingen säker behandlingsmetod. Förstorande synhjälpmedel (dvs. förstoringsglas eller kikarglasögon är viktiga hjälpmedel för människor som drabbas av sjukdomen. Det första steget mot behandling är en vanlig undersökning hos en optiker. Det är även viktigt att använda bra solglasögon som skyddar mot UV-strålning. Vissa människor lider av åldersrelaterad makuladegeneration och tillståndet blir allt vanligare i takt med att den förväntade livslängden ökar. Den exakta orsaken är ännu okänd, men två nyckelfaktorer tycks vara störd ämnesomsättning i näthinnan och en ökad mängd nedbrytningsprodukter (drusen) som ansamlas under näthinnan när vi blir äldre.

 • Ushers syndrom börjar som en medfödd hörselskada (hörselnedsättning eller dövhet) som i ett senare skede inkluderar en allt gravare synstörning. Även här rör det sig om en degeneration av näthinnan (retinitis pigmentosa).

Det finns många sätt att hjälpa personer med synnedsättningar

 1. Förstorande synhjälpmedel - olika synhjälpmedel kan komma ifråga beroende på graden av synnedsättning. De kan beställas från en optiker och specialanpassas med tillvalshjälpmedel. Individuell anpassning är viktigt för att säkerställa att synhjälpmedel ger ett gott stöd. Målet är att varje drabbad person ska få en optimal syn utifrån sina förutsättningar. I praktiken innebär det bästa möjliga reproduktionskvalitet och ett så stort synfält som möjligt.
 2. Synnedsättningar syns inte alltid utifrån och kan ha mycket varierande symptom. Tveka därför inte att hjälpa till om du blir ombedd. Ta lite extra hänsyn till personer med nedsatt syn när du möter dem ute och de inte har blindkäpp eller gul armbindel. De behöver kanske information om destinationen på en busskylt, var trafikljusknappen sitter eller vilket könummer som står på tur. Ett kort och tydligt svar kan vara till stor hjälp. Bli inte förvånad om du ser en person med blindkäpp som köper en tidning i kiosken eller läser en bok på tåget med hjälp av ett synhjälpmedel eller förstoringsglas. De är vad de utger sig för att vara. Det är inte alls ovanligt att människor med synnedsättningar tar sig runt utan problem under dagen men väljer att använda blindkäpp på natten. Övning ger som bekant färdighet och många behöver bara stöd när de rör sig på okänd mark.
 3. Kontraster hjälper! Med några enkla handgrepp kan man utforma ett rum, välja möbler och duka middagsbord på ett sätt som även uppfyller behoven hos en person med en synnedsättning. Belysningskällor utan dimmerfunktion underlättar liksom extra lampor för läsning eller matlagning. Det bästa alternativet är kalla ljuskällor med hög ljusintensitet. Halogenlampor är däremot mindre lämpliga.
 4. Människor med en synnedsättning har ofta svårt att anteckna för hand. Om de får skriva bokstäverna med en tjock, svart penna på ett vitt papper blir det lättare.
 5. När du talar med någon som har en synnedsättning ska du inte bli förvånad om det är svårt att få ögonkontakt. På grund av synfältsbegränsningen kan det verka som om din samtalspartner tittar på en punkt bakom dig. Låt dig inte distraheras utan fortsätt konversera som vanligt. Människor med en synnedsättning uppfattas ibland felaktigt som arroganta och ohövliga, men tänk dig in i deras situation. Saker som är mycket enkla för en normalseende kan kräva högsta koncentration och stor ansträngning av en person med nedsatt syn. Människor med en synnedsättning där synskärpan försämras får dessutom allt svårare att känna igen ansikten och gester hos andra (eller kan bara se dem på mycket nära håll). Om du hälsar på någon utan att få svar, kan det beror på att de inte ser dig.

Till sist ett litet tips! Även personer med en synnedsättning kan njuta av en god bok och ljudböcker på cd-skiva eller som nedladdningsbara filer är en omtänksam present.


Dela denna artikel