Hälsa och förebyggande åtgärder

Ta reda på mer om hur digitala enheter förändrar vår syn och utmanar våra ögon.

Trötta, irriterade ögon, huvudvärk och smärta i nacken är typiska symptom på utmattade och ansträngda ögon.

16 oktober 2020
  • Ta reda på mer om hur digitala enheter förändrar vår syn och utmanar våra ögon.

Allt är enkelt när man är ung! Upp till en viss ålder fungerar våra ögon automatiskt och anpassar sig snabbt till olika avstånd, utan att vi ens lägger märke till det. Det känns helt naturligt att lyfta blicken från mobilen för att hälsa på en vän en bit bort, och sedan direkt titta ner på skärmen igen - allt med perfekt, tydligt och skarp syn. Vi är lyckligt ovetande om de små justeringarna som sker inuti våra ögon, till exempel hur ciliarmuskeln jobbar och hur ögats lins anpassar sig.

När vi blir äldre avtar våra ögons förmåga att anpassa sig, alltså förmågan att växla fokus mellan olika avstånd. Vissa människor upplever att det blir svårare att fokusera blicken på avlägsna föremål, även om detta ofta föregås av andra symptom, till exempel trötta, irriterade ögon vid slutet av dagen, eller huvudvärk och nackont.

När man ser tillbaka och funderar på vad man har gjort under dagen inser man ofta att man har ägnat lång tid åt att använda mobilen, eller att man kanske har kört långa sträckor i tät trafik och ofta tittatt ner på navigatorn.
Våra ögon känns ofta bättre när vi har fått en god natts sömn, även om vissa personer också använder hemmakurer som till exempel kylande ögonkompresser. Många tar alldeles för fort till smärtstillande för att bekämpa huvudvärk och besvär från nacke och skuldror.


Dela denna artikel