Hälsa och förebyggande åtgärder

Problem med synen trots nya glasögon?

Kanske måste du vänja dig vid dina nya glasögon för att få maximal nytta av dem

16 oktober 2022

Kanske måste du vänja dig vid dina nya glasögon för att få maximal nytta av dem. Dina nya glasögon ser snygga ut och passar perfekt. Det finns bara ett problem – du ser fortfarande inte skarpt. Kanske undrar du vad som är fel? Varför du inte ser perfekt med dina nya glasögon? Dina synproblem kan ha olika orsaker, men oroa dig inte – problemet löser sig ofta av sig själv. Vill du ändå ha råd och tips kan du vända dig till din optiker.

Glasögon är en fantastisk uppfinning som givit människor en unik möjlighet att få bättre syn. Nästan alla synnedsättningar som närsynthet, översynthet och ålderssynthet kan nu avhjälpas med rätt glas. Om du skaffar nya glasögon och inte ser perfekt med en gång blir du kanske frustrerad,  men det finns många naturliga och övergående anledningar till problemet:

  • För starka, för svaga eller felaktigt tillpassade: vad kan fel glasögon göra med dina ögon?

Invänjningsperioden

Alla nya glasögon som du inte använt tidigare kräver lite invänjning av ögonen. För vissa är den här perioden bara några dagar, medan andra behöver ett par veckor för att vänja sig vid de nya glasögonen. Det är med andra ord helt normalt att du bara ser längs kanterna i början. "Boven" i dramat är hjärnans syncentra som måste anpassa sig till de nya, förbättrade synförhållandena. Människor som har ordinerats en ny styrka, valt annorlunda bågar eller andra glas än tidigare upplever ofta dessa problem. Den enkla lösningen är att fortsätta använda glasögonen kontinuerligt tills ögonen anpassat sig.

Du har kanske väntat för länge

Det är helt naturligt att synen börjar försämras hos människor mellan 40 och 49 år och till slut behöver många glasögon. I en studie på 20 000 testpersoner fastställdes att nära 60 % av alla människor som behöver glasögon väntar alldeles för länge innan de skaffar sitt första synhjälpmedel. När de till slut gjort det måste hjärnans syncentra anpassa sig till den nya situationen. Lyckligtvis går anpassningen ofta snabbt och många människor som bär glasögon för första gången brukar fråga sig varför de väntade så länge.

Människor som redan använder glasögon men där styrkan ökat dramatiskt (t.ex. till följd av kraftig astigmatism eller närsynthet) vinner också på att visa lite tålamod. Hjärnans syncentra måste vänja sig vid de nya synintrycken innan man kan se avslappnat och perfekt igen. Så ha lite tålamod med dina nya glasögon. Ett syntest vart annat år är ganska lagom för människor som redan använder glasögon.

Progressiva glas

Progressiva glas  ger utomordentlig syn på alla avstånd. Områdena för olika synavstånd går in i varandra och vi kan därför se varje detalj tydligt – både på nära och långt håll – utan avbrott i bildåtergivningen. Invänjningsperioden kan vara i upp till tre veckor. Under den tiden är det viktigt att du använder dina glasögon kontinuerligt. Processen är ofta mer ansträngande för äldre människor som upplever stora skillnader mellan områdena för när- och avståndsseende. För dessa personer kan invänjningen ta upp till tre veckor.

Ett tips från experterna!  Om du får problem kan du börja med att använda dina nya glasögon när du sitter ner. Vänj dig sedan successivt vid de nya progressiva glas genom att använda dem allt oftare när du rör dig, går i trappor, kör bil eller utövar sport. Vi behöver väl knappast påpeka hur viktig glasets kvalitet är? För professionell rådgivning och hjälp kan du alltid vända dig till din optiker.

Stress

Ditt blodtryck och din puls är inte de enda kroppsfunktionerna som kan påverkas negativt av stress – även synen kan bli lidande. Faktum är att ju mer stressad du är, desto sämre ser du. Tips! Se till att vara så lugn och avslappnad som möjligt när du går till optikern eller ögonläkaren för att göra ett syntest. Annars kan din stress påverka testresultatet.

Kroniska sjukdomar

Drabbas du av återkommande synbesvär trots att du använder nya glasögon som du just fått utprovade? Det kan bero på att du lider av ett kroniskt tillstånd som diabetes eller högt blodtryck. Båda sjukdomarna påverkar i högsta grad synen och dina synproblem beror i så fall inte på glasögonen utan på skiftande blodsockerhalt eller blodtrycksnivå. Många människor lider av dessa tillstånd utan att veta om det, så det är värt en extra kontroll.

Medicinering

Vissa mediciner kan också påverka din syn. Fråga din läkare om det gäller något av de medel du tar.

Om du ändå inte är nöjd och dina synintryck inte förbättras ska du låta din optiker kontrollera glasögonspecifikationerna på sin praktik en gång till. Han/hon ska kontrollera att glaset har den ordinerade styrkan och är rätt tillpassat. Det är också lämpligt att kontrollera bågens passform. Glasögon som glider runt på näsan eller inte sitter rakt kan påverka korrigeringen och därmed synen. Optikern är experten som kan utföra all dessa kontroller och även låta tillverkaren bedöma din glasögon.

Tänk på att om du har andra problem med glasögonen, t.ex. med glasytan, ska du kontakta en ögonläkare. Han eller hon analyserar omständigheterna och avgör om det är dags att låta tillverkaren undersöka glasögonen. Mekaniska, termiska eller kemiska påfrestningar kan påverka ytskiktet. Repor på glasen kan också ge synproblem. När repor väl fått fäste i glaset kan de inte tas bort utan glaset måste bytas ut.


Dela denna artikel