Hälsa och förebyggande åtgärder

Bättre syn = bättre livskvalitet

Vilket glas du väljer har betydelse

19 oktober 2020

Du har säkert upplevt det själv? Hur de små detaljerna gjort hela skillnaden. Glasögon är inget undantag. Det finns enkla modeller och skräddarsydda kvalitetsglasögon. Frågan är vad som skiljer dem åt och hur bättre glas kan öka din livskvalitet? Det är enkelt – massproducerade glasögon är billiga och ger dig bättre syn. När du haft problem ett tag nöjer du dig kanske med att bara få synen tillbaka. Finns det anledning att sikta högre? Är bättre syn verkligen ett rimligt mål?

 • Bättre syn = bättre livskvalitet

Svaret är ”ja” och du kan uppnå det. Dina ögon leder all syninformation vidare till hjärnan. I hjärnan tolkas informationen och omvandlas till flerdimensionella synintryck. Hur exakt synintrycket blir beror på hur exakt information hjärnan tar emot.

Ögonen måste vara perfekt samspelta. Det är helt avgörande för hjärnans förmåga att tolka djupinformationen och skapa perfekta tredimensionella bilder.

”När jag tidigare låg i soffan och slötittade på TV såg jag bilderna på skärmen mycket suddigt och de var alltid konstigt förvrängda. Mina nya glasögon med ZEISS premiumglas har löst problemet. Nu kan jag koppla av framför tv:n utan att behöva tänka på hur jag sitter i soffan,” säger Manuela D. som är kraftigt närsynt.

Vår förmåga att korrekt uppfatta rumsliga djup och storlek och avstånd till föremål är beroende av vårt djupseende. Samtidigt är varje öga lika unikt som ett fingeravtryck. Detta faktum måste vi som glasögontillverkare ta hänsyn till. Innovativa mätverktyg som Carl Zeiss i.Profiler® mäter inte bara klassiska synfel som närsynthet, översynthet eller astigmatism utan tar även hänsyn till andra faktorer. Därmed kan vi ta fram glas med exakt rätt egenskaper för varje öga.

Vinsten för bärarna är glasögon som låter dem se tydligare, klarare och kontrastrikare.

Den stora skillnaden: progressiva glas

Individuell utformning har extra stor betydelse för multifokala, som ska korrigera seendet på alla avstånd genom en steglös övergång mellan när- och avståndsseende. För bästa resultat måste glasens egenskaper anpassas helt till användarens unika synbeteende. Det är vanligt att personer som använder progressiva glas lider av huvudvärk eller har svårt att gå i trappor. Specialslipade glas kan öka deras livskvalitet och ger tydliga fördelar som utmärkt djupseende och mer naturliga och avslappnade synintryck. Ögat utsätts för mindre påfrestningar. Dessutom ger glasögon av bra kvalitet högre komfort.

Här är några av de positiva effekterna med progressiva premiumglas:

 • Naturligt djupseende
  • Full synskärpa på alla avstånd tack vare individuellt tillpassade progressiva glas som täcker alla synfält
 • Bredare synområden
  • Upp till 40 % större binokulära synområden (båda ögonen uppfattar synintryck simultant) än med konventionella multifokala glasögon
  • Extremt stor räckvidd
  • Balanserat seende på mellanavstånd anpassat efter fysiska behov
  • Brett synfält och hög skärpa på nära håll – beräknat efter användarens individuella behov
 • Stor entusiasm hos kunder som för första gången testar progressiva glas
  • Bärarna vänjer sig snabbt vid de nya glasen

Sortiment av progressiva glas

 • Precision Pure
 • Precision Plus
 • Precision Superb
 • Individual 2
 • Optimerade för ögonen. Världens första Digital Inside™ Technology som svar på en allt mer digitaliserad livsstil. Glasen gör det möjligt att titta avslappnat och tydligt på digitala enheter och ger ett bra dynamiskt seende där ögat snabbt kan fokusera mellan olika avstånd.
  Precision Pure
 • Optimerade för ögonen + bågen. I en värld av snabbt skiftande modetrender ger vår unika Adaption Control™ Technology med FrameFit+® användaren frihet att fritt välja vilken båge som helst och erhålla snabb anpassning till glasen.
  Precision Plus
 • Optimerade för ögonen + bågen + ansiktet. Varje individs unika ansiktsanatomi är viktig. Genom att ta hänsyn till hur bärarens fysiska parametrar är positionerade kan man anpassa ögat, glaset och bågen optimalt till varandra och på så sätt utnyttja det tredimensionella seendet fullt ut. FaceFit™ Technology optimerar synområdena baserat på kunskapen om ögonens exakta position och hur väl bågen sitter.
  Precision Superb
 • Optimerade för ögonen + bågen + ansiktet + vardagsaktiviteterna. Utvecklade med hänsyn till individuella önskemål och behov. IndividualFit™ Technology tar hänsyn till vilka aktiviteter bäraren ägnar sig åt en vanlig dag, medan Luminance Design™ Technology säkerställer optimering för varje pupillstorlek – för naturligt seende dag och natt.
  Individual 2

Visste du att en studie utförd av det tyska opinionsinstitutet IfD-Allensbach under 2008 visade att endast 49 % av de tyska glasögonbärarna var helt nöjda med sina glasögon? Ytterligare 45 % sa att de i stort sett var nöjda, medan 5 % svarade att inte var helt nöjda eller missnöjda. Endast 1 % var tveksamma. Målet för Carl Zeiss och deras utvalda optiker är att allt fler kunder ska känna sig helt nöjda med sina glasögon.


Dela denna artikel