ZEISS MyoCare glasögonglas

Friska ögon hela livet.

Utformade
för barn

En stor del av det vi lär oss och upplever sker genom ögonen. Barn lär sig och växer genom vad de ser. Synen spelar en mycket stor roll för barnens utveckling, och för deras framtid. Så frågan är: kan vi förebygga närsynthet och säkerställa en normal utveckling?

ZEISS MyoCare-sortiment, glas för barnglasögon

Nya glasögonglas för att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn.

En liten flicka med glasögon snurrar runt ett band och gör cirklar i luften.

Barn har alltid något nytt att upptäcka – första semesterresan, första hobbyn eller första bästisen på förskolan. Alla är magiska och fascinerande ögonblick för ett barn. Men om barnet inte ser optimalt påverkas livskvaliteten negativt. Barnets utveckling kan bli lidande, vilket kan leda till inlärningssvårigheter och till att barnet inte kan uppnå sin fulla potential.1,2 Det är viktigt att ge bästa möjliga stöd till barn som snabbt utvecklar närsynthet.

Därför erbjuder ZEISS MyoCare – ett sortiment med glas speciellt utvecklade för unga glasögonbärare i åldern 6 till 12 år. ZEISS MyoCare är vår bästa glaslösning, designad för att bromsa utvecklingen av närsynthet. För genom ett barns ögon räknas varje liten detalj.

Vad är myopi?

Myopi, eller närsynthet, är en form av synnedsättning. När en närsynt person tittar på avstånd blir bilden i ögat (på näthinnan) suddig. I takt med att barnen växer blir deras ögon längre. Om ögat är längre än det borde vara vid en viss ålder ökar graden av myopi. Vissa symptom på närsynthet hos barn kan till exempel vara att de ser dåligt på långt håll, vilket gör det svårt för dem att exempelvis spela fotboll eller läsa på tavlan i klassrummet.

En schematisk skiss av ögat som visar lins, hornhinna, fovea och näthinna.

Utvecklingen av myopi hos barn

I urbana områden i Asien är nästan 90 % av människor yngre än 20 år närsynta.Men den ökande förekomsten av myopi är inte bara ett problem i Asien. Trenden är tydlig även globalt.

I jämförelse är förekomsten av myopi och risken för att utveckla närsynthet i unga år relativt låg i Europa. Men myopi blir ändå allt vanligare här, och förekomsten av myopi bland den yngre befolkningen ökar tydligt.4

Vad orsakar myopi?

Det finns många anledningar som bidrar till att myopi blir allt vanligare:2

 1. Genetiska faktorer 
  • Om en eller båda föräldrarna är närsynta ökar risken för att även barnet blir närsynt.
 2. Miljö- och livsstilsförändringar
  • Att titta mycket på nära håll, till exempel på skärmar eller att läsa böcker.
  • Regioner där en stor del av vardagslivet sker inomhus.
  • Brist på naturligt ljus och mindre tid utomhus.
 3. Annan fakta:
  • Ju yngre man är när man börjar bli närsynt desto fler år har närsyntheten på sig att utvecklas. Därför löper närsynta personer yngre än sju år större risk för att utveckla kraftig myopi.5
  • Om en av föräldrarna är närsynt fördubblas risken för framtida myopi. Är båda föräldrarna närsynta mer än femdubblas risken.6

Hur behandlar man progressionen av närsynthet hos barn?

Det finns flera olika alternativ för att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn, inklusive:

 • Kontaktlinser som barnet bär endast på natten
 • Mjuka kontaktlinser för användning dagtid
 • Ögondroppar
 • Speciella myopiglasögon, som oftast är den bekvämaste behandlingsmetoden för unga patienter.

Oavsett typ av behandling påverkas ögonen även av vilken livsstil man har. Faktum är att studier har visat att myopi är mindre vanligt bland barn som tillbringar mycket tid utomhus, och att närsyntheten tenderar att utvecklas långsammare om ett närsynt barn ofta vistas utomhus.

Behandlingsmetoder för myopihantering

Orsakerna till myopi är många och komplexa. Att hantera utvecklingen av myopi hos barn kan därför involvera en kombination av optiska behandlingar med glasögon och kontaktlinser, och läkemedel. Oavsett vilken metod för att myopihantering som väljs måste den dock kombineras med en hälsosam livsstil för att önskat behandlingsresultat ska kunna uppnås.7

Följande metoder finns för att hantera progressiv myopi hos barn

Omformning av hornhinnan (ortokeratologi)

3D-illustration av speciella hårda kontaktlinser för användning under natten.

Speciella hårda kontaktlinser bärs under natten för att temporärt förändra hornhinnans kurvatur och möjliggöra tydligt seende på dagen. 

Mjuka kontaktlinser

3D-illustration av en mjuk kontaktlins.

Mjuka kontaktlinser med speciellt designat mittavstånd som bärs under dagen och som samtidigt skapar klara områden utan defokus längst bak i ögat (på näthinnan).

Glasögonglas 

3D-illustration av ett glasögonglas designat för att korrigera myopi.

Den metod som innebär minst ingrepp och är enklast att få tag på omfattas inte av de risker och bieffekter som andra lösningar innebär. Fördelarna med specialdesignade glasögonglas är att de korrigerar synen och kontrollerar progressionen av närsyntheten på samma gång.

Utomhusaktiviteter

3D-illustration av en svartvit fotboll.

Frekvent utomhusaktivitet i form av minst 2 timmars tid utomhus varje dag totalt, inklusive extra tid utomhus efter skolan, rekommenderas för att förhindra eller fördröja utvecklingen av närsynthet.8

Läkemedel mot progressiv myopi

3D-illustration av en ögondroppare.

Detta omfattar användning av läkemedel, till exempel låga doser av atropindroppar. 

En specialiserad lösning

Glasögonglas för barn med bågar i svart, rött och ljusrosa med hjärtan.

Progressiv myopi hos barn måste korrigeras med ett specialiserat synhjälpmedel som gör att barnet kan se tydligt och bekvämt och som samtidigt hanterar progressionen. Tyvärr behandlas detta oftast med vanliga glasögon eller kontaktlinser. Dessa synhjälpmedel korrigerar bara den aktuella graden av närsynthet, men bromsar inte själva utvecklingen av närsyntheten.

ZEISS MyoCare är ett nytt glas som gör att användaren ser bra och samtidigt bromsar progressionen av myopi.

Sortimentet MyoCare® – nya glas som gör att användaren ser bra och som samtidigt bromsar progressionen av myopi.

Förbättra ditt barns syn. Låt barnet se världen tydligt – varje liten detalj i varje litet ögonblick räknas. ZEISS MyoCare-glasen är vår bästa glaslösning, med målet att bromsa utvecklingen av närsynthet.

Hur fungerar ZEISS MyoCare glasögonglas?

Sortimentet består av två typer av glas för olika åldrar. Din optiker kan rekommendera det glas som passar bäst för ditt barn. MyoCare® baseras på innovation från ZEISS och på över ett decenniums erfarenhet av att tillverka glas för att bromsa utvecklingen av närsynthet.

ZEISS C.A.R.E.-teknik (Cylindrical Annular Refractive Elements)

I takt med att barnen växer blir deras ögon längre, vilket kallas axiell förlängning. Om den axiella förlängningen är större än den bör vara vid en viss ålder ökar graden av myopi. Genom att hantera ögats axiella längd kan även myopin hanteras.
Vår MyoCare-design har en klar zon i mitten för att korrigera synen optiskt. Speciella C.A.R.E.®-element är integrerade från kanten av den klara zonen och sträcker sig till glasets kant. Designens huvudsakliga fokus är att hantera progressionen av myopi genom att bromsa förlängningen av ögongloben och samtidigt erbjuda bekväm och bra syn.

En patenterad glasögonglasdesign med en klar zon i mitten och koncentriska cirklar som sträcker sig mot glasets periferi.

ZEISS ClearFocus-design

Defokus är känt för att utlösa en förlängning av ögongloben, vilket leder till ännu kraftigare myopi. Vi har optimerat glasets bakre yta för att tillhandahålla rätt glasstyrka och minimera oönskad defokus – oavsett genom vilken punkt i glaset man tittar. ZEISS ClearFocus-designen ger bra syn och myopihantering i alla synvinklar.

Fem barn med glasögon ligger i en ring på golvet, med huvudena mot varandra och ansiktena riktade utåt.

ZEISS DuraVision-ytbehandling

Antireflexbehandlingar med reptåliga egenskaper som appliceras på glasets yta för att göra det mer robust – perfekt för aktiva unga barn. ZEISS DuraVision Kids med kompletta skyddsfunktioner är en annan utmärkt lösning specifikt designad för barn. Glasen erbjuder utmärkta antireflexegenskaper så att unga barn kan se obehindrat och med låga UV-reflexer på glasets bakre yta.

En pojke med glasögon och hjälm cyklar i en park.

ZEISS UVProtect Technology

Fullt UV-skydd, vilket innebär att ögonen är skyddade när barnen leker utomhus.

En liten flicka med glasögon står utomhus och blåser såpbubblor.

Varför välja MyoCare®-glas för ditt barn?

Ditt barn ser lika bra med ZEISS MyoCare-glas som med enstyrkeglas från ZEISS.9

Ett glas som effektivt kan hantera myopiprogressionen hos barn måste också vara bekvämt och göra att användaren ser klart. Därför är det så viktigt för oss att veta vad barn som använder MyoCare tycker. 99 % av barnen som använder ZEISS MyoCare uppger att de ser mycket bra på avstånd och på nära håll, och 100 % av dem anpassade sig till glasen inom en dag.9
Barn måste kunna ha roligt utan att känna sig begränsade. När ditt barn använder ZEISS MyoCare-glas kan han eller hon fortfarande läsa, leka utomhus, idrotta och så vidare.

Tips för effektiv hantering av myopi

Två flickor och en pojke med glasögon leker med förstoringsglas på en äng.

Låt barnet vara utomhus mer:
Forskning har visat att minst 2 timmars tid utomhus varje dag rekommenderas för att förhindra eller fördröja utvecklingen av närsynthet.

Två flickor med glasögon sitter tillsammans, en yngre och en äldre. Den yngre flickan använder en surfplatta, och den äldre en smartphone.

Lär dina barn goda vanor för arbete på nära håll:
Minska onödig tid som barnet lägger på arbete på nära håll, som att spela på surfplattan eller mobilen. Om ditt barn tycker om att läsa, se till att han eller hon tar regelbundna pauser. Undvik arbetsavstånd kortare än 20 cm.

En optiker provar ett par nya glasögon på en ung pojke för att se om de passar ordentligt.

Ta med barnet på regelbundna kontroller av ögonen:
Att upptäcka närsynthet i ett tidigt stadium är avgörande – inte bara för att korrigera barnets syn, utan även för att hantera progressionen av närsynthet så tidigt som möjligt. Alla barn över 5 år bör göra en synundersökning minst en gång om året fram till de är 18–20 år gamla.

En ung pojke med glasögon sitter vid ett skrivbord, håller i en penna och tittar mot en punkt långt bort.

Se till att ditt barn använder sina glasögon så ofta som möjligt:

För att en behandling som syftar till att hantera myopin ska bli effektiv krävs att de metoder som används är enkla och bekväma. Glasen är bara effektiva när de verkligen används. ZEISS MyoCare-glasen är enkla och bekväma att använda. 100 % av barnen uppgav att de anpassade sig till både MyoCare- och MyoCare S -glasen på bara en dag.9

En härlig dag i solen.

UV-skydd för barns ögon.

Ett effektivt skydd mot skadlig UV-strålning är oumbärligt i alla glasögonglas, särskilt för barns känsliga ögon. Fullt UV-skydd erbjuds som standard för alla klara glas för myopihantering från ZEISS. Det gör att barnet kan ha roligt i solen utan att skada ögonen.

Bekvämare syn och reptålighet – perfekt för barnglasögon.

Erbjuds även för ZEISS MyoCare: ZEISS DuraVision BlueProtect. Blåljusskydd för närsynta barn som störs av blått ljus från smartphones, surfplattor, LED-lampor, TV-apparater och datorskärmar. Detta inkluderar ett förstklassigt integrerat skydd mot repor, och en speciell smutsresistent beläggning.

Relaterade artiklar

Hitta en ZEISS-optiker nära dig