• Preparation
 • 1. Visual Acuity Check
 • 2. Contrast Vision Check
 • 3. Color Vision Check
 • Result
 • Voucher
Start check and save your voucher
Start check

Better vision = Better quality of life

Better vision means more quality of life, but the basis for better vision is a precise professional eyesight test at an
eye care specialist in order to provide you with the right individual eyeglass lenses. The following ZEISS online vision screening check can help you quickly and easily determine whether it's time to have such a professional eyesight test.

Three effective vision screening checks

The online vision screening check is divided into three parts:

 • Visual Acuity Check
 • Contrast Vision Check
 • Color Vision Check

Get your voucher

[no label]

[no label]

At the end of the test, you will obtain a voucher for a
free professional eyesight test or a product upgrade
at one of the participating ZEISS optometrists near you.

[no label]

[no label]

Gewinnspiel

Wir verlängern unser Gewinnspiel! Bis zum 30.09.2012 haben Sie nun noch die Chance, einen von 100 Preisen im Anschluss an den Online-Seh-Check zu gewinnen.


Tolle Preise warten auf Sie:
1. - 10. Preis je 250 €
11. - 100. Preis je ein ZEISS Brillen-Reinigungsset

Since the color and screen settings of monitors are all calibrated somewhat differently, some preparation needs to be done to precisely display the vision screening check and thus to obtain a precise result. Please read the following 4 steps and follow the guidelines. As soon you are done, we calculate the correct display settings for the vision screening check automatically.

If you already wear a vision aid (eyeglasses or contact lenses), you should wear them during the vision screening check. If you have more than one vision aid, please wear the vision aid you normally use when working on a computer.

1. Monitor screen calibration

Adjust the distance between the two lines by clicking the +/- button. The distance between them must be exactly 5.4 cm. To make the measurement you can use the short side of a credit card or debit card or a ruler.

5,4 cm
+
-

2. Color calibration

Adjust the brightness of the striped frame to the central box by moving the slider.

3. Distance to display

Please place yourself at a distance of 70 - 100 cm from the display. You will get exact advice with every single check.

I have read and agree with the legal disclaimer

Done and Continue
Please use your visual aid.

Use your keyboard or the mouse to select the arrow to indicate the direction of the open side of the “E”. Your individual result from this check will be displayed automatically as soon as we have evaluated your visual acuity level.

Your visual acuity seems to be poor. However, you could possibly see better with ZEISS precision eyeglass lenses that are customized to your visual needs. The picture above demonstrates how you might be able to see when wearing eyeglasses customized to your visual needs . Your vision through the eyeglass lenses is crisp and clear.

Your visual acuity does not seem to be optimal. However, you could possibly see better with ZEISS precision eyeglass lenses that are customized to your visual needs. The picture above demonstrates how you might be able to see when wearing eyeglasses customized to your visual needs . Your vision through the eyeglass lenses is crisp and clear.

Your visual acuity seems to be optimal. You can read even small print with ease. However, you should be sure to undergo an annual professional eyesight test with an eye care professional.

The image is for illustrative purposes only.

Continue
Please use your visual aid.

Use your keyboard or the mouse to select the arrow to indicate the direction of the open side of the “C”. Your individual result for this check will be displayed automatically as soon as we have evaluated your contrast vision level.

Your contrast sensitivity seems to be deficient; you could possibly see better with ZEISS precision eyeglass lenses using i.Scription® technology that are customized to your visual needs. The image demonstrates how your contrast vision – especially at night might be improved.

Your contrast vision seems to be okay but you could possibly see better with ZEISS precision eyeglass lenses using i.Scription® technology that are customized to your visual needs. The image demonstrates how your contrast vision – especially at night might be improved.

You seem to have optimal contrast vision.

Your contrast vision seems to be deficient; you could possibly see better with ZEISS precision eyeglass lenses using antireflective technology that are customized to your visual needs. The image demonstrates how your contrast vision – especially if you are affected by glare at night - might be improved.

Your contrast vision seems to be okay but you possibly could see better with ZEISS precision eyeglass lenses with antireflective technology that are customized to your visual needs. The image demonstrates how your contrast vision – especially if you are affected by glare at night - might be improved.

You seem to have optimal contrast vision.

The image is for illustrative purposes only.

Continue
Please use your visual aid.

Use your keyboard or the mouse to select the arrow to indicate the direction of the open side of the “C”. Your individual result for this check will be displayed automatically as soon as we have evaluated your color vision level.

You probably have a color vision problem. Please visit an eye care professional for further help.

Unfortunately, color vision problems cannot be corrected with eyeglasses or contact lenses. However, there are many tips that can help you master your day to day activities despite a color vision problem.

You probably do not have any color vision problem and can perceive your surroundings in full color

@Argonautis - Fotolia.com

Result

Visual Acuity

Optimum You

[no label]

[no label]

[no label]

Contrast Vision

Optimum You

[no label]

[no label]

[no label]

Color Vision

Optimum You

[no label]

[no label]

Thank you for participating in the ZEISS online vision screening check. Here is your result:

Your visual performance appears to be poor.

We strongly advise you to obtain a professional eye test at a ZEISS optometrist or an ophthalmologist.

Your visual performance could be improved.

We encourage you to obtain a professional eyesight test at a ZEISS optometrist or an ophthalmologist and a consultation on how your visual performance might be improved.

Congratulations. Your visual performance appears to be very good.

However, you should be sure to undergo an annual professional eyesight test at a ZEISS optometrist or an ophthalmologist.

Please remember that this ZEISS online vision screening check is only intended as a quick screening of your visual performance. It cannot take the place of a professional eye test by your ZEISS optometrist or an ophthalmologist. Please pay a visit to your ZEISS optometrist to receive a professional eyesight check and eyeglass lens prescription.

[no label]

[no label]

Obtain your voucher for a free professional eyesight test or a product upgrade at your ZEISS optometrist or an ophthalmologist.

Your voucher can be obtained here.

We encourage you to see for yourself what innovations ZEISS can offer to help you obtain better vision. On the next page, you can look for a ZEISS optometrist near you.

Please find your next ZEISS dealer here.

Voucher

Your personal voucher and the location of a participating ZEISS optometrist near you will be issued after you enter your search criteria.

Fields marked with * are mandatory.

Issue voucher

Voucher

Voucher

We encourage you to see for yourself what innovations ZEISS can offer to help you obtain better vision.

[no label]

[no label]

This voucher will allow you to obtain a free professional eyesight test or a product upgrade at your ZEISS optometrist or an ophthalmologist near you.

Just print this voucher and redeem it at one of the ZEISS optometrists listed in your voucher.

This voucher is valid from xx.xx.2012 until xx.xx.2012.

Share with friends

[no label]
Download voucher
Send voucher
Back to start page

Gör vårt syntest online för att kontrollera hur väl du ser

Klicka här online om det är dags att göra en ny synundersökning.

Våra ögon är vårt viktigaste sinnesorgan. Därför är optimalt seende så viktigt. När testade du senast dina ögon? Det är dock många som inte gör regelbundna synundersökningar, vilket är avgörande för att garantera optimalt seende. För våra ögon - och därmed vår syn - förändras konstant i takt med att vi blir äldre även om vi ofta inte ens märker det. Första tecknet på försämrad syn behöver inte vara att man ser suddigt eller har svårt att fokusera. Det kan också visa sig genom huvudvärk eller genom att man känner sig trött i ögonen på kvällen.

Över 100 år av se bättre med ZEISS - och över 100 år av högkvalitativa precisionsglas och innovationer inom optiken. Gör ZEISS syntest online[1], utvecklat av experter hos ZEISS för att du ska kunna testa dina ögon snabbt och enkelt - och helt gratis. Efter avslutad test får du en rekommendation om du behöver en professionell synundersökning hos en ZEISS-optiker.

ZEISS syntest online

Se bättre innebär också högre livskvalitet eftersom synen är vårt viktigaste sinne. Vi får 80 procent av våra intryck genom ögonen. Ögonen kallas våra "fönster mot världen" av en mycket god anledning. Därför bör man regelbundet göra en synundersökning hos en legitimerad optiker som en hälsoförebyggande åtgärd. Inte bara för din egen skull, utan även för att skydda andra personer när du till exempel kör bil. I allmänhet bör man kontrollera sina ögon vartannat år, såvida man inte lider av befintliga eller kända ögonproblem. Med ZEISS syntest online får du en första fingervisning om hur väl dina ögon presterar just nu.1

Hur ofta bör du göra en synundersökning?

Vuxna (utan befintliga eller kända ögonproblem) bör genomgå en synundersökning regelbundet

 • amellan 20 och 39 år: minst tre gånger under denna period
 • från 40 år och uppåt en gång vartannat/vart tredje år
 • från 65 år och uppåt: varje/vartannat år

Barn bör regelbundet genomgå en synundersökning hos en optiker:

 1. Första undersökningen: från 2 års ålder fram till senast vid 3,5 års ålder
 2. Andra undersökningen: innan skolstart.
 3. Därefter vartannat år även om de inte har några uppenbara ögonproblem, för att säkerställa att man i ett tidigt skede kan. upptäcka eventuella tecken på försämrad syn.
 4. För tidigt födda barn och barn vars föräldrar eller syskon skelar eller har kraftigt nedsatt syn bör undersökas så tidigt som möjligt, från 6-12 månaders ålder och därefter regelbundet.

Vilka syntester finns det?

Syntestet online är uppdelat i tre delar:

 1. Test av synskärpan
 2. Test av kontrastseendet
 3. Test av färgseendet

Test av synskärpan

Detta är det allra viktigaste testet. Alla glasögonbärare vet vad det här testet handlar om. Optikern ber dig att läsa bokstäver eller siffror och att säga åt vilket håll öppningarna i speciella ringar sitter (så kallade Landolt-ringar). Ringarna visas mot en projektionsyta och är av olika storlek. Optikern kontrollerar om du kan identifiera de olika elementen utan problem. Därefter genomför optikern en procedur som kallas subjektiv refraktion. Då sätter han eller hon in glas med olika styrkor i en apparat som kallas foropter och sedan får man säga om man ser bättre eller sämre med respektive glas. Optikern optimerar först glaset för det ena ögat och därefter för det andra. Sedan är det viktigt att kontrollera hur väl ögonen interagerar genom att göra ett binokulärt test. Med hjälp av andra tester kan man även upptäcka eventuell heterofori - skelning - och korrigera och i vissa fall behandla detta tillstånd.

I del 1 av vårt kostnadsfria syntest online simulerar vi testet av synskärpan på skärmen. Detta ersätter inte en vanlig synundersökning hos en optiker eller ögonläkare. Men du kan få en första fingervisning av hur väl du ser.

Under synundersökningen bestäms den refraktion som krävs för att korrigera ett synfel utan ackommodation (ögats automatiska anpassning till olika avstånd).

0,00 dpt (dioptrier)

rättsynthet (emmetropi)

Andra styrkor än 0,00 dpt (dioptrier)

felsynthet (ametropi)

T.ex. sf +2,00 dpt (dioptrier)

långsynthet (hyperopi) - även med presbyopi (gradvis förlust av förmågan att fokusera på närliggande föremål med ökande ålder). Då talar man om så kallad addition (Add).

T.ex. sf -1,00 dpt (dioptrier)

närsynthet (myopi). Styrkor mer än -6,00 dpt kallas hög myopi.

cyl 1,00 dpt (dioptrier)

cylindrisk ametropi (astigmatism) – ögonen ser punkter som stavar eller linjer

Vidare läsning

Test av kontrastseendet

Du kanske tycker att det här testet inte verkar vara så viktigt. Men kontrastseendet spelar en avgörande roll för bekvämt seende. Om vi inte kan se kontraster tydligt blir våra ögon trötta. Vi vet alla hur störande det är när kontrasten inte är korrekt inställd på bildskärmen eller om vi försöker läsa i svagt ljus.
Det är därför viktigt att kontrollera kontrastseendet för att på så sätt kunna upptäcka eventuella förändringar i vår syn. Ändrat kontrastseende kan till exempel tyda på glaukom.

I del 2 av vårt syntest online simulerar vi kontrastseendet. Testet kan ge dig en första indikation på att ditt kontrastseende kanske inte är så bra som det skulle kunna vara. Din optiker kan sedan göra mer ingående tester.

Test av färgseendet

Det vi i dagligt tal kallar "färgblindhet" drabbar långt fler män än kvinnor. Hela 180 miljoner människor världen över är drabbade av denna genetiska effekt. Det finns många olika typer av störningar i färgseendet.

 1. Människor med denna defekt har endast en begränsad förmåga att urskilja färger. Sensorcellerna, de röda, gröna och blå tapparna, finns på näthinnan, men en del fungerar inte som de ska. Det vanligaste problemet av denna art är att se rött/grönt.
 2. Partiell färgblindhet: Vid detta tillstånd saknas vissa av sensorcellerna helt, eller fungerar inte som de ska. Den som är drabbad har bara två typer av fungerande receptorer. Resultatet blir att färgseendet blir mycket begränsat. För bilister med nedsatt eller utebliven känslighet för rött ljus kan det vara extra farligt. I dimma till exempel upplever de bakljusen på en bil framför dem som svarta.
 3. Total färgblindhet: Störningen som kallas akromatopsi är mycket sällsynt. De som lider av sjukdomen kan inte se några färgnyanser alls.

Ögonläkare och optiker använder tre olika tester för att ställa diagnos: pseudoisokromatiska tavlor, Farnsworth-test och Nagels anomaloskop.

I del 3 av vårt kostnadsfria syntest online kan du testa ditt färgseende med hjälp av färgtavlor.

Vidare läsning

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Vill du läsa mer?

För starka, för svaga eller felaktigt tillpassade: vad kan fel glasögon göra med dina ögon? Många klagomål kan härledas till trötta ögon

Förstå din syn 2019-maj-20

Tags: Hos din Optiker

Hemligheten bakom det perfekta glasögonglaset Erfarenhet, matematik och exakt kunskap om bärarens individuella behov är vad som krävs för att ta fram en skräddarsydd lösning

Förstå din syn 2017-okt-16

Tags: Hos din Optiker

Plastglas eller mineralglas? Vilket material passar vem? Din syn tjänar på att du läser på innan du går till glasögonbutiken.

Förstå din syn 2017-okt-16

Tags: Hos din Optiker

Ögonoptik idag: Hur den optiska rådgivningen har förändrats de senaste 10 åren Volker Meyer och Heinrich Rath från Aalen University i Tyskland pratade med SE BÄTTRE

Förstå din syn 2017-okt-16

Tags: Hos din Optiker

Liknande produkter