Bilkörning och mobilitet

Tips för högre användarkomfort med progressiva glas

Alla kan snabbt vänja sig vid perfekt tillpassade progressiva glas.

16 oktober 2021
  • Tips för högre användarkomfort med progressiva glas

De har tre osynliga synområden som går över i varandra, vilket möjliggör skarp syn på alla avstånd i ett enda glas. Progressiva glas är ett exempel på avancerad optisk teknik. Om de tillpassas till bäraren kan de vara till stor glädje. Ibland kan det dock krävas lite övning för att vänja sig vid progressiva glas.

Progressiva glas är det absolut bästa alternativet för att få perfekt syn på alla avstånd. De som bär dem vill helst inte vara utan dessa högteknologiska glas. Däremot bör bärarna vara medvetna om ett par saker för att kunna få ut så mycket som möjligt av sina glasögon med progressiva glas.

Professionell rådgivning hos en optiker är grundläggande

Prioritet nummer ett är personlig rådgivning hos en optiker. Vi är alla olika och även våra ögon och vår syn är unika. Därför ser en bra optiker till att förstå just dina behov. Du kan till exempel bli tillfrågad om ditt jobb och din fritid, så att optikern kan bilda sig en uppfattning om dina synvanor.

Noggranna synundersökningar spelar en särskild roll för perfekt fungerande progressiva glas. Båda ögonen mäts enskilt och dessutom kontrolleras det binokulära seendet för att avgöra vilken glasstyrka som krävs. Endast på detta sätt kan lämpliga styrkor för seende på långt och nära håll fastställas.

Exakta inprovningsmått är också nödvändiga. Pupillens mitt måste vara centrerad i glasögonglaset för att glaset ska fungera som det ska. Ytterligare mått eller tester kan krävas för mer sofistikerade progressiva glas.

Förstagångsbärare av progressiva glas behöver tid att vänja sig vid glasen

Men oroa dig inte: Det är ytterst få människor som inte lyckas vänja sig vid moderna progressiva glas. Tekniken har utvecklats kontinuerligt. Trots det kan det ta ett tag för en ny användare att vänja sig vid progressiva glas. Ögat och hjärnan måste lära sig att anpassa sig till de progressiva glasens olika brytning. Ett exempel: En glasögonbärare som går uppför trappor tittar genom de progressiva glasens nedre del. Denna del av glaset är dock anpassad för läsning på cirka 40 cm avstånd. Trapporna befinner sig förstås längre bort och blir därför något ofokuserade. Men den goda nyheten är att synen visserligen är väldigt komplex, men också mycket anpassningsbar. Inom kort kommer den att ha vant sig vid de nya förhållandena. När glasögonbäraren går uppför trappor böjer han eller hon helt enkelt huvudet lite mer nedåt, för att kunna se trappan genom glasens mittersta eller övre del.

Vad måste jag vänja mig vid när jag använder progressiva glas?

  • Viss suddighet och små förvrängningar vid glasens kanter.
  • Fler huvudrörelser, särskilt vid korta avstånd, eftersom synfältet för närseende finns i glasens nedre del.
  • Framförallt måste du vänja dig vid de enskilda synområdena och var i glasen de finns: I den nedre delen ser du endast korta avstånd tydligt. Om du tittar på något som finns längre bort måste du använda glasens övre del för att det inte ska bli suddigt. 

Det är vanligt att ha dessa anpassningsproblem, men de minskar snabbt och när du vänjer dig kommer det snart att verka som om de har försvunnit helt. För att du ska anpassa dig snabbt bör du använda de progressiva glasen varje dag ända från början, och helst ska du använda dem hela dagen. Förresten kan du vänja dig vid progressiva glas oavsett om du nyligen har fått problem med ålderssynthet eller har använt bifokala glas i många år. Ju tidigare du börjar använda dem, desto lättare är det att vänja sig. Ett gott råd är att börja använda progressiva glas när du först börjar utveckla ålderssynthet, eftersom korrigeringen av närseendet då är liten. Anpassningen går då snabbare eftersom skillnaden i styrka mellan synområdena fortfarande är relativt liten.

Om de nya progressiva glasen fortfarande inte känns bekväma efter en anpassningsperiod på två till tre veckor så hjälper din optiker dig gärna.


Dela denna artikel