Arbetslivet

ZEISS arbetsplatsglas – den perfekta lösningen för synen på jobbet

Huvudvärk, irriterade ögon, trötthet – typiska problem som många glasögonbärare möter på jobbet. ZEISS arbetsplatsglas är optimerade för synbehoven hos glasögonbärare och säkerställer bekväm syn hela dagen lång. Detta är en intervju om bakgrunden.

16 oktober 2020
 • ZEISS arbetsplatsglas – den perfekta lösningen för synen på jobbet.

En ny teknik från ZEISS erbjuder individuellt anpassade glas för arbetsplatsen – tydlig och skarp syn garanteras med stora synfält på långa och mellanavstånd, för komfort hela dagen. SE BÄTTRE pratar med dr Arne Ohlendorf och Monique Welscher från utvecklingsavdelningen vid Carl Zeiss Vision.

SE BÄTTRE: Det finns ingen bättre lösning  för bra  syn på arbetet än glasögon  med glas speciellt optimerade för de synavstånd som ofta förekommer på jobbet. Varför kan denna nivå av individuell anpassning till ögat endast uppnås med glasögonglas?

Dr Arne Ohlendorf:  De ökande kraven från dagens arbetsplatser innebär att personer med ålderssynthet behöver tillgång till mycket stora synfält, till exempel för att få en tydlig bild av all information på en bildskärm. För människor med ren översynthet eller ren närsynthet är detta krav relativt lätt att uppfylla eftersom dessa synfel kan korrigeras med enkelslipade glas. Men så snart ålderssynthet sätter in, vid en ålder på cirka 40 år, är det bästa alternativet korrigering med progressiva glas eftersom de – till skillnad från korrigering med multifokala linser eller en ögonoperation – är den enda lösningen som erbjuder personer med ålderssynthet en tillräckligt god syn i alla riktningar. På grund av sin konstruktion påverkar multifokala linser särskilt kontrastuppfattningen och gör det svårare att till exempel se texter på en bildskärm. När det gäller operativ korrigering för ålderssynthet finns det alltför många faktorer som ännu inte kan påverkas. Till exempel kan närseendet förbättras, men effekten är inte permanent eftersom ålderssynthet är en degenerativ sjukdom. ZEISS glasögonglas för arbetsplatsen är den perfekta lösningen om en glasögonbärare behöver kunna se bättre på nära håll.

SE BÄTTRE: Hur kom det sig att ZEISS nya arbetsplatsglas utvecklades, och vad är det som gör dessa glas så speciella?

Dr Arne Ohlendorf:  ZEISS har många specialistkunskaper inom teoretisk och tillämpad synforskning. Med sina kraftfulla beräkningsmetoder och särskilda produktionsmetoder för glasögonglas kan ZEISS genomgående ta fram förbättrade eller helt nya lösningar på optikmarknaden.
Den avgörande faktorn för alla ZEISS innovativa lösningar är dock att säkerställa god syn och en optimal visuell upplevelse för glasögonbäraren. ZEISS nya arbetsplatsglas ZEISS officelens Individual ser innovation sammanfalla med efterfrågan på marknaden, och ZEISS samarbetar intensivt med forskningsexperter och kliniker för att ta fram målinriktade lösningar.

Monique Welscher:  Aktuella studier har visat att 63 procent av glasögonbärare är missnöjda med hur deras glasögonglas fungerar på jobbet (källa: Leibniz Institute for Work Research, studie online 2011, n=175). Alla vill kunna se bekvämt och tydligt på nära håll och mellanavstånd för att undvika ansträngda ögon eller nacksmärta. Detta var det viktigaste målet vid utvecklingen av ZEISS glas för arbetsplatsen. En ny skräddarsydd design och individuell anpassning till bärarens personliga läsavstånd på nära håll och mellanavstånd möjliggör en komfortabel syn, hela dagen lång. Detta var resultatet av ytterligare en undersökning gjord av Leibniz Institute for Work Research vid tekniska universitetet i Dortmund. Studien visade att bättre syn vid datorn och på nära håll uppnås med ZEISS Officelens Individual jämfört med progressiva glas som inte är speciellt anpassade efter synkraven på arbetsplatsen.

SE BÄTTRE: Men tar det inte lång tid att vänja sig vid nya glasögon i arbetet?

Monique Welscher:  Studier tyder på det rakt motsatta. Först av allt tar det, som varje glasögonbärare vet, en viss tid att vänja sig vid nya glasögon. Hjärnan har varit van vid särskilda synintryck, ibland under flera år, och måste nu anpassa sig till en ny, förändrad perception. När du bär progressiva glas för första gången måste du också vänja dig vid hur effekten ändras inom det progressiva glaset, vilket till en början kan orsaka problem när du ska gå i trappor eller flytta huvudet snabbt. Men en studie har visat hur snabbt bärare vänjer sig vid ZEISS nya glas för arbetsplatsen. Majoriteten av de tillfrågade (76 %) vande sig vid ZEISS Officelens Individual inom ett dygn. Och även de som använde progressiva glas för första gången upplevde perfekt syn med sina ZEISS Officelens Individual inom ett par dagar. Ytterligare en studie, genomförd av Leibniz Institute for Work Research vid TU Dortmund, bekräftade att majoriteten av de som testats vande sig vid ZEISS officelens Individual efter maximalt 1 dag.1

Dr Arne Ohlendorf:  Kunskapen om hur man rättar till dessa symptom är hittills mycket begränsad. Den effekt som undersöktes i studierna är känd som bildskärm-syndrom. Vi har funnit att två faktorer har stor inverkan på huruvida detta syndrom uppstår: Frekvent arbete vid dator samt kön. Kvinnor klagar betydligt oftare över dessa problem än män.

Monique Welscher:  Symptom som trötta, rinnande eller svidande ögon uppkommer i mycket lägre utsträckning vid användning av ZEISS Officelens Individual, vilket bekräftas av en annan studie (Leibniz Institute for Work Research vid TU Dortmund).

 • Läsglas ger skarp syn på nära håll.

  Läsglas:

  Läsglas ger skarp syn på nära håll.

  • Glasögonbäraren lutar sig framåt för att kunna se föremål tydligt.
  • Därmed påfrestas nacke och rygg i onödan.
 • Intervallet för mellanavstånd i den progressiva zonen gör att området med tydligt seende blir begränsat.

  Progressiva glas:

  Intervallet för mellanavstånd i den progressiva zonen gör att området med tydligt seende blir begränsat.

  • Glasögonbäraren böjer huvudet bakåt för att kunna se genom glasets område på mellanavstånd.
  • Som ett resultat uppstår spänningar i nacke och axlar.
 • Loremipsum

  ZEISS arbetsplatsglas

  Med den skräddarsydda designen får du som glasögonbärare en skarp och tydlig visuell upplevelse på nära håll och mellanavstånd, anpassad efter dina individuella behov: 1. När du läser, 2. På arbetet, 3. För vanliga aktiviteter.

  • Kropps- och huvudhållning förblir i en naturlig ställning.
  • Fullständig synkomfort – hela dagen lång.

SE BÄTTRE: Finns det några begränsningar i fråga om val av båge? Ska den vara av en viss bredd eller ett visst djup?

Monique Welscher: Med den senaste generationen av progressiva glas behöver du inte avstå från att bära moderiktiga bågar. Minsta rekommenderade genomblickshöjd är bara 14 mm för ZEISS arbetsplatsglas och ZEISS progressiva glas. I normalfallet är det dock bekvämare för bäraren om denna siffra ligger på 18 mm eller mer. I ZEISS sortiment finns ett brett utbud som gör det möjligt för optikern att göra individuella justeringar efter sina kunders personliga synbehov och med hänsyn till deras olika användningsvanor (t.ex. typ av arbete och fritidsintressen). Det finns ett enormt utbud av moderiktiga bågar, och din optiker kan hjälpa dig att välja rätt så att dina glasögon blir perfekta för dig.


Dela denna artikel

 • 1

  Källa: Internt bärartest av ZEISS arbetsplatsglas, n=94