Så formades en ny standard för progressiva glas för 30 år sedan av ett patent (EP0039497) från ZEISS

En hjälp mot ålderssynthet, en speciell typ av synfel som utmanar den optiska ingenjörskonsten – nu såväl som då

Ålderssynthet, dvs. en tilltagande oförmåga att fokusera på föremål på nära håll, har alltid inneburit en speciell utmaning för glasögontillverkare. När glasets ytor slipas många gånger används många typer av optiska glas. Sökandet efter den "heliga graalen", dvs. perfekt progressiva glas där alla områden är definierade, fortsätter än idag. Men i början av 1980-talet gjorde en ung medarbetare på Carl Zeiss avdelning för optiska beräkningar för glasögon ett avgörande framsteg inom utvecklingen av progressiva glas.

Hoppet om att framställa glasögonglas som erbjuder människor som lider av ålderssynthet en lösning som ger god syn både på avstånd och nära håll har funnits sedan början av 1900-talet. De första försöken att skapa progressiva glas i verkligheten gjordes 1909 men de var inte framgångsrika. Glasögonglasen kom aldrig ut på marknaden eftersom de innehöll alltför många felaktigheter. Inte förrän 1956 kunde Bernhard Maitenaz från Société des Lunetiers ta ett avgörande utvecklingssteg och fick patent på sina progressiva glas. Grunden för dagens moderna progressiva glasögonglas var lagd. Carl Zeiss har marknadsfört denna typ av progressiva glas under namnet Gradal sedan 1970.

Vad har progressiva glas att göra med horisontell symmetri?

Mot slutet av 1970-talet blev en ung matematiker som just utexaminerats från universitetet anställd hos Carl Zeiss. På eget initiativ utvecklade han nya designer för progressiva glas i enlighet med ny standard och genomförde tidskrävande matematiska beräkningar för glasögonglas och områdesberäkningar med hjälp av spline-teknik, och skapade dessutom på egen hand de nödvändiga datorprogrammen. Och på den tiden gällde fortfarande hålkort och stordatorer med mycket begränsad beräkningskapacitet.

Vår unge medarbetare hade ett viktigt mål i sikte – att kunna erbjuda framtida glasögonbärare progressiva glas som skulle ge dem ett bättre och mer naturligt seende, och dessutom vara bekväma och lätta att vänja sig vid. Inget av detta var självklart på den tiden.

Matematikerns namn var Gerhard Fürter och tillsammans med chefen för avdelningen för optiska beräkningar Hans Lahres nådde han en milstolpe inom utvecklingen av progressiva glas, då Carl Zeiss 1981 fick patentet EP0039497. Ett viktigt steg mot anpassningsbara progressiva glas hade tagits.

Men vad var det som var så nytt och revolutionerande med de progressiva glasen Gradal HS?

1983 kunde Carl Zeiss lansera de innovativa progressiva glasen Gradal HS på marknaden. Nyckeln till de här nya glasögonglasen var den "horisontella symmetrin" (HS) som utvecklats av Gerhard Fürter. Den garanterar att höger och vänster öga får likvärdiga synintryck och skapar också ett bekvämt binokulärt seende, dvs. stereoskopisk syn. Komfort- och toleransnivåerna förbättrades avsevärt. Med horisontell symmetri får bäraren en lika skarp bild av ett föremål med bägge ögonen.

Ytterligare en stötesten för progressiva glas hade tidigare varit närseendet. Till skillnad från vid avståndsseende rör sig blicken inte bara nedåt när vi läser, utan också närmare näsan. Före Gradal HS var man tvungen att rotera progressiva glas mot näsan med ungefär 10° på båda sidorna för att hantera detta. Det innebar dessvärre också att den horisontella symmetrin inte längre kunde bibehållas. Fürter lyckades eliminera behovet av att rotera glasögonglasen för närseende. Det innebar att fördelarna med den horisontella symmetrin för stereoskopiskt seende kunde behållas. Det blev möjligt att undvika avvikelser. Glasögonglaset kunde anpassas bättre som helhet. Sammanfattningsvis var de nya progressiva glasen lättare att tolerera för bäraren tack vare det större synfältet, särskilt på näravstånd som under läsning. Man kunde också tillverka tunnare och plattare glasögonglas som var mindre utstickande men hade bättre synegenskaper, och det blev äntligen möjligt att förena behovet av att se tydligt med viljan att se bra ut.

ZEISS syntest online Hur väl ser du kontrast och färg? Här kan du kolla din syn snabbt och enkelt!

Progressiva glas idag

Med tiden blev den unge matematikern en viktig ledargestalt på Carl Zeiss, där han fortfarande återfinns.

Det har skett en enorm utveckling på området för progressiva glas sedan Gradal HS utvecklades, och utvecklingen fortsätter än idag. Avancerad ögonakrobatik och långa tillvänjningsperioder tillhör det förflutna. De progressiva glasen är fast etablerade på marknaden och har blivit extremt populära. Progressiva glas är mycket anpassningsbara med en passform som kan jämföras med en skräddarsydd dräkt eller kostym. Ett exempel på det allra senaste inom anpassningsbara progressiva glas.

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Relaterade artiklar

Att upptäcka synproblem Närsynthet, långsynthet, brytningsfel etc.: Vilka synproblem finns det och hur kan vi åtgärda dem?

Förstå din syn 29 nov. 2017

Tags: Progressiva glas

Glasögonens historia Från "lässtenar" till livsstilsaccessoarer

Förstå din syn 22 nov. 2017

Tags: Progressiva glas

Bättre syn för äldre Många över fyrtio behöver glasögon och med progressiva glas kan de få perfekt syn igen.

Förstå din syn 31 okt. 2017

Tags: Progressiva glas

Inget ansikte är symmetriskt, och inga människors ögon sitter på samma avstånd från varandra Först efter att glasögonbågarna har exakt anpassats till den enskilde bäraren kan glasögonglasen utnyttjas till sin fulla potential.

Förstå din syn 16 okt. 2017

Tags: Progressiva glas

Liknande produkter