Hur hittar jag rätt progressiva glas?

Inga problem: med fyra typer av progressiva glas hittar du enkelt rätt glas för dina behov

Progressiva glas är optiska mästerverk som erbjuder ett jämnt seende på både nära håll och på avstånd, via något som kallas progressionskorridoren eller övergångsområdet. Men alla progressiva glas är inte lika. Dina progressiva glas måste uppfylla dina krav och passa din livsstil och självklart även din budget. De måste kunna ge dig ett naturligt och bekvämt seende. Det är viktigt att du förstår exakt hur dina nya progressiva glas fungerar. Tack vare över 100 års erfarenhet inom tillverkning av precisionsglas och efter omfattande marknadsundersökningar har ZEISS nu skapat fyra olika typer av progressiva glas.

Typ 1: Se bra igen med dina nya progressiva glas

Om du helt enkelt bara vill kunna se bra igen med dina progressiva glas är detta rätt glastyp för dig.

Kanske är du inte helt medveten om hur dramatiskt den digitala tidsåldern har förändrat kraven på vår syn under de senaste åren. När du använder en smartphone eller en liknande enhet blir läsavståndet annorlunda än vad som krävs när du läser en bok eller en tidning. Detta innebär att närzonen i glasen måste anpassas utifrån detta.

Redan den första nivån bland ZEISS progressiva glas tar hänsyn till detta genom att integrera en teknik kallad Digital Inside®.

Traditionella progressiva glas

Teknik Kallad Digital Inside®
Teknik Kallad Digital Inside®

Progressiva glas optimerade för traditionellt sätt att läsa:

Närzonen och insatsen har anpassats till läsavståndet för tryckta medier.

Traditionella progressiva glas

Teknik Kallad Digital Inside®
Teknik Kallad Digital Inside®

Progressiva glas som inte är optimerade för digital läsning:

Närzonen är inte kompatibel med det kortare läsavståndet som krävs vid läsning på digitala enheter. Resultatet är att man måste hålla huvudet och kroppen i en onaturlig position för att flytta de digitala enheterna till den skarpare och tydligare närzonen.

Alla ZEISS progressiva glas, inklusive den mest prisvärda versionen "Pure", klarar att möta de utmaningar som den digitala världen ställer med hjälp av speciell teknik.

Teknik Kallad Digital Inside®
Teknik Kallad Digital Inside®

Progressivt glas med Digital Inside® Technology optimerat för traditionell och digital läsning:

Närzonen förlängs vertikalt och horisontellt för båda läsavstånden - traditionella tryckta medier och digitala enheter. Resultatet: avslappnad och naturlig huvud- och kroppshållning.

Då behöver du vårt progressiva glas typ 1 = Precision Pure

Allt du vill är att kunna läsa bättre med dina nya progressiva glas.

____

Och du läser inte bara böcker, tidningar och tidskrifter, utan du använder även en mobiltelefon eller en smartphone.

____

Du vill dessutom ha tunna och lätta glas.

____

Typ 2: Du vill ha progressiva glas som passar din stil

Glasögontrenderna förändras i allmänhet inte lika snabbt som modet i stort, men en sak är säker: större bågar blir allt mer populära igen. Om du vill följa denna trend kan det bli ett problem om du behöver progressiva glas.

De som har använt progressiva glas länge vet att inte alla progressiva glas passar alla bågar. Resultatet: du kanske måste kompromissa med kvaliteten på ditt seende, eftersom vissa områden i det progressiva glaset kan behöva tas bort när glasen monteras in i bågen. Dessutom kan du få problem med att vänja ögonen om du byter från en liten till en större båge, eftersom dina ögon måste lära sig på nytt hur de ska växla mellan de olika synområdena. Närzonen ligger plötsligt längre ner i glaset! Detta är något dina ögon måste vänja sig vid.

Inga problem. Med hjälp av FrameFit®+ Technology och världens första Adaptation Control Technology från ZEISS kan din optiker optimera glasen för din nya båge, så att viktiga områden i glaset inte längre behöver tas bort och du därmed inte behöver ändra ditt synbeteende.

Vi behöver knappast nämna att denna typ av progressiva glas från ZEISS självklart även är optimerade för den digitala tidsåldern! (se typ 1).

Din syn med dina gamla progressiva glas i en mindre båge. Dina ögon har lärt sig att titta genom det markerade området (gul prick) för att se på nära håll.

Med din nya, större båge och konventionella progressiva glas tittar du genom ett område (röd prick) som ligger mycket längre ner i glaset, vilket gör att du måste förändra ditt synbeteende.

Det optimerade progressiva glaset ger dig bekvämt seende på nära håll igen (blå prick). Du behöver inte anpassa dig på nytt.

Då vill du ha ett progressivt glas av typ 2 = Precision Plus

Du är modemedveten, även när det gäller glasögonbågar. Det innebär dock inte att du är beredd att acceptera kompromisser när det gäller kvaliteten på dina progressiva glas.

____

Du vill verkligen inte behöva gå igenom en irriterande tillvänjningsprocess med din nya båge.

____

Självklart vill du även kunna använda dina digitala enheter, som din smartphone, och vill kunna läsa på displayen lika lätt som i en bok.

____

ZEISS syntest online Hur väl ser du kontrast och färg? Här kan du kolla din syn snabbt och enkelt!

Typ 3: På något sätt tycks progressiva glas aldrig riktigt uppfylla dina krav

Inte alla ansikten är lika. Och inget öga är det andra likt - inte våra näsor eller öron heller. Inte ens vänster och höger sida av våra ansikten är symmetriska. Om man inte tar hänsyn till ditt ansiktes särdrag när man tillverkar ett progressivt glas kanske du inte fullt ut kan dra nytta av glasets optiska prestanda.

Kanske behöver du högre styrkor för att kunna se på långt håll, och har använt glasögon sedan du var barn.

Då måste du se till att dina nya progressiva glas är exakt skräddarsydda för just ditt ansikte.

I allmänhet kan man säga att ju bättre det progressiva glaset anpassas till bärarens anatomi och ju mer individuellt det utformas, ju bättre kan man utnyttja det tredimensionella seendet och ju bättre ser man på långt håll. Med FaceFit Technology blir allt detta möjligt.

Hur går det då till?

Genom att ta hänsyn till bärarens exakta ansiktsanatomi, alltså hur han eller hon ser genom bågen, och hur bågen sitter mot näsan och öronen, kan man ta fram ett progressivt glas som ger exakt den synhjälp som krävs.

Som en jämförelse kan du tänka dig att du tittar genom ett teleskop. Precis som progressiva glas är ett teleskop ett avancerat optiskt system, men om du inte håller teleskopet på rätt avstånd från ögat ser du suddigt.

Naturligtvis erbjuder denna typ av progressivt glas samma fördelar som typ 1 och typ 2.

Ett exempel

FaceFit Technology
FaceFit Technology

Glas med standarddesign optimerat för ett ansikte vars bärarparametrar är standardpositionerade:

 • Fullständigt seende när man tittar genom det progressiva glaset utan kompromisser

Ett exempel

FaceFit Technology
FaceFit Technology

Glas med standarddesign optimerat för ett ansikte vars bärarparametrar inte är standardpositionerade:

 • Begränsat seende när man tittar genom det progressiva glaset
 • Den tredimensionella synpotentialen kan inte utnyttjas

Ett exempel

FaceFit Technology
FaceFit Technology

Glas utformat med FaceFit Technology på ett ansikte vars bärarparametrar inte är standardpositionerade:

 • Fullständigt seende utan kompromisser när man tittar genom det progressiva glaset, eftersom glaset är optimerat för ansiktet
 • Det tredimensionella seendet kan utnyttjas fullt ut, och bäraren ser bättre på långt håll

Då vill du ha progressiva glas av typ 3 = Precision Superb

Du vill ha progressiva glas av utmärkt optisk kvalitet som tar hänsyn till ditt ansiktes anatomi.

____

Du har haft dåliga erfarenheter med progressiva glas.

____

Det är mycket viktigt för dig att glasen är tåliga.

____

Du behöver kunna se mycket bra och bekvämt.

____

Du behöver ha en hög styrka, eller du har andra former av synproblem.

____

Självklart vill du även kunna använda dina digitala enheter, som din smartphone, och vill kunna läsa på displayen lika lätt som i en bok.

____

Och du är väldigt trendkänslig när det gäller glasögonbågar.

____

Balanserat, tydligt och bekvämt seende hela dagen, både på korta och långa avstånd. Hantera alla dagliga utmaningar som dina ögon ställs inför med ZEISS SmartLife Lenses.
Balanserat, tydligt och bekvämt seende hela dagen, både på korta och långa avstånd. Hantera alla dagliga utmaningar som dina ögon ställs inför med ZEISS SmartLife Lenses.

Typ 4: Du vill ha progressiva glas som tar hänsyn till dina individuella synvanor och din livsstil.

Det finns många olika aspekter av vårt moderna liv och var och en av oss har unika vanor, aktiviteter och självklart arbeten. Vi är summan av alla dessa ting och vi behöver progressiva glas som tar hänsyn till samtliga faktorer. Kanske sitter du ofta vid ritbordet, till exempel om du arbetar som arkitekt, eller framför datorn. Eller så passar du dina barnbarn regelbundet och dina ögon växlar ofta mellan att titta på avstånd och på nära håll. Kanske är du vigselförrättare och behöver växla mellan att titta i dina papper och på brudparet framför dig.

Och det behövs olika progressiva glas för det här? Ja, utformningen av dina progressiva glas och placeringen av synområdena kan skräddarsys exakt utifrån dina dagliga sysslor.

IndividualFit® Technology gör allt detta möjligt. Därför kombinerar dina progressiva glas alla tekniska möjligheter i ett glas och erbjuder dig naturligt, bekvämt seende - nästan som förr i tiden när du inte behövde några glasögon.

1// IndividualFit Technology

IndividualFit® Technology tar hänsyn till individens huvudsakliga vardagsaktiviteter och erbjuder tre olika glasdesigner att välja mellan för att passa bärarens behov.

Optimerad design för att titta länge på nära håll.
Optimerad design för att titta länge på nära håll.

Nära håll:
Optimerad design för att titta länge på nära håll.

 • Optimerat synfält på nära håll
 • Bibehållet brett synfält vid avståndsseende
 • Bra synfält på mellanavstånd

Dessutom är det individuellt uppmätta läsavståndet och bågens individuella skivvinkel integrerade i designen av ZEISS Progressive Individual 2.

1// IndividualFit Technology

IndividualFit® Technology tar hänsyn till individens huvudsakliga vardagsaktiviteter och erbjuder tre olika glasdesigner att välja mellan för att passa bärarens behov.

Optimerad design för dynamiskt seende och seende på mellanavstånd.
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder

Mellanavstånd:
Optimerad design för dynamiskt seende och seende på mellanavstånd.

 • Optimerat synområde på mellanavstånd
 • Bibehållet brett synfält vid avståndsseende
 • Bra synfält på nära håll

Dessutom är det individuellt uppmätta läsavståndet och bågens individuella skivvinkel integrerade i designen av ZEISS Progressive Individual 2.

Dessutom är det individuellt uppmätta läsavståndet och bågens individuella skivvinkel integrerade i designen av ZEISS Progressive Individual 2.

1// IndividualFit Technology

IndividualFit® Technology tar hänsyn till individens huvudsakliga vardagsaktiviteter och erbjuder tre olika glasdesigner att välja mellan för att passa bärarens behov.

Optimerad design för allround-aktiviteter.
Optimerad design för allround-aktiviteter.

Balanserat:
Optimerad design för allround-aktiviteter.

 • Balanserade synområden
 • Breda synfält på långt avstånd, mellanavstånd och nära håll

Dessutom är det individuellt uppmätta läsavståndet och bågens individuella skivvinkel integrerade i designen av ZEISS Progressive Individual 2.

Då vill du ha ett progressivt glas av typ 4 = Individual 2

Ditt liv är fyllt av speciella ögonblick som kräver optimalt av dina ögon.

____

Du vill ha progressiva glas av utmärkt optisk kvalitet som tar hänsyn till ditt ansiktes anatomi.

____

Du har haft dåliga erfarenheter med progressiva glas.

____

Det är mycket viktigt för dig att glasen är tåliga.

____

Du är helt beroende av att kunna se mycket bra och bekvämt.

____

Du behöver ha en hög styrka, eller du har andra former av synproblem.

____

Självklart vill du även kunna använda dina digitala enheter, som din smartphone, och vill kunna läsa på displayen lika lätt som i en bok.

____

Och du är väldigt trendkänslig när det gäller glasögonbågar.

____

Generellt sett:

Rådgör med din optiker när du ska köpa nya progressiva glas för att hitta den lösning som passar dig bäst. Om du inte har använt progressiva glas tidigare eller om du har särskilda synbehov bör du titta närmare på de möjligheter som vår ledande teknik för progressiva glas kan erbjuda. Progressiva glas är en investering i se bättre som verkligen lönar sig. Ögonen är ju faktiskt våra viktigaste sinnesorgan. Vi får nästan 80 % av intrycken genom våra ögon.

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Relaterade artiklar

Att upptäcka synproblem Närsynthet, långsynthet, brytningsfel etc.: Vilka synproblem finns det och hur kan vi åtgärda dem?

Förstå din syn 29 nov. 2017

Tags: Progressiva glas

Glasögonens historia Från "lässtenar" till livsstilsaccessoarer

Förstå din syn 22 nov. 2017

Tags: Progressiva glas

Bättre syn för äldre Många över fyrtio behöver glasögon och med progressiva glas kan de få perfekt syn igen.

Förstå din syn 31 okt. 2017

Tags: Progressiva glas

Inget ansikte är symmetriskt, och inga människors ögon sitter på samma avstånd från varandra Först efter att glasögonbågarna har exakt anpassats till den enskilde bäraren kan glasögonglasen utnyttjas till sin fulla potential.

Förstå din syn 16 okt. 2017

Tags: Progressiva glas

Liknande produkter