Kunskap om seende

Carl Zeiss, Ernst Abbe och Otto Schott – ett vinnande team

De förändrade världen med sina idéer

16 oktober 2020
  • Carl Zeiss, Ernst Abbe och Otto Schott – ett vinnande team

Dessa män kombinerade sina expertkunskaper inom matematik, fysik, kemi och precisionsmekanik som ingen tidigare gjort, och lade grunden till en rad olika banbrytande innovationer: Carl Zeiss, Ernst Abbe och Otto Schott – tre entreprenörer som bidrog till att den optiska industrin tog fart. Ett porträtt från BÄTTRE SEENDE.

Carl Zeiss

Carl Zeiss Jena – så föddes en global aktör

Tyskland i mitten av 1800-talet: efter sin utbildning till mekaniker startade den då 30-årige Carl Zeiss (1816–1888) ett eget företag i Jena. Med ett startkapital på 100 daler – ett lån från brodern Eduard som bodde i närheten – startade Carl officiellt verksamheten i sitt företag "Werkstätte für Feinmechanik und Optik" den 17 november 1846. Ett historiskt datum. Till en början var Carl Zeiss ensam på företaget och konstruerade, reparerade och optimerade själv olika instrument. Hans förstoringsglas av spegelglas sålde särskilt bra, men även produkter från andra tillverkare, t.ex. termometrar, teleskop och glasögon, visade sig vara mycket populära bland kunderna.

Högre kvalitet än konkurrenterna – och mer för pengarna

Det gick så bra att Carl kort därefter expanderade verksamheten, anställde sina första medarbetare och flyttade till större lokaler. Primärt var det tillverkningen av enkla mikroskop som visade sig vara ytterst lönsam för företaget. Produkterna var mer prisvärda än konkurrenternas och dessutom av högre kvalitet. Redan här kan man se Zeiss strävan efter att vara innovativ: till skillnad från på andra tillverkares enheter kunde användarna styra fokusinställningen direkt på pelaren istället för på objektbordet – en betydligt bekvämare sätt att arbeta.

Ernst Abbe

Teamwork för global framgång

Zeiss var dock inte nöjd utan förfinade genom åren sin mikroskopteknik ytterligare. På den tiden skedde tillverkningen ofta enligt "trial and error"-metoden, som Carl ansåg vara gammalmodig. Metoden innebar att man bytte ut och flyttade linserna tills man hade uppnått ett fungerande optiskt system. Zeiss struntade i denna ineffektiva metod och utvecklade en idé för att istället använda sig av beräkningar för att fortsättningsvis tillverka sina mikroskoplinser. År 1866 valde precisionsingenjören ut en särskild medarbetare som skulle förverkliga hans uppfattning om den perfekta tillverkningsprocessen. Från och med nu samarbetade han med fysikern Ernst Abbe (1840–1905) för att nå sitt mål: att utveckla ett mikroskop som skulle överträffa alla konkurrerande produkter när det gällde optiska egenskaper. Zeiss var 50 år medan Abbe bara var 26 år fyllda. De var visserligen inte lika gamla, men delade samma vision. Under sex år arbetade teamet pedantiskt, optimerade och konstruerade, och år 1872 kunde Zeiss slutligen presentera ett mikroskop som till sin kvalitet överträffade konkurrenternas samtliga produkter. Denna konkurrensfördel gav teamet ett internationellt erkännande som lovordades av vetenskapsmän och läkare. Zeiss belönade Abbe för hans framgång med ett generöst erbjudande om att ta del av vinsten, och gjorde honom till delägare år 1875.

Vägen till oberoende

Företaget växte snabbt, sålde allt fler instrument och sysselsatte fler och fler människor. Men det fanns fortfarande ett problem som måste lösas: även om Zeiss och Abbe framgångsrikt hade tillverkat högklassiga mikroskoplinser kunde de fortfarande inte köpa optiska specialglas. De drömde om att själva ta över tillverkningen och producera optiska glas av högsta kvalitet i Jena. Men hur?

Det tog inte lång tid innan de hade svaret. Den 28-årige kemisten och glasexperten Otto Schott (1851–1935) från Witten utvecklade en metod för att smälta små mängder glas. Det gjorde att man kunde testa olika kompositioner. Han smälte en typ av glas med helt nya optiska egenskaper: litiumglas. Utan att tveka skickade han ett prov till den världsberömda fysikern Abbe år 1879 – vilket blev startskottet till ett framgångsrikt samarbete som snart därefter intensifierades ytterligare. Schott flyttade till Jena där ett glaslaboratorium byggdes åt honom. Detta blev senare Jenaer Glaswerk Schott & Genossen, idag Schott AG. Här utvecklade och tillverkade Schott nya material för optiskt glas och uppfann senare ett termiskt och kemiskt resistent borosilikatglas (idag känt som Jenaglas). Detta ledde till att han kunde erbjuda ett bredare produktsortiment. Carl Zeiss, Ernst Abbe och Otto Schott – ett vinnande team och ett avgörande samarbete.

Zeiss och Abbe – ansvarsfulla entreprenörer

Zeiss och Abbe står inte bara för vetenskapliga pionjärbedrifter och entreprenörsbegåvning, utan även för ansvarsfullhet och ett unikt samhällsengagemang. När Carl Zeiss gick bort år 1888 överförde Abbe sina och familjen Zeiss aktier i bolaget och glasfabriken till stiftelsen Carl Zeiss Foundation. Till en början ville han säkra företagets fortlevnad genom att göra det oberoende av hans personliga intressen. Abbe utarbetade stadgarna år 1896. Från och med nu användes företagets vinst till gagn för Jenas universitet och invånarna i Jena. De juridiska bestämmelserna var också något helt nytt. Han fastställde juridiskt bindande arbetarrättigheter vid en tidpunkt då arbetsrätt ännu inte hade uppfunnits och relationen mellan arbetsgivare och medarbetare fortfarande var patriarkal. Även om andra företag efter hand också införde regler rörande exempelvis 9- eller 8-timmars arbetsdag (i början av 1900-talet), var ZEISS medarbetare garanterade dessa villkor.


Dela denna artikel