Suddig syn –

hantera ögonproblem som påverkar vardagen.

Ögonproblem som t.ex. suddig syn kan påverka livskvaliteten i stor utsträckning. Det är svårt att utföra vardagssysslor som att köra bil, läsa eller jobba framför datorn när man ser suddigt och ofokuserat. Förutom att suddig syn kan påverka vardagen kan det också vara ett tecken på andra, mer allvarliga, hälsotillstånd eller ögonproblem. SE BÄTTRE förklarar vilka orsaker som finns och vad man kan göra för att se bättre.

Symptom på suddig syn

För att kunna göra alla vardagssysslor behöver man se bra. Vi tar ofta för givet att vi kan göra enkla saker som att gå uppför trappan utan att missa ett steg, kolla meddelanden på telefonen eller köra till jobbet. Men så fort man börjar se otydligt inser man hur viktig synen faktiskt är. Vissa kanske inte ens märker hur dåligt de ser förrän de får behandling, eller ett synhjälpmedel som till exempel glasögon.

Suddig syn beskrivs ofta som försämrat kontrastseende eller att man ser i lägre upplösning. Föremål ser dimmiga och ofokuserade ut på olika avstånd. Vissa ser suddigt på ena ögat (man märker det bara när man blundar med det "bra" ögat), medan andra drabbas i båda ögonen.

Grumlig eller dimmig syn är ett ganska vanligt symptom kopplat till katarakt (starr). Ofta uppkommer det i kombination med suddig syn. Om det känns som att du tittar genom en vit slöja bör du omedelbart uppsöka en ögonläkare.

Yrsel i kombination med suddig syn kan också vara ett tecken på en allvarlig sjukdom och du bör uppsöka läkarvård om symptomen är ihållande eller uppkommer plötsligt.

ZEISS SmartLife Lenses
All-day clear and comfortable vision. Hantera alla dagliga utmaningar som dina ögon ställs inför med ZEISS SmartLife Lenses.
Tydligt och bekvämt seende hela dagen. Take on everything your eyes face today with ZEISS SmartLife Lenses.

Vad orsakar suddig syn och andra ögonproblem?

Som vi redan nämnt är suddig syn kopplat till en rad olika synproblem och hälsotillstånd.
Vad orsakar suddig syn och andra ögonproblem?

Synproblem

Suddig syn kan helt enkelt bero på att du börjar se sämre. Det händer ibland när man blir äldre, men människor kan se suddigt i alla åldrar. Det är viktigt att du regelbundet gör en synundersökning och använder glasögon och linser med styrkor som är aktuella.
Närsynthet

Närsynthet

Närsynthet är ett vanligt brytningsfel som kan leda till att man ser suddigt i kombination med att man kisar, får huvudvärk och att ögonen känns ansträngda. Föremål i närheten syns tydligt men det är svårt att se människor och föremål som är längre bort. Oftast beskrivs myopi som ett tillstånd där ögongloben är för lång i förhållande till linsens och hornhinnans förmåga att fokusera. Orsaker till myopi kan vara genetiska faktorer och miljöfaktorer.
Ögontrötthet

Ögontrötthet

Långsynthet (se nedan), eller att jobba framför digitala enheter som surfplattor, bärbara datorer eller smartphones under lång tid kan vara väldigt ansträngande för dina ögon och leda till att du ser suddigt. Det kan vara ett tillfälligt problem som man enkelt kan åtgärda genom att vila ögonen. Om dina ögon lätt blir trötta bör du prata med din optiker om speciella glas som motverkar ögontrötthet eller digitala glas.

Långsynthet

Långsynthet är en typ av brytningsfel som gör att man kan fokusera på föremål på långt håll, medan föremål i närheten syns suddigt och oskarpt. Långsynthet upplevs dock väldigt olika och vissa ser suddigt på både nära och långt håll.
Ålderssynthet

Ålderssynthet

Detta är ett naturligt åldersrelaterat syntillstånd. De flesta börjar märka att de ser suddigt på nära håll (när de läser en bok eller tittar på en smartphone, till exempel) när de är i 40-årsåldern. Det beror på att linsen i ögat gradvis blir tjockare och mindre flexibel. Ofta börjar det med ögonstress, utvecklas till besvär att se på nära håll, och slutar med att man ser suddigt hela dagen.

Brytningsfel

Ett brytningsfel orsakas i allmänhet av att en ojämnt formad hornhinna. Brytningsfel kan leda till förvrängd syn på både nära håll och på avstånd. Vissa föds med brytningsfel men det kan uppstå och utvecklas med tiden.

Diabetes

Diabetesretinopati är en komplikation som är kopplad till diabetes och som orsakar skador på blodkärlen i näthinnan. Diabetiker rekommenderas att kontrollera sin blodsockernivå tillsammans med en läkare. Eftersom det är avgörande att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium bör du omedelbart uppsöka en ögonläkare om du lider av diabetes och suddig syn, ser prickar som svävar runt (s.k. floaters), eller får svårt att se skillnad på olika färger.
Ögoninflammation

Ögoninflammation

Vävnaden i ögat kan svullna upp eller bli inflammerad vid en ögoninfektion, ett blåmärke, en främmande partikel eller ett giftigt ämne i ögat, eller om kroppen påverkas av ett antal sjukdomar. Inflammation eller uveit kännetecknas ofta av smärta i ögat, suddig syn, röda ögon och ibland ljuskänslighet.

Lågt blodtryck

Ibland ligger lågt blodtryck bakom yrsel och suddig syn. Man kan få grumlig syn om man tränar eller tillbringar mycket tid i hög värme. Lågt blodtryck kan också vara ett tecken på ett annat bakomliggande problem, så det är viktigt att du kontaktar en läkare om symptomen kvarstår.

Grön starr (glaukom)

Grön starr är en allvarlig ögonsjukdom som kan leda till att man blir blind. Symptomen kan vara tunnelseende, suddig syn, smärta i ögonen eller andra synrelaterade störningar. Sjukdomen kan komma akut eller gradvis, men kräver alltid medicinsk diagnos och behandling.

Grå starr

Suddig och grumlig syn, haloer och bländning kan alla tyda på att du lider av  katarakt eller grå starr. Även om grå starr kan orsaka blindhet är denna ögonsjukdom lätt att behandla, och en starroperation blir oftast mycket lyckad.

Skador på hornhinnan

Partiklar som damm eller sand kan repa hornhinnan och leda till irritation och suddig syn. Använd alltid skyddsglasögon när du svetsar eller snickrar, och uppsök omedelbart en läkare om det känns som att du har något i ögat.

Skador på näthinnan

Näthinneavlossning sker när näthinnan förskjuts från sin normala position, eller när det intraokulära trycket ökar på grund av glaukom (grön starr) eller yttre skador. Det är ett allvarligt medicinskt tillstånd som måste behandlas omedelbart för att undvika att man blir blind. Upplever du suddig syn, ljusblixtar, skuggad syn eller prickar som flyter runt bör du därför uppsöka vård direkt.
Graviditet

Graviditet

På grund av hormonförändringar i kroppen är suddig syn en ganska vanlig bieffekt hos gravida kvinnor. Förändrad syn kan dock även vara en indikation på allvarligare graviditetsrelaterade problem, t.ex. graviditetsdiabetes eller havandeskapsförgiftning, så du bör informera din läkare om eventuella symptom.

Torra ögon

För att dina ögon ska vara friska och fungera normalt måste de vara fuktiga. Kroniskt torra ögon kan orsaka suddig syn, som oftast behandlas med smörjande eller fuktande ögondroppar. Vänd dig till din ögonläkare om dina ögon är mycket torra.

Ögonkirurgi

När man genomgår en starroperation, LASIK, eller annan typ av korrigerande ögonkirurgi kan suddig syn vara en bieffekt i en eller ett par dagar efter ingreppet. Ta upp detta med din ögonläkare vid uppföljningssamtalet.

Kontaktlinser

Att använda kontaktlinser längre än den rekommenderade tiden kan leda till ögoninfektioner och suddig syn. Kom ihåg att vila ögonen så ofta som möjligt och använda glasögon med jämna mellanrum.
Ögonskada eller -trauma

Ögonskada eller -trauma

En fysisk skada på ögat eller ögonhålan leder ibland till smärta i ögonen och suddig syn. Det kan t.ex. hända vid sporter som boxning, eller vid bollsporter där en flygande boll kan träffa ena eller båda ögonen med hög hastighet. Ögontrauma är ett brett begrepp och diagnosen bör avgränsas av en läkare.

Migrän

De som lider av migrän vet redan att denna tärande typ av  huvudvärk ofta börjar med att man ser lite suddigt.
Åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration

Suddig syn och synfältsförlust (skotom) är ett avgörande symptom på åldersrelaterad makuladegeneration. Det är den främsta anledningen till blindhet bland äldre människor (50 år och äldre) och visar sig i form av att man börjar se grumligt och gradvis förlorar synen.

Neurologiska, systemiska eller kardiovaskulära problem

Suddig syn kan tyda på en rad olika hälsorelaterade problem. Om man plötsligt börjar se dimmigt och få yrsel bör man alltid ta det på allvar. Om du är osäker är det bäst att kontakta en läkare.
 
 
* Denna lista är endast en indikation på några av de möjliga orsakerna till att man ser suddigt. Rådgör alltid med en ögonläkare eller läkare för en professionell diagnos.

När ska man söka läkarvård?

Suddig syn kan vara ett tecken på ett allvarligt medicinskt tillstånd. Ring ambulans eller be en anhörig eller vän att ta dig till närmaste akutmottagning om du plötsligt börjar se suddigt och upplever något av följande symptom:

  • Svår huvudvärk
  • Kraftig smärta i ögonen
  • Känsla av desorientering
  • Plötslig synnedsättning
  • Svårigheter att tala eller röra dig
  • Haloer eller prickar som flyter runt i synfältet

Det är också viktigt att rådgöra med en läkare om du återkommande upplever något av ovanstående symptom, även om smärtan är måttlig eller det inte händer så ofta.

Suddig syn i kombination med kronisk ögontrötthet, torra ögon eller svårigheter att fokusera och se är skäl nog att besöka din ögonläkare och göra en ögonundersökning och ett syntest.

Hur man förbättrar synen om man ser suddigt

Din läkare eller ögonläkare behandlar din suddiga syn utifrån vilken diagnos som ställs.

Allvarliga ögonsjukdomar som grå eller grön starr kan opereras, medan andra hälsorelaterade problem kräver läkemedel och en förändrad livsstil.

Brytningsfel som närsynthet, långsynthet, astigmatism och ålderssynthet kan åtgärdas med glasögon eller kontaktlinser. I vissa fall kan laserkirurgi gör att man ser bättre.

En uppkopplad och dynamisk livsstil i kombination med individuella behov i förhållande till din ålder kan också påverka din syn. Berätta alltid för din ögonläkare eller optiker i detalj hur din vardag ser ut, så att han eller hon kan hitta rätt lösning för dig. Be om mer information om ZEISS SmartLife Lenses, glas som är specifikt utvecklade för moderna synvanor och åldersrelaterade behov.

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Relaterade artiklar

ZEISS syntest online Gör vårt syntest online för att kontrollera hur väl du ser.
För starka, för svaga eller felaktigt tillpassade: vad kan fel glasögon göra med dina ögon? Många klagomål kan härledas till trötta ögon

Förstå din syn 20 maj 2019

Tags: Hos din Optiker

Ögonbryn ljuger inte Vad våra ögonbryn säger om oss

Förstå din syn 23 apr. 2019

Tags: Grunder om seende

Hur tillverkas glasögonglas? Från plast- till mineralglas från ZEISS – allt du vill veta om hur glasögonglas tillverkas

Förstå din syn 28 mars 2018

Tags:

Liknande produkter