Hälsa och förebyggande åtgärder

Ta reda på allt du behöver veta om din ögonhälsa och hur du håller dina ögon friska.

Våra ögon samarbetar med hjärnan och låter oss uppleva vår omgivning på ett sätt som inget annat organ gör. Och alla människor uppfattar sin omgivning på helt olika sätt: alla ser olika! Vad vi ser avgörs inte bara av hur väl vi ser utan även av vad vi faktiskt vill se – våra individuella preferenser, erfarenheter och minnen spelar en avgörande roll för vad vi uppfattar. Det sägs att runt 80 % av alla intryck kommer genom ögonen.

Men det är inte allt. Våra ögon kallas ofta själens spegel – och det finns goda skäl till det. De återspeglar hur vi mår, till exempel om vi är glada, ledsna, stressade eller trötta. Faktum är att detta till och med kan påverka hur bra vi ser. Om man är stressad när man gör en synundersökning får man ett annat resultat än om man är avslappnad och på gott humör. Dessutom följer det vi ser på dagtid oss även nattetid. När vi sover bearbetar vi bilder som vi har sett under dagen i vaket tillstånd. Till och med foster i livmodern kan uppfatta ljus.

Det är därför viktigt att vi skyddar och tar väl hand om våra ögon. Vi bör med andra ord undersöka våra ögon regelbundet.

Därför är det så viktigt med god syn

Om ett sinne saknas, kompenseras det av de andra sinnena. I det sammanhanget spelar våra ögon en viktig roll.

Så håller du dina ögon friska

Vårt viktigaste sinnesorgan måste skyddas och tas om hand. Det finns mycket du kan göra för att skydda ögonen.

ZEISS syntest online Hur väl ser du kontrast och färg? Här kan du kolla din syn snabbt och enkelt!

I dagens moderna värld utsätts våra ögon för helt andra utmaningar

I dessa dagar, när vi konstant använder datorer, smartphones, surfplattor eller tittar på TV, fokuserar våra ögon på samma avstånd under mycket längre perioder än tidigare. Det kan leda till att våra ögon blir trötta och till huvudvärk, ryggvärk eller stelhet i nacken vid slutet av dagen.

Det råder en viss oenighet om huruvida det är effektivt eller inte att träna ögonen. En sak är dock säker: om våra ögon fokuserar på något på nära håll (t.ex. en dator) under längre perioder bör vi se till att vi tar korta pauser under dagen för att låta ögonen vila. Det finns ett enkelt sätt att göra detta på. Titta på längre avstånd med jämna mellanrum utan att fokusera på något speciellt, till exempel i fem minuter per timme om du kan.

Det gäller inte bara för vuxna: om barn ska kunna utveckla sin fulla synpotential måste de utsätta sina ögon för så många stimuli som möjligt både på nära håll och på avstånd. Numera är det ett välkänt faktum att förekomsten av närsynthet eller myopi är högre hos barn som ägnar mycket tid åt aktiviteter där de tittar på nära håll, som att läsa, måla eller spela spel på en dator eller surfplatta.

Övning, dagsljus och balanserad kost är lika viktigt för våra ögon som för vår hälsa i övrigt. Se till att du dricker tillräcklig med vatten under dagen. En obalanserad kost (för sur kost eller mat med lågt vitamin- och näringsinnehåll), rökning, läkemedel och brist på motion är dåligt för våra ögon. Numera anses cirkulationsproblem vara den största orsaken till många ögonsjukdomar. Även för mycket direkt solljus kan skada våra ögon. Se till att du vidtar lämpliga förebyggande åtgärder - dina ögon kommer att tacka dig för det.

10 tips för friska ögon

Att förebygga torra och ansträngda ögon.

Grön starr – allt du behöver veta om den näst vanligaste orsaken till blindhet

Grön starr är en allvarlig ögonsjukdom som påverkar ögontrycket.

Varför barnglasögon måste erbjuda optimalt UV-skydd

Vad alla föräldrar bör veta om att skydda barnets ögon mot skadlig ultraviolett strålning (UV-strålning).

Vilka solglasögon passar din favoritaktivitet bäst?

Perfekta solglasögon för alla tillfällen

UV-skydd och bländskydd

Vad är skillnaden?

UV-skydd i vardagen

Fönsterrutor, kläder och glasögon – vad blockerar UV-ljus? Vad skyddar inte?

När behöver du skydda dina ögon mot UV-ljus?

Optimalt UV-skydd för alla årstider

Första hjälpen för solbrända ögon

Hur man märker att man har solbrända ögon och vad man kan göra åt det

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig