Om ZEISS

ZEISS är ett globalt ledande teknikföretag inom optik och optoelektronik. Under förra räkenskapsåret uppgick ZEISS Groups årliga omsättning till totalt mer än 5,8 miljarder euro i bolagets fyra segment Industrial Quality & Research, Medical Technology, Consumer Markets och Semiconductor Manufacturing Technology (per den 30 september 2018).

För sina kunder utvecklar, tillverkar och distribuerar ZEISS innovativa lösningar för industriell mätteknik och kvalitetssäkring, mikroskopilösningar för biovetenskap och materialgranskning, samt medicintekniska lösningar för diagnos och behandling inom oftalmologi och mikrokirurgi. Namnet ZEISS är även synonymt med världsledande litografioptik som används inom chipindustrin för tillverkning av halvledarkomponenter. Det finns en stor global efterfrågan på trendsättande produkter från varumärket ZEISS såsom glasögonglas, kameraobjektiv och kikare.

Med ett sortiment anpassat till framtida tillväxtområden som digitalisering, sjuk- och hälsovård och smart tillverkning formar ZEISS framtiden inom mycket mer än bara de optiska och optoelektroniska branscherna. Tack vare omfattande och hållbara investeringar i forskning och utveckling kommer företaget ZEISS även i framtiden att kunna erbjuda högklassig teknik och befästa sin marknadsledande ställning.

ZEISS finns representerade i nästan 50 länder med runt 30 000 medarbetare, cirka 60 egna försäljnings- och servicefilialer och 30 tillverknings- och utvecklingsanläggningar världen över. Företaget grundades i Jena år 1846 och har sitt huvudkontor i Oberkochen i Tyskland. Carl Zeiss Foundation, som är en av Tysklands största stiftelser och vars syfte är att främja vetenskapen, är enskild ägare till holdingbolaget Carl Zeiss AG.

ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och optiska instrument. Affärsområdet ingår i segmentet Consumer Markets och utvecklar och tillverkar under varumärket ZEISS produkter och tjänster för den globala ögonoptikbranschen.

ZEISS Policy

The ZEISS Policy describes the understanding of ZEISS on the following core topics:

  • the ZEISS brand, products & customer satisfaction
  • employees, health and safety &
  • compliance & social responsibility
  • external relationships, partners & suppliers
  • environmental protection & energy efficiency
  • continuous improvement processes & setting goals

Compliance is an essential component that guides all of our business-related actions and behavior.