Hjälp, behöver mitt barn glasögon?

Varför det är så viktigt för spädbarn och barn att genomgå syntest regelbundet.

Precis som för vuxna, uppfattar barn ungefär 80 % av sina intryck visuellt. Bra, skarp syn är därför av fundamental betydelse för barnets utveckling. Vad bör föräldrar veta innan de besöker en oftalmolog eller ortoptist för första gången? SE BÄTTRE kan erbjuda några råd angående hur man hittar den perfekta lösningen för små glasögonanvändare.

Det första syntestet

Även om det kan låta konstigt är det aldrig för tidigt att låta sina barn genomgå en ögonundersökning. Det är inte alltid enkelt att avgöra om ett barn har försämrad syn. Föräldrar märker i regel att ett barn har problem med att gå innan de upptäcker några synproblem. Spädbarn och små barn kan inte upptäcka eller förmedla sitt problem. Även äldre barn har en begränsad förmåga att hålla isär skarpt och suddigt. Vanligen upptäcker föräldrar endast om ett barns synskärpa är dramatiskt minskad med mer än 60 %. Ju tidigare en försämrad synskärpa korrigeras hos barn och spädbarn, desto bättre och mera framgångsrik kommer korrigeringen att vara. Kom ihåg att binokulär syn endast kan utvecklas till fullo när bilden på näthinnan är lika skarp för båda ögonen. Precis som när det gäller att lära sig att gå och tala, lär sig spädbarn och små barn att se genom konstant övning. Enda skillnaden är att det sker mycket tidigare när det gäller synen, eftersom våra små påbörjar sina visuella erfarenheter i samma ögonblick som de öppnar ögonen efter födseln.

Barn bör därför genomgå sitt första syntest inom de tio första dagarna i livet. Att korrigera synproblem tidigt, när ögat fortfarande inte är fullständigt utvecklat, ger bättre resultat än om det görs senare i livet. Och det finns mer: vissa synproblem som inte kan korrigeras senare, kan minimeras eller undvikas fullständigt, om de upptäcks och behandlas tidigt.

I synnerhet för tidigt födda spädbarn har synproblem på grund av förkortad utvecklingstid i mammans mage. Synförmågan bör kontrolleras medan spädbarnet fortfarande är i kuvösen. För spädbarn och små barn utförs undersökningen med hjälp av en objektiv procedur som kallas för skiaskopi, en metod för mätning av visuell aktivitet. Läkaren placerar en droppe atropinderivat i barnets öga. Detta dilaterar pupillen och inaktiverar ackommodationen (ackommodation är ögat förmåga att justera sig för att återge föremål som befinner sig på olika avstånd skarpt på näthinnan). Detta gör det möjligt för läkaren att precisera eventuella synnedsättningar. Glasögon eller till och med kontaktlinser kan ordineras och anpassas för tidigt födda spädbarn, spädbarn och små barn. Särskilda glasögonbågar och linser är nu även tillgängliga för mycket små ansikten. Vissa är till och med specialbyggda av ortoptisten.

Även efter detta bör föräldrarna se till att barnets syn undersöks regelbundet - helst en gång per år. Det rekommenderas även att man observerar barnets ögon och barnets visuella beteende parallellt. Oftalmologen bör rådfrågas om förändringar inträffar, som exempelvis skelning, ofta förekommande gnuggning av ögonen, avsaknad av ögonkontakt, grå starr, blinkningar och när det gäller skolbarn, behov av att hålla papperet för nära när man läser eller skriver och felaktig kopiering från tavlan.

Val av oftalmolog och ortoptist

Precis som när det gäller barnläkare, bör oftalmolog och ortoptist väljas med omsorg, med sättet de behandlar små och större barn på i fokus.

Utvärdera alltid hur barnvänlig läkaren eller ortoptisten är och hur mycket erfarenhet de har av barn. Det finns inget värre än när terapeuten gör ditt barn nervöst eller skrämmer det. Glasögon bör aldrig "säljas" till barn som något negativt eller en börda. Man bör istället understryka att glasögon är något fantastiskt! Glasögon är som trolleri: du kan helt plötsligt se väldigt små saker.

Utöver ett vänligt och avslappnat sätt med barn, är specialistens expertkunskaper självklart en avgörande faktor. Se till att de först genomgår en barnvänlig, men likväl fullständig inledande anamnes (sjukdomshistoria). Precis som när det gäller vuxna, bör ortoptisten tala med dig och ditt barn specifikt om situationer då synproblemen vanligen förekommer, situationerna då barnet är i störst behov av glasögonen, huruvida barnet är mycket aktivt, deltar i många idrotter, läser mycket (inklusive i sängen på kvällen under skymningen)... Ju mera detaljerade du och ditt barn är när det gäller dessa saker, desto bättre kommer det att vara vid val och justering av synhjälpmedlet.

Ortoptisten bör vara förberedd och ha tid och tålamod under ditt och ditt barns besök. Lyssna på vad barnet vill när du väljer glasögonbågarna. Undvik tvång - det bästa är om barnet accepterar glasögonen och sätter på dem av egen vilja.

Fråga efter detaljerad information om förbättringar för glasögonglas, som behandling för ökad hårdhet eller en antireflex behandling. Dessa extra behandlingar behöver inte göra glasögonen mycket dyrare, men de kan göra glasögonen tåligare och ge längre hållbarhet - och göra det mera behagligt för ditt barn. Leta efter robusta glasögonglas och ramar med skalmar och näsbryggor som är säkra för barn.

Vissa ortoptister har specialerbjudanden för barnglasögon som du kan utnyttja: "Glasögonen som växer med dig". Dessa erbjudanden gör det möjligt för dig att få nya glasögon när ditt barn växer ur de gamla - för ett fast pris. Utnyttja efterförsäljningserbjudanden och kontroller för barnglasögon. En professionell rengöring eller kontroll av glasögonen för att avgöra om de sitter rätt, plus nödvändiga korrigeringar, är mycket användbart, i synnerhet för aktiva barn. Det ökar även glasögonens livslängd.

Synlekar för barn

1. Observera exakt!

Du kan leka denna lek med flera barn, men du behöver minst tre. Uppmana barnen att titta på varandra väldigt noga och observera. När det har gått fem minuter, välj ett barn och be barnet lämna rummet. Täck över ett annat barn med en filt eller ett lakan så att endast huvudet är synligt. Bjud in barnet som lämnade rummet och be barnet beskriva kläderna under täcket så noga som möjligt. Barnet får en poäng för varje korrekt beskrivning. Du kan låta barnen byta kläder eller bära andra accessoarer nästa spelomgång.

2. Jag ser något som inte du ser

För den här leken behöver du en hemgjord kikare. Du kan tillverka en av två tomma toalettrullar av papper. Näsbryggan i mitten kan göras av en bit kartong eller en tom tändsticksask, till exempel.

Du behöver minst två personer för denna lek. Placera flera föremål, som leksaker, skor eller något liknande i en hög i mitten av rummet. Be ett av barnen att hålla " kikaren " framför ögonen och titta på högen med föremål. Barnet börjar att beskriva ett av föremålen. Det första barnet som gissar rätt angående vilket föremål det är vinner omgången och får prova kikaren.

 

3. Spaghetti

Du behöver 10 långa snören (t.ex. olika typer av ullgarn eller presentsnören). Se till att två snören har samma färg. Låt först barnen hjälpa dig att blanda snörena ordentligt. Låt sedan ett av barnen plocka ut de två snörena som har samma färg från spaghettihögen.

Min synprofil Fastställ dina personliga synvanor nu och hitta en glasögonlösning som passar just dig.
Hitta en ZEISS-optiker nära dig

Vill du läsa mer?

Varför barnglasögon måste erbjuda optimalt UV-skydd Vad alla föräldrar bör veta om att skydda barnets ögon mot skadlig ultraviolett strålning (UV-strålning).
Rätt glasögonbågar för barn Att ta beslut är aldrig enkelt. Och det är inte bara utseendet som är viktigt när man ska välja glasögonbågar för barn.

Liknande produkter