Datasekretesspolicy

Tack för ditt intresse för vårt företag och för att du vill börja arbeta på ZEISS. Vi tycker det är viktigt att informera dig om hur dina personuppgifter hanteras i samband med ansökningsprocessen.

Använd endast privata e-postadresser för dina ansökningar eller frågor.

Personuppgiftsansvarig och syftet med behandling av personuppgifter

Normal ansökningsprocess

Genom att registrera och skicka ansökan till oss i ZEISS-ansökningsportalen tillgängliggör du dina personuppgifter för oss och godkänner behandlingen av uppgifterna som en del av ansökan. Du har även möjlighet att separat godkänna att dina uppgifter inkluderas i ansökandepoolen (se nedan).

Som en princip används dina uppgifter endast i syfte att tillsätta den specifika tjänsten inom företagen i ZEISS-koncernen. Personuppgiftsansvarig avseende insamling och behandling i enlighet med dataskyddsförordningen är ZEISS-företaget som ansvarar för jobbannonsen eller, i händelse av ansökan om ej annonserade jobb, ZEISS-företaget till vilket du skickade ansökan. Utförligare information om den specifika ZEISS-verksamhetsenheten hittar du på recruiting .oberkochen @zeiss .com. Du kan när som helst granska, uppdatera och fylla i uppgifterna du tillhandahöll i ZEISS-ansökningsportalen.

Ansökan till ej annonserade jobb

Om du skickar en ansökan gällande ej utonnonserade jobb till vårt ansökningshanteringssystem vidarebefordras dina uppgifter till det ZEISS-företag som är mest relevant för din kompetens.

Ansökandepool

Om du har gett ditt medgivande till att dina uppgifter vidarebefordras skickas din profil vidare om den kan bli aktuell för att tillsätta lediga jobb på andra ZEISS-företag. Dina uppgifter tillgängliggörs för ZEISS-företag som är inblandade i ansökningsprocessen och dessa kan kontakta dig vid intresse.

Aktiv insamling

Om det vi har läst om dig i din profil är av intresse, och om vi har kontaktat dig via jobbportaler eller liknande, är det första steget för oss att bekanta oss med dig via det aktuella sociala nätverket. Förutsatt att du ger ditt medgivande inkluderar vi uppgifterna som vi har samlat in från det sociala nätverket i vår ansökningsportal och skickar sedan en länk till dig, så att du via en anpassad åtkomstpunkt kan slutföra din profil och godkänna din medverkan i vår ansökningspool. Efter att vi har samlat in dina uppgifter från det sociala nätverket överförs du till den normala ansökningsprocessen (se ovan).

Rekommendation

Det är möjligt att du redan har rekommenderats av en av våra ZEISS-medarbetare om du har en intressant profil. I så fall inhämtas dina kontaktuppgifter först av en medarbetare på ZEISS, så att vårt system kan skicka ett automatiskt e-postmeddelande med information och en länk till jobbprofilen. Om du är intresserad följer du den vanliga ansökningsprocessen. Vi tar bort dina uppgifter från vårt system efter en period på max två månader om du inte är intresserad och inte svarar på e-postmeddelandet. Du har därför god tid på dig att anpassa din profil efter relevant tjänst, eller att använda uppgifterna som vi redan har samlat in angående andra intressanta tjänster. Vi tar gärna bort dina uppgifter på begäran före tvåmånadersperiodens slut.

Uppgiftstyper

Vi behandlar uppgifterna som du skickar till oss i din ansökan under ansökningsprocessen. Dessa uppgifter omfattar särskilt

  • personuppgifter (efternamn, förnamn, skatteregistreringsnummer osv.)
  • kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer osv.)
  • information om personliga preferenser (vad du gillar, intressen osv.)
  • utbildnings- och karriäruppgifter (vilka skolor/universitet du har gått på, karriärhistorik)
  • andra relevanta uppgifter (certifikat, fotografi av dig osv.).

Juridisk grund och de registrerades rättigheter

Dina uppgifter samlas in för de syften som angetts ovan (ändamålsenliga skäl för anställning av ZEISS). Eftersom ZEISS rekryterar ny personal från många olika länder varierar den juridiska grunden för legitim behandling av personuppgifter. Mer information om specifik nationell lagstiftning (exempelvis de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen) och allmän information om databehandling på ZEISS hittar du på vår webbplats https://www.zeiss.com/data-protection.

Om dina uppgifter behandlas baserat på ditt medgivande kan du återkalla ditt medgivande inför framtiden efter eget gottfinnande och när du vill genom att gå till ZEISS-ansökningsportalen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till recruiting .oberkochen @zeiss .com. Databehandlingens rättmätighet fram till när du återkallar ditt medgivande påverkas inte av återkallandet.

Uppgiftsmottagare och plats för databehandlingen

ZEISS-koncernen försäkrar att tredjeparter, som exempelvis arbetar å ZEISS vägnar och har åtkomstbehörighet till dessa uppgifter, efterlever rättigheterna och skyldigheterna som anges i denna datasekretesspolicy. ZEISS och dess tjänsteleverantörer behandlar alltid uppgifterna på servrar som finns inom EU. I undantagsfall kan uppgifterna även behandlas i den utsträckning som är tillåtet enligt lag i länder utanför Europa (tredje land).

I de fall uppgifter vidarebefordras inom ZEISS-koncernen, till en tredje part (t.ex. på grund av antiterrorlagstiftning) eller till ett tredje land samt databehandling via externa partner, efterlever ZEISS tillämplig dataskyddslagstiftning och skyddar dessa aktiviteter så gott det går utifrån tillgängliga dataskyddsmedel, inklusive databehandlingsavtal, EU-standardavtalsklausuler och internationella konventioner. ZEISS försöker med lämpliga medel att minimera riskerna för personuppgiftsbehandlingen om de lokala kraven utomlands inte lever upp till den skyddsnivå som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Borttagning av data

I princip är vi skyldiga enligt lag att arkivera dina uppgifter som är relevanta för ansökningsprocessen i sex månader. Vi tar bort dina uppgifter senast två år från att vi nekar din ansökan om vi inte kan erbjuda dig en tjänst och förutsatt att du har gett ditt medgivande till att ingå i ansökandepoolen. Du kan även ta bort dina uppgifter från ZEISS-ansökandepoolen när som helst efter sex månader eller skicka ett e-postmeddelande till recruiting .oberkochen @zeiss .com. Dina uppgifter tas bort så snart vi har tillsatt tjänsten och/eller inom sexmånadersperioden om du inte har gett ditt medgivande till att dina uppgifter sparas. Om du har gett ditt medgivande till att dina uppgifter sparas inkluderar vi dessa uppgifter i HR-administrationsprocessen, som vi genomför i enlighet med gällande lagstiftning.

Datasäkerhet

ZEISS har företagsdirektiv som är giltiga i hela världen för att säkerställa datasäkerhet och -sekretess. Dessutom gäller också dataskyddslagstiftningen i de länder där ZEISS-företagen har sina säten. Alla tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter för ZEISS räkning åtar sig dessutom att säkerställa sekretess och att tillämpa samma strikta säkerhetsåtgärder som ZEISS. En IT-leverantör i Tyskland som vi har valt ut enligt lagstadgade parametrar, för vilka de lagstadgade datasekretesskraven också gäller, ansvarar för teknisk support för vårt ansökningshanteringssystem.

Jobbmeddelande

Om du aktiverar jobbaviseringar sparar vi endast informationen som är nödvändig för detta (e-postadress och urvalskriterier). Du kan när som helst inaktivera jobbaviseringar. I så fall tar vi omedelbart bort dina uppgifter.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss på datap rivacy @zeiss .com om du har några frågor. Skicka alla frågor som rör ansökningsprocessen till recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Version

Vi informerar dig omedelbart om det uppstår några förändringar angående hur vi behandlar dina uppgifter. Datasekretesspolicy per september 2021.