Är du nyfiken på att lära dig mer om PiWeb Reporting?

Måndag 10. maj kl. 10.00-10.45

Du har blivit inbjuden till detta 45 minuter långa webinar, där vi går igenom PiWeb Reporting och PiWeb Reporting Plus i korta drag samt några övningsexempel.
Bjud gärna in kollegor som kan vara intresserade av detta tema.

På agendan står följande teman:

  • Skapa en enkel anpassad rapport
  • Analysera kvaliteten per maskin eller per installation
  • Jämför ett uppmätt objekt med ett referensobjekt
  • Skapa en MSA typ 3
  • Hantera manuella mätningar