Få hjälp med industriell mätning

 

Behöver du mäta ditt företags artiklar snabbt, utan att behöva investera i mätutrustning?

Då har vi lösningen. Vi har expertis inom en rad områden, bland annat:

CT-scanning, röntgenmätning, där vi scannar/mäter/analyserar bland annat

Formsprutad plast, gjut ämnen i aluminium och gjutjärn, stålprodukter, förpackningar, 3D-printat material, additiv tillverkning, mikro ämnen och produkter, defektanalyser, materialanalyser, icke destruktiva analyser, 3D jämförelse mot CAD eller master, väggtjocklekar, monterings analyser och geometriska utvärderingar på produkter åt läkemedelsindustrin.

Precisions 3D-mätning, i våra noggranna 3D koordinat mätmaskiner, uppdragsmätning

Här mäter vi mycket artiklar åt bland annat flyg industrin samt bil- och lastbils tillverkare. Vi mäter ingående komponenter åt kraft och energi industrin såsom bland annat komponenter till vindkraftverk och gas turbiner.

Få svar på dina frågor!

Kontakta en av våra experter

Här hittar du oss!

ZEISS Quality Excellence Center
Västerleden 62
633 47 Eskilstuna
+46 8 459 25 60
qec .metrology .nordics @zeiss .com

Hög precisions mätning, i våra hög noggranna 3D koordinat mätmaskiner, mättjänster

3D-mätning av mycket höga produkt krav samt komplicerade geometrier såsom bland annat kugghjul, splines, skruvkompressorer, skovelblad, rotorer, kamaxlar.

Utbildning, mätteknisk kompetens
Vi utbildar i ZEISS CALYPSO mätprogram med dess alla optioner. 
Vi utbildar i generell mätteknik i olika nivåer i ett moduluppbyggt Globalt standardiserat leverantörsoberoende utbildningskoncept, nämligen AUKOM.
AUKOM är en certifierande modulärt utbildningskoncept från nybörjare till expert.

ZEISS mätcenter ger dig effektivt den information du behöver.

Oavsett om det handlar om CT-scanning, optisk mätning, 3D-mätning, komplexa designgeometrier, snäva tillverkningstoleranser eller konturer och former – våra flexibla mätcenter ger dig möjlighet att snabbt och enkelt uppfylla ditt företagets mätbehov.

Vi använder oss av den mest exakta och moderna mätutrustningen och programvaran samt testade och erkända kvalitetsprocesser för industriell 3D-mätning. På ZEISS Quality Excellence Center klarar vi mäta det mesta inom precisions mätning!

Med professionella, välutbildade mättekniker från ZEISS får du de resultat du behöver.

Artiklar

Familjeföretag röner stora framgångar – med hjälp från ZEISS.

Samarbete med Siemens Energy har intensifierats.

Hur kan industriell mätning med visuell och bra insikt skapa värde för ditt företag?

Kommunikation

 • Dokumentera och visa upp dina produkters kvalitet
 • Skapa förtroende och trygghet genom att ge dina kunder insikt och bekräftelse

Kvalitet

 • Dokumentation av verifierad kvalitet
 • Kontroll av underleverantörer

Utveckling

 • Snabb testning av nya designer
 • Identifiering av felaktigheter
 • Minskad feltillverkning

Produktion

 • Dokumentation av processer
 • Dokumentation av resultat

Få inblick i produkternas struktur och utformning

 

Vissa komponenter är krävande att mäta med konventionella metoder på grund av tunna och känsliga material och många geometriska detaljer.
Vi erbjuder:

 • 100 % 3D-mätning genom color-mapping
 • Defekt-, fördjupnings- och porositetsanalys
 • Montageinspektion: Icke-destruktiva montageanalyser
 • Spårbarhet: Generering av digitalt ”golden sample”
 • Beröringsfri mätning enligt GPS, Form- och Läge standarder

Få svar på dina frågor!

Kontakta en av våra experter

Computed tomography (CT-scanning)


Med CT-skanning tittar vi in i ett ämne från alla håll och kanter. Vi ger en fullständig visuell och faktisk insikt i ämnets inre och yttre förhållanden – även dem som annars skulle vara osynliga och mycket otillgängliga. Vi erbjuder både montageanalys, porositetsanalys, del för del-jämförelse och dynamisk mikroslip.

Optisk 3D-mätning och taktil 3D-mätning


Med optiska(beröringsfria) och taktila(berörande) mätmetoder kan vi fastställa ett ämnes dimensioner – och på så sätt skapa en mät-rapport med faktiska insikter om produkten.

Vitljusscanning

Optisk ”ytscanning” av ämnen/material som inte lämpar sig för CT-skanning eller taktil taktil 3D-mätning..

Utbildning i mättekniska kompetenser

 

Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags behov och utifrån er programvara, mätmaskin och givarkonfiguration. ZEISS globala utbildningskoncept säkerställer ett standardiserat innehåll.
Vi erbjuder även skräddarsydd utbildning på företaget vid förfrågan. Kontakta oss för att diskutera vilken typ av utbildning som passar dig och ditt företag bäst.

Ritningsläsning

Ritningsläsning grunder. Kurs i grundläggande ritningsläsning samt introduktion i Form & Läge och Ytstruktur.

Ritningsteknik

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur du läser en ritning och tolkar informationen på den.
Du får också kännedom om i vilka standarder du kan söka mer information.

Internationellt AUKOM certifikat

Många stora internationella företag kräver att deras mättekniker har ett certifikat på att de genomgått AUKOM-utbildningen. Det är många som förväntar sig att underleverantörernas mättekniker är AUKOM-certifierade, så att de kan bevisa sin kompetens inom det mättekniska området.

AUKOM är en internationellt standardiserad kurs som kan ersätta en formell utbildning. I vissa länder är ett AUKOM-certifikat en förutsättning för att man överhuvudtaget ska få använda en mätmaskin.

Samma innehåll i 28 länder

AUKOM är ett internationellt utbildningskoncept, som erbjuds med identiskt innehåll i 28 länder och på 17 olika språk. Deltagarna får undervisning i den teoretiska bakgrunden för alla mättekniker, inklusive grundläggande mätteknik och den matematik som ligger till grund för mätning. ISO-standarder och ASME lärs också ut, samt hur dessa ska tolkas. AUKOM utvecklades som ett samarbete mellan de största företagen som använder och tillverkar mätutrustning, med experthjälp från universitetet i Erlangen. Förutom ZEISS deltar till exempel Siemens, Volvo och SKF i AUKOM-samarbetet.

AUKOM-programmet består av tre moduler och ett GPS-steg. Varje modul avslutas med ett prov, och deltagarna måste klara provet på AUKOM nivå 1 för att bli antagen till AUKOM nivå 2, som är för de mer erfarna. Nivå 2 måste vara godkänd innan man kan börja på nivå 3, som är på avancerad nivå. GPS-steget kan tas separat och har inget slutprov.

Kurser överallt i Sverige

Under en stor del av året tar man på ZEISS emot deltagare på sina AUKOM-kurser hos ZEISS i Eskilstuna. 
Vi har egna undervisningslokaler på plats i Eskilstuna. Vi har också möjlighet att erbjuda inkvartering i samma byggnad som vårt Quality Excellence Center.

ZEISS åker också ut och håller kurser med kunder i hela Sverige, och även distanskurser på nätet.

Kurserna hålls på svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål. Dock är dokumentationen alltid på engelska. Vissa av kurserna är tredagarskurser medan andra löper över fem dagar. Det finns plats för högst 12 deltagare i varje grupp.

Läs mer om AUKOM-kurser hos ZEISS

Läs mer om svenska kurser

 

 

Teknisk assistans

 

ZEISS Quality Excellence Center erbjuder support på plats, semesterbemanning och utvärdering av mätprocesser.
Vi erbjuder validering av form- och plastmontage, First Article Inspections (FAI) samt reverse engineering av ämnen.

ZEISS erfarenhet & teknologi

 • AUKOM-certifiering
 • PTB-certifierad programvara
 • Tillförlitlig laboratorieövervakning av temperatur och luftfuktighet
 • Företagets produkter mäts av ZEISS hos ZEISS
 • Snabb handläggning

Kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt eller ring +46 8 459 25 60.