Samarbete med Siemens Energy har intensifierats

ZEISS har hjälpt Siemens Energy med mätningsuppdrag i många år, men de senaste fyra åren har samarbetet intensifierats.

- ZEISS har avsatt en person som arbetar för oss, och för Siemens Energy är han precis som en anställd. Men ZEISS har också andra som hjälper oss. Om de får ett uppdrag, löser de det på ett mycket professionellt sätt och ofta väldigt snabbt. Jag är nöjd och glad över att vi har kunnat anlita ZEISS, och behovet kommer att öka. Dels får vi nya produkter, dels är våra produkter under ständig utveckling, säger Jörgen Holm.

Siemens Energy har fyra Olika ZEISS-mätmaskiner på fabriken i Finspång. För mätning, analys och presentation av resultat använder Siemens Energy mätprogrammet CALYPSO och ZEISS-plattformen PiWeb. På ZEISS mäter de också upp delar som Siemens skickar till ZEISS QEC i Eskilstuna. Dessutom tillhandahåller ZEISS fortbildning och utbildning för Siemens Energys medarbetare.

- I samarbete med ZEISS har vi planerat en teoretisk utbildning där vi nu börjar med steg 1 av 4. Det är en omfattande utbildning i vad mätteknik är och hur mätmaskiner fungerar. Kursdeltagarna får också lära sig om kvalitetsarbete kopplat till mätmaskiner, säger Jörgen Holm.

Grön omställning till vätgas
Siemens Energy producerar främst gasturbiner för kraftgenerering och drivning av kompressorer och pumpar. Koncernen har inlett en stor grön omställningsprocess, där målet är en omvandling från gasturbiner baserade på fossila bränslen till turbiner baserade på vätgas, biogas eller andra former av förnybar energi. Det finns cirka 3 000 anställda vid Siemens Energys verksamhet i Finspång. 95 procent av produktionen går på export.

Få svar på dina frågor!

Kontakta en av våra experter