ZEISS produkter och tjänster

Upptäck våra lösningar inom optikens värld.

ZEISS lösningar bidrar till att utveckla den optiska världen och de tekniska framstegen. Med vår passion för toppkvalitet skapar vi fördelar för kunderna och inspirerar världen att se saker på ett nytt sätt. Här är en översikt över vårt sortiment.

Se bättre – Vision Care

Se bättre

Som en av världens ledande tillverkare av glasögonglas står ZEISS för maximal visuell komfort.

Fotografera och filma

Fotografera och filma

Sedan 1890 har imponerande fotografiska och cinematografiska verk skapats med ZEISS-objektiv.

Observera och uppleva – kikarsikten, kikare och tubkikare

Observera och uppleva

Högklassig optik i kikarsikten, kikare och tubkikare möjliggör unika ögonblick i naturen.

Diagnosticera och behandla – medicinteknik

Diagnosticera och behandla

Med sina produkter och lösningar inom oftalmologi, neurokirurgi, ÖNH-kirurgi, tandvård och onkologi driver ZEISS sjukvården framåt och hjälper läkare världen över att förbättra sina patienters livskvalitet.

För chiptillverkare – tillverkning av halvledarteknik
För chiptillverkare

Som ledande inom utrustning för tillverkning av halvledarteknik gör ZEISS det möjligt att producera allt mer kraftfulla, energieffektiva och prisvärda mikrochips och spelar på så sätt en ledande roll i mikroelektronikens tidsålder.

Överlägsen industriell kvalitet – ZEISS Industriell mätteknik
Överlägsen industriell kvalitet

ZEISS Industriell mätteknik är en ledande tillverkare av flerdimensionella mätlösningar som t.ex. koordinatmätmaskiner, optiska system, multisensorsystem samt mätprogramvara för fordons-, luftfarts- och maskiningenjörsbranschen, inom plastindustrin och inom medicinteknik.

Forskning om mikro- och nanostrukturer – mikroskop, bildbehandlingsprogram och mikroskopkameror
Forskning om mikro- och nanostrukturer

Som en av världens ledande mikroskoptillverkare visar ZEISS sin styrka när det handlar om inspirerande lösningar och tjänster inom livs- och materialvetenskapen.

Utveckla och tillverka

Utveckla och tillverka

Våra affärsområden erbjuder tekniskt kunnande, kompetenta ingenjörer, och tillverkningskapacitet. Vi tar hänsyn till kunderna genom alla steg i processen.

Skapa virtuella världar

Skapa virtuella världar

ZEISS erbjuder en rad olika virtuella lösningar. Gör dig redo att imponeras av våra planetarier, flygsimuleringar och fotorealistiska 3D-modeller.